// Hazreti insan ve sırları

Ali Rıza Ünal
1371

ŞİİR


6

TAKİPÇİ

// Hazreti insan ve sırları

Ey adem oğlu,ey kainatın göz bebeği,ey ademden insana geçmeyi bekleyen ve bundanda bir türlü haberi olamayan Alemlerin şerfli mahlukatı,sen kimsin biliyormusun.sen niçin yaratıldın biliyormusun,bizi iyi oku ve dinle olurmu umulur ki bu vesile ile Rabbının ıgraa hitabının alfabe öğrenmek olmadığını anlarsın, eğer ıgra hitabı alfabe öğrenmek olsaydı her halde hazreti Allhın o güzel peygamberi Hazreti resulullah bunu en güzel şekilde gerçekleştirirdi,ama o nebiyi muhterem sav. alfabe öğrenmedi, peki neden öğrenmedi,ona Rabbı neyi oku dediki o da okudu hemde o kadar güzel okuduki hala onun okuduğunu bu günün din profösörleri,hacıları,hocaları okuyamadılar hele şeyhlik iddiasına kendini kaptırmış ve bu iş budur zannı ile almış başını gidenlerin haddi hesabı yok,sanki hakikatı gerçeği bulmuşta nefsinin marifetini öğrenmişte Rabbından nefsine ben senin rabbın değimliyim hitabını aşlmışta,tv kanallarında boy gösterisi yaparak nefsi put aklı kıt lar olur olmaz fetvalar veriyorlar ama ne yapsınlar onlara pirim veren cahil cühelenın hiçmi kabahati yok.
Neyse niyetimiz onların cehaleti ile uğraşmak değil ama şunu iyi bilsinlerki, tv kanalında belki onları izleyen hazreti Allahın dostları ve evliyaları vardır,hiç değilse bir nebze haya etseler Allah için onları incitmeseler ama zaten onların böyle bir ilim ve inançları yokki bu zamanda evliyamı kalmış deyip şeytana maskara olduklarının ve hazreti Allahın şeytana karşı kıyamet gününe kadar evliyalar gönderdiğinin vede Allaha noksan sıfat isnad ettiğinin farkında bile değiller zaten şeytana ne hacet,kendi yetmiş iki şeytan gücündeki nefisleri varken şeytan onlardan haya edip kaçar,aldıkları ilim başlarına bela olmuşta haberleri yok,neyse zülfükâra fazla dokunmayalım,
Bu zihniyet tarihte,nesimiyi,Muhiddin ibni arabiyi,mevlananın üstadı Tebrizli şemş i,hallac-ı mansuru katletmedimi Rabbıma a hamdu senalar olsunki bu ülkeden yalancı takiyeci din suistimalcilerinin elinden demokrasi ve cumhuriyeti getirerek aldıda hiç değilse öz irade mizle dinimizi öğrenme ve yaşama fırsatı verdi ha diyeceksinizki değiştide ne oldu şimdide, demokratik görünen anti demokratlar, laik görünen ve din elden gidiyor yaygarası yapan rantiyeci dinciler gibi şimdide demokrasi elden gidiyor laik lık elden gidiyor yaygarası yapan rantiyecilerin velvelesi hiç tükeniyormu, peki bu neden böyle oluyor söyleyeyim,bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen nufusun yüzde 95 şini bulan zihniyet ten bakın sorun Allah aşkına demokrasi nedir,cumhuriyet nedir,laik lık nedir vatandaşlık nedir inanıyorumki en az yüzde dosan yanlış yanıt vereceklerdir tabi hal böyle olunca gerek dindar görünen anti dinciler tarafından gerek sosyalist görünen anti laik halkçılar tarafından sömürlecektir zira bunların geçim kaynağı,nemaları budur tabi bu toplum bu cehalette inad ettiği sürece her neyse lafı siyasete dökmeyelim bu lafın sonu gelmez ve biz ne dersek deyelim bu millet ayıkmaz zira Hazreti Allah layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz buyurmuş yani bu yazıyı başımızdaki yöneticilere değil bu çilenin sebebi millete yani halka yazdık,hazreti Ali keremullhi vech efendimiz buyuruyorki bu gün hakkını aramayan yarın şerefini haysiyetinide bulamaz. Ve de aynen öyle Biz konumuza dönelim ve aslımıza rucu edelim inşaAllah.
Hazreti insan kimdir yani insan nedir değerli kardeşlerim.insan ve tüm mevcudat varlık alemine hz.Allahtan bir elbise giyerek yani yüce tasarımcı Allahın sıfatları ile sıfatlanarak bu dünyaya İslam fıtratı ile teşrif eder yani bu şu demek senin kendine ait küfürden başka hiçbir meziyetin yoktur hatta ona bile muktedir değilsin bu sözümüz yanlış anlaşılıp kaderiye ve cebriye mezheplerine pirim olarak anlaşılmasın lütfen bizim islam i tahlil ve tahkikimiz bize şunu göstermiştir ki islam tevhid demektir kim tevhid dahilinde bir inanca sahipse bu inancın sahibi müslimdir yani musmuldur burada hazreti Allaha eş ortak koşan müşriklerden söz etmiyorum tek tanrı inancından yani tevhid inacından söz ediyorum bu inançta olan mezhebi,şeriatı,meşrebi ne olursa olsun müslimdir ondan sonra bunlar:ehli kitab: ehli iman: diye bilinir Yani.ey adem oğulları: ey insan oğulları ey iman edenler: ey müttakiler:ey müminler diye vasılara ayrılırlar yani,ilim amel ve anlayış farklılıkları içindedirler yeterki tevhidin içinde bulunsunlar burada tüm ayrılıklar kalkar tabi tevhid mesajını iyi okuyup isalamın bu güzelliğini iyi anlamış ve hayatına geçirmiş şahsiyetlerden söz ediyorum hazreti resul buyurduki yahudiler 71 fırkaya bölündü,hıristiyanlar 72 fırkaya benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek bunlardan bir fırka ancak sırat ı müstakimdedir o da tevhidin yani hazreti Allahın vahdaniyetini anlamış ve o yetmişiki fırkayıda bir gözle görmüş tevhid ehlinden söz ediyor bunlar hazreti Allahın,and olsun ben yer yüzünde kendime halife yaratacağım hitabını yani sırrını anlamış ve hayatına geçirmiş hazreti insandan söz ediyor hazreti Allah buyuruyorki biz kainatı insan için yarattık diyor burdaki maksad mutfakta yiyip tuvalatte döken,çok okuyup alimül cühela olandan,çok mal kazanıp zengin olandan,evlenip çocuklar yapan dan söz etmiyor sizleri uyarmaya çalıştığımız Allahın sıfatlarını yine Allahta görüp nefsinde seyrü alem olan hazreti insandan bahsediyoruz a benim cancağazlarım bu kitabı iyi okuyub iyi anlyan bize olur olmaz sorular sormaz bu işin peşine düşerde bu çarkın içinde kendine yer tutar anlamayanada bunda fazla izahat haramdır ve gereksizdir zaten.evet gelelim hazreti insana ey insan,Sen ine sokulmuş yani et kemik denen inde yani mağrada yani senin şu ben ben dediğin vucutta bir san dan ibaretsin in ile sansın yani kendini bir şey sanan sansın yani in sansın her gece yatar uyursun rüya görürsün ve bu rüyalarda korkarsın azab içine düşersin sevinirsin mutlu olursunda hiç düşünmezsinki her gün ölüp diriliyorsun ve cesedin yatakta yatıyor sen niye yatmıyorsunda bu rüyaları görüyorsun önamli değil nasıl olsa sabah uyanacaksın dün bıraktığın yerden devam ama bir gün o dün dünde kalacak ve artık devam etmeyecek aynı gece rüyandakinin sabah elinde olmadığı gibi birisi bir gece sürdü birisi yetmiş yıl ama yetmiş yılın sabahı ellerin yine boş kalacak,ancak beyininden ruhuna yüklediğin bilinçten gayrısı acı veya tatlı bir hatıra, sen bunları hiç düşünme bakayım zaten bu akıl ile düşünsende içinden çıkamazsın,hazreti Allah her mahlukata sıfatları ile tecelli ederken bazı mahlukatınada bu sıfatlarına götürecek öncü yani kılavuz sıfatlarda yaratmıştır aynı,karıncada, arıda, gökte uçan kuşlarda olduğu gibi,bunu sen sakın bir bilene de sorma emi neyse nasip diyelim,işte hal böyle iken cümle mevcudata mevcut olan Hazreti Allahtır ve her ademde muhakkaki bir veya birkaç sıfatı ile zahir olmuştur yani zahir olan Hak tealâ batın olan halk bela dadır yani hala galu beladadır,adem yok mesafesinde ama var olan Rabbı ile var olabilen şereflendiği sıfatların zuhuru kadar var olabilen varlıktır bu hal Rabbı bazı kullarında üç beş sıfatı ile bazı kullarında 10-15 sıfatı ile lutuflandırarak hazreti Allah o sıfatlarına halife kılmıştır her insan Yani adem Allahın muhakkak bu isimlerinin biri veya birkaçı ile halifedir,işte bu nedenledirki koca yunus emrem yetmiş iki milleti bir gözle görmeyen halka müderris olsa hakikatte yani gerçekte o cahildir asidir demek istemişti, mesela cemal sıfatı ile sıfatlanalarda hep güzellik aks eder celâl sıfatı ile sıftalanana yani bu sıfatının halifesi olanda hep huzursuz kabadayı sert mizaclar görünür misal olarak hayatımın dönüm noktalarından bir olan bir hikayeyi size nakledeyim inşaAllah,hazreti İsa ile hazreti Yahya biliyorsunuzdur aynı çağda yaşamış kur anı azim ü şanda mevzusu geçen elçilerdir ki aralarında şöyle bir konu geçer Yahya isaya derki Ya İsa bakıyorumda Allahın azabından emin gibisin der, bunun üzerine hz İsa da tebessüm ederek ey Yahya bakıyorumda Allahın Rahmetinden ümit kesmiş gibisin,der işte ey değer li kardeşlerim burada bunu idrak edene ledün ilminden nasibi olana büyük bir mesaj vardır biz gelelim yaratan ile yaratılan arasındaki sır’a evet bazı kullarında 10-15 sıfatı varıdır demiştik evet öyledirde bu konuya gönül verip samimi olarak bu haberden sonra bu yolda bu kazanımları elde etmek için çalışanlara yani Allahın diğer isimlerinede talip olana tabi ona buna bilgiçlik taslamak büyük lük taslamak gayesi ile çalışanların hocası,nefsi ve şeytan olur burada tam bir ihlas ile aşk lazımdır bunun için burada en az oraya kadar yani hazreti Allahın 33 sıfatını giyinebilmek ve bu sıfatları zahiri olarak nefsinde cem edip seyretmek için bu sıfatları giyinmiş nefsinde cem etmiş bir öncü gerek kuşlarda karıncada arıda olduğu gibi her şey için o işin ehli gerçek öncüsü gerek bu sıfatlara nail olan nefis mürşid mertebesine yani mürşid olur yani bu sıfatların öğreticisi olur tabi ben bunu gerçek anlamda elde edenlerden
sözediyorum,sahtelerininin şerrinden Rabbıma sığınırım,Eğer buda yetmezse ki yetmiyecektir zira ben gizli hazine idim sırrına açılmaya başlamış ve fasulyenin baklavanın açlığı unutulmuş allahın açlığı idrak edilmiş ve bu açlık Allahın ilahi aşkına sevk etmeye başlamıştır ve artık o nefis samimi ise hadi o nu durdursun kim duduracaksa o artık mürşidinin kapısını beklemeye başlar zira görmüş ve şahit olmuşturki insanda bir şey yok ne varsa Allahın, ve mürşidi idrak etmişse o insanın makasadı ve maksudu Allahtır. Bu nefse ne lazım dır 33 isimden Yani Allahın 33 sıfatından 66 cı sıfatına seyir ile cem olmak, yani sülük yani tasavvufta seyri sülük denen bu ilme yapışmak bundan sonra 33 sıfatını cem edemeyen bir mürşitse vay haline o dervişin neyse Allah o dervişe nasibi ne layık bir mürşid çıkarır karşısına ve 66 ya seyr ve tahakuk başlar düşe kalka düşe kalka çok uzun ve meşakatli bir çalışma dan sonra koca yunusun dergahına kırk yıl eğrisiz düz odun taşıması gibi bu dergaha eğri odun dahi layık değildir diyen samimiyetin ve zihniyetin meyvesi olarak Allahu teala o kuluna 66 cı sıfatlarınıda lütfeder ve o nefis mürşidlikten mürşidi kâmillere karışır ve bundan sonra o nefiste cüzi irade geriye saymaya başlar bir görünür bir yok olur ama tamamen yok olamaz gah mülhime gah emmare gah mütmaine de gezer durur bundan sonra istisna haller başlar ki hazreti Allahın 99 cu sıfatlarına seyr i sülük devam eder ama burada öyle garip haller ile karşılaşırki nefis nice şeyhler burada kendilerine dur demişlerdir Burası öyle bir vadidir ki buraya hayret vadisi denir sesler kesilir diller tutlur Allahın cebbar ismi aşikâr olmaya başlar ve o nefs feryada eder suphan Allah suphan Allah seni tenzih ederim ya Rabbi diye hıçkıra hıçkıra bir hal olur ne ağlamaya ne gülmeye benzer bir haldirki cayır yanarsında kimsenin haberi olmaz da bir bardak su verenin olsun orada ne mürşid kalmıştır ne kamil oraya ancak ve ancak hazreti Allah kamili mükemmel ile vesilesiz sebebsiz
Olarak bizatihi tenezülen zuhur eder ve burada hazreti Muhammedin ben kulluğumla öğünürüm sırları açılır ve gerçek Muhammedilik burada idrak edilir ve yaşanmaya başlanır yani hira mağrasındaki ıgra sırrı
İdrak edilir yani asrın Muhammedi zuhue ederki ki ona veledi asr derler asrın çocuğu tıflı mani safi sübyan yani cüz ün kül e teslim edilmesi,yani bütün ilimlerden ümmü olmak ki bu amaya kadar devam eder nasibi kadar olmak üzere ve artık hazreti Allahın 99 sıfatı o kulunda zahirde kapalı batında ap açık olarak aşikârdır
İşte muhbir i sadık nebi i zişan sav efendimiz Allahın ahlakı ile ahlaklanın müjdesi ve tahakuku burada başlar bu şu demektir her şeye tevazu değil yerine göre celal yerine göre cemâl zuhur eder bunun tümünü o kulunda Hazret Allah gerçekleştirir işin vehametini bilmem anlatabiliormuyum. işte gerçek şeb-i aruz budur cismani ölüm değil nefsani ölüm gerçekleşmiştir bunun tüm delileri ve haberleri kuranı kerimde mevcuttur lakin suistimal sakıncası ve dar hafsalalı zihniyetlere zarar verme tehlikesi bulunduğundan burada bunu kısa keselim,buna talip olan zaten onu nasıl bulacağını anlamıştır biz kalldığımız yerden devam edelim inşaAllah, bu selim şuura erende Rab aşikârdır ve hitaptadır yani nefsini bilen Rabbını bilir sırrı açıktır buna gerçekten mahrum olana zavallı ilim hamalları denir din bezirgânlarınca Şeyh kimmiş dediklerinde Allaha küfür ettiklerinin farkında bile değilerdir bunlar gerçek anlamda bilgili görünen alimül cühela alümül ukaladırlar,zira burada cüzi irade batın külli irade zahir olmuştur ki o kişi ya lisan yetersizliğinden yada edep ve hayasından susmuştur bunları bu fakire Hazreti Allah yaz kulum yaz dedi benim bu ifaşa atta gizli hikmetlerim vardır dedi o yazdı ben seyrettim hamdolsun, samimi olan değerli kardeşlerim size bu fakirzadenin şu güzel mısralarından sonra bu 99 sıfatın cem i kemali mükemmelliği ve ben gizli hazine idim bilinmekliğimi diledim sırrı hitabından söz edeceğiz inşaAllah ************************
Ne ateşten cindir hilkâti, ne nurdan melektir! .
Öyle sırrı hicâpki, ap açık mekrine yelektir! .
Gâh neş’eden kine, gâh rahmete felektir! .
Toprağa düştü halıkı hilafet, hazreti insan ol.

Mevlânada bektâşide, tekkede dervişi Ahmet! .
Bu haber gafile, ya küfür, ya ağır iş zahmet! .
Ehline cevheri devlet, değer biçilmez rahmet! .
Ad ile çağ değişmiş, şimdinin hazreti insanı ol.

Sanmayın Abdullahın sülbünde kerâmet! .
Bu sözümüze kızmasın na ehil imamet! .
O nu öyle seviyorumki meşrebim melâmet! .
Adına Muhammed dedi Mevlâ, hazreti insan ol.

Nuh’un oğlunda şaştımı sandın hidayet.
O hikmeti Rabbanidir,bu bir kelâmı ayet.
Sen nefsini bil şeytanda olurmu velayet.
Bilki secdeyi rahmansın hazreti insan ol

Aldatmasın seni, varlık darlık, atlas çuha! .
Sendede bulunur, hilkat içinde, bu paha! .
Müjdeler olsun,hakta daha neler var, daha! .
Geç şu nefsi emareni, hazreti insan ol

Ey Rıza sen bu sırrı mektebe, hadîm ol! .
Kaalini hal eyle er isen murada kadîm ol! .
Hor görürsen yetmiş iki milleti.nadîm ol! .
Himmeti iltica,nefsine arif, hazreti insan ol..

Evet cancağaz kardeşlerim ne mutlu kiHazreti Allhın bu 99 ismi yani sıfatı ile şereflenmiş kişiye ki ne mutlu bu kişiye ulaşmış veya dünya hayatında bu kişilerle karşılkaşmış ademe,güzel talih ben buna
Derim Zavallı bed baht kişide odur ki böyle bir hazineden habersiz veya böyle bir hazinenin inkarında direnirde direnir kendi nefsine zulm eder
Haberi bile olamaz Allah zulm edici değildir ancak nefisler kendine zulm ederler.ayeti rabbımız kur anı kelamın da ne güzel bildirmiş elhamdulillah,yalnız şunu özellikle hatırlatayım bu kişiler her asırda 4 kişiyi geçmez bunların biri açıktır üçü kapalıdır birincisine zamanın muhammedi yani gavs denir diğer üçünede üçler denir,bunlar kendi arasında kutbu agtab,kutbu irşad ve kutbu ikaz ile görevlenirler birde bunların dışında hazreti Allahın onlar kubbemin altında saklıdırlar dediği mukarrebun zatiyun ebrar denilen ve hiçbir zaman bırakın avamı havas ve has tarafından dahi tanınamıyan hassulhavaslaerıdrki onlar bu dünyadayken hazreti Allahın firdevs cennetindeki zat cennetine girmişlerdir bunların dini ve amelleri gözle görünür bir farklılık yoktur onların anlatabileceğim tek özelliği Allah için birbirlerini sevenlerden olmalarıdır evet gelelim konumuzun kalan kısmından devam etmeye, evet bundan sonra hazreti Allahın tüm mevcudatta zahir olupta fakat gizliymiş gibi görünen zati saıfatları artık o 99 isminin aynası olan o kişide ap açık ve aşikardır lakin tebdili ilahi gereği ve avam-ı şeriatı gereği umuma açılmaz gizlidir ve çok sakıncalıdır,bu sırlara destursuz ve tebdilsiz girenin boynu bizzat Allahu teala kendisi vurur konuya dönersek eğer, Allahın zati sıfatları o insanda yani cüz ünü yitirmiş cüz-i iradesi Rabbı tarafından kabz edilmiş hazreti insanda çok farklı bir hayat başlamıştır onun için artık gayb değil gaybul gayb kalkmıştır onun mahşeri kurulmuş defteri dürülmüştür ama o bilirki bunlardan avama söz etmek gerekmez hatta havasa dahi sohbeti gereksizdir ne zaman Allah irade ederse o ozaman söyler ve yazar bu söyleniş ve yazılış tamamen Hakkın dili ve kalemi ile mümkündür ve muataplarına hem Rahmet hem beladır ki şöyle diyelim bu yazıyı okuyupta inamak gerekmez ama müslüman olarak yaratılan her ademim fıtratındaki bu gerçeği araştırması vacip olmuştur hele bu haberden sonra vicdan ehline farz olmuştur ve bu ona bir gün muhakak fatura edilecektir işte alıp kabul edenlere bir Rahmet inad ile inkar edenlere bela,ey sevgili abidler yolcusu kardeşlerim bunu duydun cehalette direnme bu söylediklerimiz senin zati nefsani fıtratında zaten mevcuttur,ki şu sözler ne güzel izahtadır--

Selam sana hey kendinden bi haber
Sen Halıkı Gufranın halifesisin
Gafleti cehline zelil olup gidersin
Sen visal i aşkın kıblesisin..
************************************

Evet şimdi gelelim bu işin yalancıları ile hakileri arasındaki fark’a hazreti Muhammed sav in zamanında sanırım müseyleme miydi yoksa müselleme mi idi ismi unutulasıca zaten unutulduda hazret resula mektup yazarak kendisinin de peygamber olduğunu iddia etmiş ve dünyanın bir yarım küresini de kendisinin yönetmesi gerektiğini teklif etmiş ve pervasızca söylemişti zavallı bedbaht,bu tür cahiller bu günde hala Allahın evliyasına yani kamili mükemmeline karşı aynı cehalet ile aynı edepsizliği yapa bilmekteler ve bunu ganimet bilen cahil halkta ne ona inanırım ne one diyerek Allaha benim temiz kalbim yeter umudu ve inancı ile bir boş vermişlik içinde ömürlerini tüketmekteler evet senin temiz kalpliliğin hilesiz yalansız yaşantın varsa,hile yalan riya ile yetimin hakkını yiyen onu iteleyip kakan üç kuruş için takla atarak namaz kılandan elbette çok iyidir ama bu sana yetiyormu yukarıda bahsetiğim hazinelerden mahrum oluşun senin vicdanını hiç hırpalamıyormu sen sadece cehennemden kurtulup cennete girmek içinmi yaratıldın hiç yaratanını merak etmiyormusun sen hiç Allahtan geldiniz Allaha döndürüleceksiniz hitabını duymadınmı duydunsa hiçmi merak edip peşine düşmüyorsun yarın hepsini bir bir bırakacağın şeylere dört elle sarılıyorsun ondan sonra da benim kalbim temiz diye avunuyorsun peki kardeşim Rabbım kalbinin temizliğini ziyadesi ile daim eylesin ama bununla yetinme temiz kalpli isen ne mutlu ama bu seni diğer ulvi vazifelerinden azad edermi :) hazreti Allah buyuruyorki zenginliği dilediğime ama ilimi çalışana veririm sen bundan ne anlıyorsun yani ıgra hitabına talib ol ve yaratılış sırrına vakıf ol ki ademlikten insanlığa geçesin,
Sendeki yani ademe niçin secdeedildi ve şeytan neden diretti ben ateşten yaratıldım o çamurdan deyip secde etmedi neden acaba şeytan ne düşündü ne gördüde bu iddialerı sayıp durdu sizce ey insan işte sen bu sırların muatabı sın yani sen secde edilen Ademsin ama sen bunu cehaletinden ve gafletinden unuttunda nefsine ve şeytana secde ediyororsun tabi bunları istemiyerek ve bilmeyerek yapıyorsun
İşte benim kalbim temiz diyerek diğer ulvi görevlerini ihmal etmen bu cehaletinden kaynaklanıyor ah bir bilseydin tabi ki Rabbını af edici bulacaksın,hiç şüpesiz yitirdilerini kazandıklarına kıyasladığında çok acı bir iç çekeceksin bir bilseydiniz.anla artık bu kadarı ile
İlim bir nokta idi cahiller onu çoğaltıda çoğalttı diyen Hazret Ali keremullahi vech hazretlerine kulak ver,
Evet ey abidler yolcusu cancağaz kardeşlerim
Burası öyle anltılmaz sır ve şifrelerle doludur ki
Üç beş tasavvuf kitabı okumakla üç beş güzel rüya gör mekle asla olacak şeyler değildir nice alimler gördüm hep kitaptan taklit hitaptan haberi yok hep satırlardan taklit sadırdan heberi yok zaten bu iş kitap okumakla olsyadı hitap dokumaya ne hacet vardı ama iş öyle değil iş bambaşka onlar Rablerinin la yusal ismine şahit olmuş cebbar isminden suphan ismine tenezülen vakıf olmuş hazreti Allahın sevgilileridirler onlar şu hitabada nail olmuşlardır habibim sen onları simalarından tanırsın konuşmalrından daha iyi tanırsın vesselam.
Hazreti Allahın selamı selameti Rahmeti,bereketi ve muhabbeti üstünüze olsun inşaAllah

Ali Rıza Ünal
Kayıt Tarihi : 21.12.2008 18:51:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Nihat Gülle
  Nihat Gülle

  çok güzel ve yararlı derinliği olan bir makale gönülden kutluyorum Ali Rıza bey yüreğinize gönlünüze sağlık benden on tam puan bu güzel yazınıza selam ve sevgilerimle hayırlı ve huzurlu bayramlar diliyorum tanışmak görüşmek fikir alışverişinde bulunmak dileğiyle

  Cevap Yaz
 • Âşık Çağlari Muammer Çalar
  Âşık Çağlari Muammer Çalar

  Çok güzeldi yazan yüreğe selam olsun
  Kaleminiz daim ola
  Saygılar.

  Cevap Yaz
 • Mustafa Turhan
  Mustafa Turhan

  Hazreti insan; kimdir. Hazreti insan; insanlığını satarak karşılığında hazretliği, Hakkı, hukuku, evrenselliği, kainatı, varlığı ve yokluğu, bilineni ve bilinmeyeni, Tevhidi, birliği, vahdeti, yani ASLINI satın alan varlık demektir. Başka bir anlamda AŞKı satın alan varlık demektir. Onda sadece Sevgi vardır, onda sadece Aşk ve ürünleri vardır. Kutluyor ve Hazreti insanın elini öperek elini kaderim diye başımın tacı yapıyorum.

  Cevap Yaz
 • Osman Genç
  Osman Genç

  Ali Rıza bey...Yüreğinize sağlık.....Çok güzel bilgi ve duygu dolu anlatım.........saygıyla

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (4)

Ali Rıza Ünal