Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • tezhip sanatı01.03.2010 - 12:18

    Tezhib lügat manasına göre “altınlama” demektir. Eskilerin hüsnü-hat sanatı dedikleri güzel yazı niteliğindeki yazıların etrafı ve el yazması kitapların (Kur’an’lar, murakkalar, kıt’alar, divanlar) başlık sahifeleri ve diğer yerlerine çeşitli desen ve motiflerle yapılan süslemelere tezhib, bu sanatın ustalarına da müzehhib denir.[
    http://www.tezhipnedir.com

  • Hispanic01.03.2010 - 12:16

    1- (s) . ispanyol, ispanya'ya ait, ispanyolcaya ait.
    2- S. İspanya'ya ait, İspanyol ırkından, koyu esmer