Ali Rıza Ünal: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

1371

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

ALİ RIZA ÜNAL HAYATI

Ali Rıza Ünal Aslen doğu beyazıtlı olup anadolunun nadide illerinden Bolu'nun Mengen kazası Konak Köyünde 2 Mayıs1953 yılında dünyaya teşrifan olduk..
Şu anda Ankara'da ikamet etmekteyim. Zevkle geçim sağladığım mesleğim, güzel sanatlarla ilgili saray dekorasyon ve heykel yapımıdır. Ayrıca şiir, güfte, beste ile meşgul olmaktayım. Bestelerimi bağlama ve ud ile icra ederek yapmaktayım.
Rabbıma hamdu senalar olsun 22 yillik tasavvuf hayatımız devam etmektedir Hazreti Allahın lûtuf ve ihsanı ile, 1993 yılında tahlili ve tahkiki fetih ehline dahil olunduk.. En büyük zevkim ve sevdam hazreti Allahın gizli hazinelerini keşf edip onu hayata keçirip hazzını yaşamaktır. (şu anda yaşadığım hayat gibi Rab'bım samimi olan kullarınada lütfeylesin inşaAllah)

Yazmış oldugumuz divan şiirleri, yazmakta olduğumuz mesnedi Süphaniye ve divan-ı suphaniye konulu kitaptan damlalardır. şu iyi bilinmelidir ki bütün eserlerimiz yaşamakta olduğumuz hayatın ta kendisidir. Hayatımda taklide asla yer yoktur.Başta Hazreti Muhammed (S.A.V) onun ali Ashabına cümle peygamberâni izam ve Resulu kiram hazretlerine ve dahi cümle bahusus meşayıh ve piran efendilerimize
Bütün insanlığa, mahlükâta,nebadata selat-u selam olsun..
-
Ben şair değilim
Mektebi ortadan,deffi tard olmuşum,
Hikmeti alâdan, muradı arz olmuşum,
Cehlimin ummanı,halimin sultanı,
Halık-ı canan,Rabbi Alâdır Rabbi alâ,
Nefsimi yokta, varıma üryan olmuşum,

Ümmüyü sadrımız açıldı, ezeli belâya,
Dönmedik düştükte, bin kahrı cefaya,
Gayrı cefamız bir oldu,bahrı sefaya,
O gaybul gayba vakıf, üryân olmuşum,

Gel pervaneyi aşikân, o ıgrayı kelâma,
Bil ki alfabe değil, var o ledünni alâya,
Peyman vermişim terke Ahâdi kübrayâ,
Zerremiz salınmış bir vahidi deryaya,
O meâli Kur'ana, hadım-ı püryan olmuşum

Münkire meydan verme, rezil olunur
Koy kapıda varını, vezir olunur
Bu yolda er olana mürşit bulunur
Bu kelâmın sahibi Rıza görünür
Vallahi Hüda, secdeyi Rahmandır,
Abdi aczim ayan ben dildar olmuşum....