Doğan Türkdoğan Şiirleri - Şair Doğan Tü ...

Doğan Türkdoğan

Ömrü geçmiş tıngır, mıngır Hangi derdi hangi derya Üstü başı keyfi gıcır Hangi derdi hangi derya Ocaktan madenmi deşmiş Kazma vurup yermi eşmiş Seksen sene yemiş gezmiş Hangi derdi hangi derya Bey yanında paşa gibi Kızğın köze maşa gibi Derdi vurmuş taşa gibi Hangi derdi hangi derya Farketmez arpayla,darı Gelen kısa günün karı Bazen kaçırır ayarı Hangi derdi hangi derya Son sözünü başta söyler Çok konuşur boşta söyler Çalar sazı hoşta söyler Hangi derdi hangi derya Oğulları var boyunda Gözü hala mor koyunda Her şenlikte her oyunda Hangi derdi hangi derya Hırsı yürümüş yüzüne Perdeler çekmiş gözüne Aldırmadım kem sözüne Hangi derdi hangi derya Doğan Baba durdum geri İsteme böyle cevheri Kurnasız çeşmenin biri Hangi derdi hanği derya Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Ne güzel bir yol gütmüşler Aleviler, Bektaşiler Hakkı insanda bilmişler Aleviler, Bektaşiler Cennet, cehennem sormazlar Meyledip kafa yormazlar Tövbesini hiç bozmazlar Aleviler, Bektaşiler Ayırmazlar seni,beni Yahudi, müslüm, ermeni Bilmezler hulleyi, zini Aleviler, Bektaşiler Alın yazı kaderleri Elde nasip,kısmetleri Yoktur böyle kederleri Aleviler, Bektaşiler Dini sevğide görmğşler Böyle arayıp durmuşlar Ne zaman cana kıymışlar Aleviler,Bektaşiler Dem içerler Hü çekerler Miraçlar, tevhidler okurlar Ağlar göz yaşı dökerler Aleviler,Bektaşiler Gönül kabe insan Haktır Kuran delil ayet çoktur Böyle derler güman yoktur Aleviler, Bektaşiler Hakikate sır demişler Arı olda gir demişler Ehlibeyte pir demişler Aleviler, Bektaşiler Nuru Rahman girmiş öze Şah damardan yakın bize Cemal, cemale diz, dize Aleviler, Bektaşiler Darı Mansura dururlar Sorgu suali verirler Pençei ali vururlar Aleviler Bektaşiler Bunun için asılmışlar Yüzülmüşler, kesilmişler Doğan Canım hep sevmişler Aleviler, Bektaşiler Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Hasan kurban, hasa kurban Böyle gitmez bak bu devran Bir gün Hak divanı olur Gör neylesin Şahı Merdan Gayretin var hizmetin var Çektiğin çok zahmetin var Döşün dertli, dertli yanar El eylesin Şahı Merdan Edepli,erkanlı yapın Daim açık,sofran, kapın Can Baba da yol akardaşın Kayda geçsin Şahı Merdan Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Kudret kandilinde iki nur vardı Biri Hz.Muhammed Alidir Ali Hak Hz. Muhammed dedi Hz. Muhammed oldu Diğeri Haydardır Alidir, Ali Şeriat Hz.Muhammed şanına geldi Tarikat, hakikat Aliye geldi Bir nide yükseldi Şara var diye Onların piride Alidir,Ali HZ.Muhammed miraçta gördü bir arslan Hatemi ağzına attığı zaman Yol verdi Hayderi geçti bir zaman Hatemi alanda Alidir,Ali Hz. Muhammed cihana nurunu yaydı Haydarda her zaman hep yanındaydı Nice küffarların canına kıydı İkl müslüman olan Alidir,Ali HZ.Muhammedle bir don, bir vucud oldu Hakikat yolunda hem turab oldu İtikat, musayıb hep ondan kaldı İlimin kapısı Alidir,Ali Hakikat ilminin oldu babası Hasan,Hüseyinin odur atası Yewmekle tükenmez Ali sofrası Kırkların ceminde Alidir,Ali Can Baba tükenmez Ali sevdası Coştukça içimden gelir pervası Şu dünya durdukça bitermi yası İlk şehit olanda Alidir,Ali Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Gün geldi adım, adım Askere gider camın Korusun kalkan olsun Budur Haktan muradım Yüreğinde sevdası Yanar aşkın çırası Sırtına gömlek olsun Erenlerin duası Elinde al bayrağı Sanki gelin duvağı En kutsal en şerefli Ocağ asker ocağı Hasretlik biter bir gün Gönlümüz eder düğün Çalınır davul zurna Halaylar kurulur o gün Can kurban bu vatana Uğrunda şehit yatana İki askerim oldu Ne mutlu Doğan Cana Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Ben asalet gömleğini Çıkarıp astım bu dağa Birlik,dirlik türküsünü Nakşettim ovaya, dağa Ne soyum var nede boyum Bir insanım işte buyum Beni, ben eyleyen huyum Mayamız aynı toprağa Bu yolda varsa hizmetin Elbet bilinir kıymeyin Yuh köküne asilliğin Dönüvermiş hastalığa Altın, gümüşten hangimiz Etten,kemikten insanız Bize hükmeden nefsimiz Sokar kılıktan kılığa Bu alemde doğan her can Gelir,gider üryan, büryan İster Şah ol ister sultan Sararlar aynı kundağa Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Ben anlamam lamdan,cimden Nasiplenmem böylesinden Her duayı öz dilinden Söylemesi güzel olur Anlayıp etmeli fikir Meşke döner böyle zikir Kendi dilin ile şükür Söylemesi güzel olur İster Hak de ister Allah Seni, beni duyar billah Öz dilinle Süphan Allah Çekmeside güzel olur Camisinde, dergahında Mevlidinde, nikahında Söylenen her duasında Türkçesiyle güzel olur Doğan korkma sofu kardaş Günah olmaz böyle uğraş Öz dilinle Hakka yaklaş Yakarması güzel olur Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Aç gözünü adem oğlu başındaki tacı gör Seyreyle gönül hanende kabe ile hacı gör. Emrine verilmiş cihan sensin alemlere sultan Sendedir derdine derman melhemi ilacı gör. Yüce dağlar ambar gibi bin bereket doludur Nimetlerin sunulduğu sofraları,sacı gör. Bahar gelir toprak ana giyer alı, yeşili Nakışlanıp bezenince ovayı, yamacı gör. Tabiatın sofrasını donatınca yaradan Türlü, türlü meyva veren çiçeği, ağacı gör. Cümle alem semah eyler, döner çark ile devran Gece, gündüz rükü eyler nizamı, mizacı gör. Gir hakikat menziline yürü rahmana doğru Kaldır aradan perdeyi mizanı, miracı gör. Bu menzilde nice canlar yürüdüler aşk ile Can verenler, ten verenler Nesemi, Hallacı gör. El açarım hamd eylerim verdiğine Ya Rahman Boyun büküp dara duran Can Baba duacı gör. Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Bir gerçeğin kapısına Varmak için düştük yola El bağlayıp divanına Durmak için düştük yola Vardık dergah kapısına Nail olduk yapısına Yüzler sürdük hepısıne Ermek için çıktık yola Abuzer Gaffar pirini Mahmud Ensari erini Makamını hem yerini Görmek için çıktık yola Dergahın önü kabristan Kabristanda yatar çok can Her taraf gülü, gülistan Dermek için çıktık yola Doğan canım var yoluna Hizmet gerek yol oğluna Hakikatın menziline Ermek için çıktık yola Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku
Doğan Türkdoğan

Bir haber verin babama Diyin Hüseyin dardadır Okladılar dört bir yandan Hemi kanda revandadır Alim çeksin zülfikarı İmdadıma gelsin bari Fadimenin yavruları Feryat ile fiğandadır Sakine saçını yoldu Gözlerine kanlar doldu Canlar pare, pare oldu Her birisi bir yandadır Anam olsaydı ağlardı Ah eder yürek dağlardı Yası, matemim bağlardı Davam ulu divandadır Yerler,gökler ahu zarda Cümle mahluk durmuş darda Can Baba da intizarda Ehlibeyit tüm yastadır. Ozan Doğan Can Baba

Devamını Oku