Kültür Sanat Edebiyat Şiir

edisyon kritik sizce ne demek, edisyon kritik size neyi çağrıştırıyor?

edisyon kritik terimi Yusuf Eken tarafından 02.03.2013 tarihinde eklendi

  • Yusuf Eken
    Yusuf Eken 29.03.2013 - 15:22

    Karşılaştırmalı, tenkitli metin yayımına verilen ad. Birden çok el yazma veya matbu nüshası bulunan ve bu nüshalar arasında farklılıklar taşıyan bir edebî eserin söz konusu edilen nüshaların karşılaştırılıp farklılıklar tespit edilerek aslına en yakın ve en doğru şeklinin elde edilip yayımlanması işi. Buna 'tenkitli basım' veya 'ilmî neşir' de denir. Bu tür yayımlarda nüshalar arasındaki farklılıklar dipnotlarda gösterilir; ayrıca gerekli görülen durumlarda açıklamalara da yer verilir.