Naim Yalnız Şiirleri - Şair Naim Yalnız

Naim Yalnız,1938 Yılında Silifke'de doğdu.Babası,sıva ve
badana ustası,Kıbrıslı İbrahim Yakup efendi; annesi,Silifke'
nin eski ailelerinden 'Madenoğulları' kızı,ev kadını Ümmühan
hanım'dır.
İlk ve Ortaokulu Silifke'de okudu.1951 yılında Merkez Cumhu
riyet İlkokulu'nu,1954 yılında Silifke Ortaokulu'nu pekiyi dere
celerle bitirdi.Aynı yıl,yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak ve
parasız yatılı olarak Diyarbakır Merkez İlköğretmen Okulu'na
girdi.1957 yılında mezun olup,ilkokul öğretmeni olarak haya
ta atıldı.

Naim Yalnız

Özgürlüğümüzün,yüce timsali,
İstiklal Marşı'mız,onurumuzdur;
Yoktur; hiç dünyada,O'nun emsali
İstiklal Marşı'mız,onurumuzdur.

12 Mart 1921,

Devamını Oku
Naim Yalnız

Parasın(ı) çarçur etmez,
Bilinçli tüketici;
Hiç yanlış yola gitmez
Bilinçli tüketici.

Malda ihtiyaç arar,

Devamını Oku
Naim Yalnız

Bin Dokuz Yüz On Beşte,
On Sekiz Mart Günü'nde
Tattık Çanakkale'de
Muhteşem bir zaferi.

Türk'ün gurur kaynağı,

Devamını Oku
Naim Yalnız

Tarihte,hep bağımsız yaşadı Türk Milleti,
İlk Dünya Savaşı'nda tattı heyhat zilleti.

Müttefiki Almanya,yenilince savaşta,
O da yenik sayıldı,ne yazık bu savaşta.

Devamını Oku
Naim Yalnız

Her doğal olayda,insan ürpermiş,
Bütün dikkatini,onlara vermiş;
Aylarca,yıllarca; hep irdelemiş
Bulduğu sonuçtan,bilgi derlemiş.

Bilgiler,zamanla'Bilim' olmuşlar,

Devamını Oku
Naim Yalnız

Bil ki,sen ölmedin,kalbimizdesin
Dilde eskimeyen söz oldun Atam;
Tarihi süsleyen, ulu öndersin
Türk'e yol gösteren,iz oldun Atam.

Dünya takdir etti,senin şanını,

Devamını Oku
Naim Yalnız

27.Aralık.1919,
Ankara'da bir güneş,parladı,biliyoruz;

Dikmen ufukları'ndan,saçtı ışıklarını,
Bulmuştu karşısında,özden âşıklarını.

Devamını Oku
Naim Yalnız

Ağaçlarla şenlenir,
Vatanın her bucağı;
Toprağıma can verir
Ormanın her kucağı.

Yurduma yeşil bayrak,

Devamını Oku
Naim Yalnız

Çağdaş uygarlığı hedefliyorsan,
Yerli malı kullan,kalkınsın vatan;
Döviz,eksilmesin; artsın diyorsan
Yerli malı kullan,kalkınsın vatan.

Atatürk,İnönü; yönlendirdiler,

Devamını Oku
Naim Yalnız

Eskiden,Türklerde ahilik vardı,
Ahilik,kardeşlik demekti dostum;
Herkes birbirini sever,sayardı
Ahilik,mutluluk demekti dostum.

Yoksullar,garipler çok korunurdu,

Devamını Oku