İhsan Ertem Şiirleri - Şair İhsan Ertem

1965 yılında doğdu, hala diri. :-)))
Talibim
Bülbülün çektiği dili belası
Sözünüzle sözlenmeye talibim
Okundu bu kulunuzun selası
Özünüzle özlenmeye talibim
Amel defterimi dürmek isterim
İblisi bu yuttan sürmek isterim
Eşyanın sırrını görmek isterim
Gözünüzle gözlenmeye talibim
Zengine maddeyi misliyle satın
Cennet isteyeni cennete katın
Beni ateş-i aşk içine atın
Közünüzle közlenmeye talibim
Araya araya bulam izini
İzinin tozuna soram gizini
Huzurda oturup kıram dizimi ...

İhsan Ertem

Elekte çalkar, topraktan soyarlar
Toprak atılır, cevher kalır elbet
Süzer, ustanın önüne koyarlar
Temiz cevheri usta alır elbet

İyi cevher katışıksız safidir

Devamını Oku
İhsan Ertem

Kadirsin Rahmeti bolsun
Bağlıyım sana derinden
Ne olur bir ancık olsun
Bakayım senin yerinden

Efendimden tembihliyim

Devamını Oku
İhsan Ertem

Ben varımki var felekler
Yaratılan Adem benim
Bana secdede melekler
Yaratılan Adem benim

Davut benim Musa benim

Devamını Oku
İhsan Ertem

Peygamberin Musaya ettiğin hileymiş meğer
Her şey senken tur dağında görünmeyi diledin
Ademoğullarına ettiğin cilveymiş meğer
Hem sır olup ezelde hem bilinmeyi diledin

Dilediğinin gözünden perdeleri kaldırdın

Devamını Oku
İhsan Ertem

Yâ Rab ilmimi arttır nefse galip geleyim
Ummanında batayım kör teknemi deleyim

Rehber ol zâtınla hem sıfatlardan geçeyim
Işık ol öz nurunla Hak-batılı seçeyim

Devamını Oku
İhsan Ertem

O taka götürmez seni Samsun'a
Sen son Osmanlı, ilk Türkiyelisin
Sen götürdün onu alıp omzuna
Sen son Osmanlı, ilk Türkiyelisin

Saltanat dağıldı, Sultan ram oldu

Devamını Oku
İhsan Ertem

Kızım sen her canla eşitsin
Haykır can kızım herkes duysun
Örümcek kafalar işitsin
Bu genetik zulüm son bulsun

Kızım devamım onurumsun

Devamını Oku
İhsan Ertem

Yaradılış hikmeti
La faile İllallah
Sorarsan hareketi
La faile İllallah

Esma varsa, kuldan bil

Devamını Oku
İhsan Ertem

Selam verdim ben bir güle
Gül ümit verdi bülbüle
Bülbülün gönlünde çile
Şakıyor ağlaya güle

Gül maya çaldı bu göle

Devamını Oku
İhsan Ertem

İki gözüm efendiler
Allah nedir bilen var mı?
Size sözüm efendiler
Allah nedir bilen var mı?

Bilinmez mi, soyut mudur?

Devamını Oku