Giderek Ben 2 Şiiri - Bayram Kaya

Bayram Kaya
2282

ŞİİR


7

TAKİPÇİ

Giderek Ben 2

Her etkinin etkiyi duyan içinde tutulan taşıma ve dışa yansıtılan içinde de etkiyen yansımanın kendi etkilenmesi var olacaktır. Çevreye olan dönütü, benzer tepkisel oluşlarla karşılanacağı gibi farklı tepkilerle de karşılaşabilir. Bu girişme genel yansımanın modüle oluşlar kuralıdır. Yansırsınız, yansıtılırsınız; etkilersiniz, etkilenirsiniz. Tekrar yansır, tekrar etkilersiniz.

Her yansıma ister istemez bir değişme, bir akı ve bir nicelik kaybına uğrayışla; yansır olduğu şeylere eklenen; kendisi de eklemlenişle(Modüle oluşla) bir akı devinmesi olmaktadırlar. Artık bu akılar ilk indüklenen akı ise de, değişip dönüşmüş; modüle olmuş (üzerine bilgi ve eğilim yüklenmiş) bir akı ve taşıyıcı dalga salınımları gibi olmaktadırlar.

En basiti ile ışık yansımasını ele aldığımızda: ışık etkilediği şey üzerinde, geri yansırken bir kısım ısısını da o çarptığı şeye ekleyecektir. Isı verdiği o şey içinde bir ısı akış hareketlenmesine neden olduğu gibi o şey içinde ısı değişmesine de neden olmuştur.

Bu iki şey ve çok şeyler arasındaki girişmelerin yansıma ve yansıtılmaları üzerindeki sonuç her bir etki ve etkilenmeleri bağlamında söylenecek çok konulara girişler yapılabilir. Aynı türcü ve başka özellikti oluşlarıyla; az veya çok ısınmış hava gibi farklı nicelikli şeyler arasındaki bir girişmeler akısıdır yansıma.

Ancak konu uzamasın diye bir giriş olan anlatım, ileride yeri geldikçe diğer giriş ve gelişme konularına bir açkı cümlesi olacak şekilde tekrardan ve başka özellikti bağıntılarıyla olası değinmeleri olacağından açıklamanın burada bu şekilde bırakılır olması da, yerinde olacaktır.

Etkiyen ve etkilenen şeylerdeki bu değişme ve dönüşmenin tekrar eden iterasyonları bir eğilim edinip; bu eğilimleri alışma yapıp, tekrar etmesi vardır. Yine bu girişmeyi depo etmesi ve tekrarında o şeyleri hatırlamasıyla bilme seçiciliğine tabii olmuştur. Bu kabil sonradan özellikler girişmelerin neden olma, sonuç olma gibiden ardışık yansımasıdırlar.

Dıştaki bir etkiyle katlanan kâğıt; bu katlanmanın kıvrılma izlerini, üzerindeki izlek ekseni boyunca, bir eğilim (akı) oluşlarıyla yansıtabilir olacaktır. Sonraki birkaç yinelenme hareketleri nedenleriyle kâğıt, elinizin yeni bir uyaran etki hareketini, daha eliniz o kâğıda değmeden de hissedip, katlanacaktır!

Nasıl mı? Elinizin beliren etkisini kâğıt, elinizden önce algılayacaktır. Elinizden kaynaklı hava etkili güç hareketini ileten havanın etkimesini kâğıt duyar duymaz, katlanma yeri akı alışması üzerinden olurla tekrardan katlanacaktır. Elinizden çıkan yansıma güç hava hareketi yansımaları elinizin etkisinden önce kâğıda ulaşıp, benzer eğilimleri kâğıda yaptıracaktır.

Ya da kâğıt katlanma eğilimini yansıtıp; dıştan olan etkin eğilime karşı katlanış yapmakla; dış uyarana karşı olası cevabını üzerinde akıtmağa başlar. Dıştan etki artık kâğıt için modüle bir bilgidir. Modüle etki, kâğıdın katlanma koordinatı boyunca çözülür. Yani okunur. Girişici okumayla katlanma eğilimi gerçekleştirilir.

Kâğıt kendi içselinde bu belli şiddetteki uyaran etki ile artık sürekli ve aynı şeyle harekete geçmenin belli cevabını oluşturmayı öğrenmiştir. Kâğıdın bir kez üst üste katlanma hareketini başlatmasıyla bu kabil eğilimleri oluşturması, önceden olan bu eğilimin benzerini ya da aynısını yineleyebilir olmasıdır.

Bu tekrar edişte kâğıdın katlanması olayında, bir önceki eylemle kâğıt üzerinde izlek yol oluşmuştu. Girişmeyle oluşan girime akısı; kâğıt üzerinde aynı uzay faz noktalarından geçer. Kâğıt edilgeni tekrarı olan bu izleği taşır olması zaten izleği saklar olmasıdır. Buna, saklanır olanı da kâğıdın çağrışım yapışla bilmesi diyoruz.

Dikkat edilirse etki yansıma ve etkilenen kırışmalı yankılanmada en yalın haliyle bir sistem, bir düzenek, bir düzen ilişkisi meydana gelmektedir. En yalın hal bile karmaşık bir girime ilişkisidir. En yalın hal de bir etkileşme girişmesidir. Burada dıştan bir etki yansımanın yanında, edilgen olan kâğıdın içinde de kendi kendisinin yansımaları oluşmaktadır. Söz gelimi; kıvrılan kâğıdımızın kıvrım koordinat düzlemi üzerindeki kıvrılmaları boyunca kıvrımsa bölümlerini bir iz oluşla belirleyip taşıması gibi.

Bu taşınan etki; aynı zamanda etkinin iz oluşla saklaması anlamına da gelmektedir. Aynı yeğinlikteki bir dış harekete karşı, bu paket boyutun içi bir önceki etkilerden saklamış olduğu kendi girişme izleğini devreye girdirerek, katlanma hareketini yineleyebilir olmaktadır. İşte bu etki-tepki paketi oluşlarla ortaya konan şey; eğim olma, eğimi saklama vs. kâğıt olayının, bir iç yansıma karmaşıklaşmasıdır.

Etkileşme girişmesi de çevredeki her bir yansıma ile yansımayı üzerinde duyan şeyler arası girişme eylemidirler. Ve şeyler bu yansımayı hem içinde girişmekte, hem gerisin geri tepki ile o etkiyi o şey; kendi çevresine döndürmektedirler(yansıtmaktadırlar) .

Şeylerin bir etkiyi içlerinde yansışması ve tekrar onu dışa yansıtıcı olan birçok yeni girişmelerine de modüle olmuş dalga, girişimleri demeliyiz. Bir modüleli girişmede dıştan yansıma ile gelen dalganın üzerine, girişim yaptığı şey üzerinde yeni bir iz oluşmasının, izlek paketli, mesaj bilgilerini bindirirler.

Burada çevrede yansıyan şeyin kendine özgü ısı, basınç, titreşim(frekans-vibrasyon) , görüntü vs. oluşla kendisinin yalın bilgisi vardır. Bu dahi o yalın yansıyan şeyin kendi bilgisini taşımasından ötürü o şeyin kendi bilgisiyle modüle olmasıdır. Aynı süredurum, yansımayı alan şey içinde söz konusudur.

sürecek

Bayram Kaya
Kayıt Tarihi : 5.1.2013 12:42:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!