Destan-ı Türk Şiiri - Bilal Özcan

Bilal Özcan
237

ŞİİR


51

TAKİPÇİ

Destan-ı Türk

At bindik, at sürdük,
Yay gerdik, ok attık,
Merde değil, namerde kılıç çektik,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Hunlarla tarih sahnesine çıktık,
Oğuz Hanla destanlaştık,
Kürşat’la aşılmaz Çin setini aştık
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Göktürklerle ilk ismimizi aldık,
Orhun da abideyi belgeyi yazdık,
Ural’ları aşıp Avrupa’ya vardık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Sal-tuk Buğra Hanla İslam olduk,
Dede Korkutan öğüt, Yesevi’den feyiz aldık,
Türk İslam sentezini kurduk,
Ezelde Türk’tük, halde Türk üz.

Asya’nın bağrından çıktık,
Atilla’yla Avrupa’nın kalbini deldik,
Dosta dostluk, düşmana korku saldık.
Ezelde Türk’tük, halde Türk’ üz.

Malazgirt de Alparslan’la zafere ulaştık,
Anadolu’nun kapısını ardına kadar açtık,
Romen Diyojen’i esir aldık, misafir eyledik,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’ üz.

Güneyde Yemen’e kadar aldık,
Kuzeyde nerdeyse kutba dayandık,
Akdeniz’i Türk gölü yaptık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’ üz.

Bir öldük bin dirildik,
Binlerce savaşa girdik,
Nice alınmaz kalalar aldık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’ üz.

Onca imparatorluk kurduk,
Çağ kapattık, çağ açtık,
Orta çağın karalık zulmetini yıktık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’ üz.

Kılıçla değil, ilim irfanla savaştık,
Medreseler açtık âlimler yetiştirdik,
Her konuda, her sahada başa güreştik,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’ üz.

Hiçbir yeri yakıp yıkıp talan eylemedik,
Karanlıklar içindeki Avrupa’yı aydınlattık,
Her yerde medeniyet, uygarlıkta iz bıraktık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Ötüken, Ergenekon, Manas da destan yazdık,
Düğüne, toya gider gibi savaşa kucak açtık,
Türk olarak doğduk Türk olarak yaşadık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Hep zulmet-i zilletle savaştık,
Haktan, hukuktan, adaletten hiç ayrılmadık,
Hiç kimsenin diline, dinine, ırkına karışmadık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Çanakkale’de Atayla destanlaştık,
İstiklal uğrana dede torun ölüme kucak açtık,
Bir ülkü, bir devlet değil, dünya ile savaştık,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Bunlar bizim şanlı tarihimiz,
Şanla şerefle dolu mazimiz,
Tarih bizi biz tarihi yazarız,
Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz.

Bilal ÖZCAN


..............Dost Kalemler...............

Biz Kimleriz?

Dinleyin aa dostlar, anlayın bizi
Biz bu yola canı verenlerdeniz.
Unutmadık, unutamayız tarihimizi
Ecdadın izinde gidenlerdeniz.

Biz bir bütünüz bölünemeyiz
Birimiz ağlarken hiç gülemeyiz
Ölsek de bu yoldan asla dönmeyiz
Hak yola gönül, verenlerdeniz.

Huzur-u ilahide eğiliriz biz
Gayrın huzurunda eğilemeyiz
Haksızlığa asla boyun eğmeyiz
Hakikate boyun eğenlerdeniz.

Biz tarih boyunca kazandık zafer
Şark ile garba eyledik sefer
Başkasında yoktur, bizdeki cevher
Çünkü hakikatı görenlerdeniz…

S e l a m

Tarih boyu cihana, hükmeden ırka selam
Selam, hakkı dünyaya, haykıran Türke selam.
Selam şanlı bayrağa, selam Mehmetçiklere
Mehmetçik oldukça o, yükselecek göklere…...............Mehmed İhsan Uslu

Yeter durdurun su akan kanı
Yakmayın türküleri, ilahileri
Yok etmeyin kitapları, kalemleri
Atmayın bir kenara sanatı sanatçıyı,
Uzanın bilime, inanmayın hurafelere,
Kanmayın falcılara,sahtekarlara
Yok etmeyin ne olur geleceğimizi..

Yeter durdurun su akan kanı
Ayırmayın bizi Kürt, Türk diye
Verelim el ele halay çekelim,
Davul zurna ile bayram edelim
Kardeşçe yaşayalım, kardeş olalım
Parçalamayalım ne olur, güzel yurdumu
Yok etmeyelim ne olur geleceğimizi.............................................Türkan dinçer

İstanbulun Fethiylee Resul övgüsü aldık
Her savaşa evliya himmeti ile daldık
Biz ki cümle cihana Rabb'in emrini saldık
Ezel de Türktük biz bu gün de halde de Türküz.......................Muammer CAN

ALDILAR TÜRKÜN ELİNDEN OK İLE YAYINI,,,
TAKİ EL YESİN DİYE YURDUNDA ASLAN PAYINI...........................Ali Basol

Türklüğün Destanı (I)

Kulağını ver bana, iyi dinle kandaşım
İnsanlık tanır bizi eştir tarihle yaşım
Ergenekon yolunda börteçine yoldaşım

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Orhun'da yazılıyım; sakayım ben Kurıkan
Kangalas en büyüğüm,ondan geri Baragan
Avarlar ülkesinde benim; o Bayan Kağan

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Ötüken’de Almıla, sevdasında Pars’ım ben
Dedem Korkut sazında; öze ait harsım ben
Can sağ iken düşmana, yurt vermeyen Kars’ım ben

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Avrupa’da Attila, Türkistan’da Batur’um
Kırım’da Gaspıralı, Semerkant’ da Timurum
Kerbelâ’da Hüseyin,Üç oklardan Salurum

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

İhanetin hasmıyım; kızgın çölde Fahrettin
Alp Erenler büyüğü Konya’daki Sadrettin
Hakikatin kapısı Buhara’da Bahattin

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Oğuz’un torunuyum, meşalem Bilge Kağan
Çağrı Bey’im, Tuğrul’um,Malazgirt’te Alp Arslan
Niğbolu’da Yıldırım, Kosova’da Murat Han

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Ayrı düştüm yoldaştan şakağımda kırağı
Elçi'yim Azeri'de, Resulzade çırağı
Turan ülküsü ile yakın ettim ırağı

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Balasagun’da Karluk; Trabzon’da Kuman’ım
Hilali burca diken Ulubatlı Hasan’ım
Bakü’de Nuri paşa, Pilevne’de Osman’ım

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Balat'ta Yahya Kaptan,Ankara'da Veli'yim
Rumeli'de Saltuk'um,Türk'ün yüce haliyim
Vatana kurban için al Kınalı Ali'yim

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Antep’de ben Şahin’im, Maraş’ da ki İmamım
Hünkârın dergâhında; dört kapı kırk makamım
Yirmi dört boyum ile, çok şükür tas tamamın

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Yaparlı’yım, Bayat’ım, Dodurga’yım Kızık’ım
Beğdilli, Bayındır’ım, Yuva’lıyım Kınık’ım
Kayı ile Avşar’a aş oldum ya anıkım

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Alayuntlu,Üreğim, Karkın’ım ben Büğdüz’üm
Çavuldurlu, Döğer’im Eymür’lüyüm gürbüzüm
Çepniyim, Peçenek’im Alkaevli Gündüz’üm

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Zulme karşı mazlumun yıkılmaz kalesiyim
Mertliğin dürüstlüğün vazgeçmez kölesiyim
Kafkasya efendisi yiğitlik beldesiyim

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Türk'ün kara bahtında unutulmaz destanım
Zıpka giyer çoşarım, esarete düşmanım
Mertlğin kitabında namı Topal Osman'ım

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Tüm cihan bilir beni, adaletin mührüyüm
Kıbrıs'ta Cengiz Topel, Edirne de Şükrü'yüm
Ezne'li Yahya Çavuş, Aytepe'li Bahri'yim

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Haksızlığa gürzüm ben, eğilmez kolay başım
Toroslar'da Yörük'üm, Erzurum'da Dadaş'ım
Tufanlardır sırdaşım, rüzgârdır arkadaşım

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Var mıdır hürriyetin benden başka hamisi
Şerife'yim cephede; sırtımda top mermisi
Zaferlerde okunmaz gayrinin esamisi

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum

Namert eli değmesin Türk’ün şanıdır hilâl
Türkoğlu’nun dileği Mevlâm vermesin zeval
Yoktur cihanda eşin Gazi Mustafa Kemal

Şükür olsun Rabbime; Türk olarak doğmuşum
O’nun verdiği güçle karanlığı boğmuşum.................................Dursun ELMAS

yurdumun üstünde tüten en son ocak kalsa da
bu şanlı bayrak dalgalanacaktır!
hiç kimse ama hiç kimse de
şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklardan,
bir çakıl taşı bile alamayacaktır! ........................................Ömer Osman AVCI

Altaylardan geliriz biz,
Dorudur tayımız bizim.
Oğuzhan dır atamız,
Türk tür soyumuz bizim.

Demir dağlar eritmişiz,
Biz ta asyadan gelmişiz.
Avrupada ün salmışız,
Asildir soyumuz bizim.

Biz savaşta cengaveriz,
Fikrimiz barıştır bizim.
Gövdemiz arslan olsada,
Ruhumuz Yunus tur bizim..................................................................Suat Güney

Şanlı tarihe destanlar yazar şair yüreklilerimiz
Umarız biz de torunlarımıza böyle şeref veririz
Bölünmüş yüce milletimiz, satılır Çanakkale'miz
Ezelde Türk'tük,halde Türk'üz,İzin vermeyeceğiz! ..................Nurhayat Nalçacı

Bir tarih, dile gelmiş.
Tür! lüğün zaferi dile gelmiş...
Efendim, ne dense az.....................................................................Güler TURAN

Ne güzel şiir'leştirmişsiniz,
bin yıllık türkün tarihini.
Altaylardan, Çanakkaleye şiir olmuş.
Şan ve şeref dolu mazimiz,
mısralarda kendini bulmuş.
İhanet çeteleri bu mısraları okuyup,
Utançtan yüzleri kıp kırmızı olmuş.................................................Necati Kavlak

Kuru bir avuntu değil tarihim,
Dünyada ilmimin emsali yoktur,
En küçük haslette silinir kinim,
Kahramanlık dersen, her soydan çoktur.

Adıma eş gelir adalet benim,
Sömürge, haksızlık ve talan bilmem.
Hakkın ateşiyle kavrulur tenim,
Bu yüzden yok olmam, bu yüzden ölmem......................................Ahmet KURT

Ülkemin her karışı böyle mukaddes toprak.
Sor önüne gelene birde tarihe sor bak.
Neler anlatır sana hatta bütün cihana.
Dünyaya destan yazdık ister mal olsa cana...............Mahmut Ünsal

Bilal Özcan
Kayıt Tarihi : 30.8.2008 13:29:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


ÇEKİRDEK, TÜRKÇE-KÜLTÜR-SANAT VE EDEBİYAT Günün şiiri Tarih: Cum Eyl 12, 2008 1:07 pm Mesaj konusu: Destan-ı Türk Başta Hasan Topsakal Bey'e ve Özcan İşler'e ile tüm yönetim kurulu ve üylerine takdire şayan çalışmalarından dolayı en kalbi duygularımla can-ı gönülden şükranlarımı sunarım Saygı ve Muhabbetlerimle

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Mahmut Ünsal
  Mahmut Ünsal

  Bilal kardeşim insanın tüylerini diken diken eden bir destan yazmışsın.Dostların katılımıylada dizeler şaha kalkmış.herkesi yürekten tebrik ederim. Bizimde bir katkımız olsun.

  Ülkemin her karışı böyle mukaddes toprak.
  Sor önüne gelene birde tarihe sor bak.
  Neler anlatır sana hatta bütün cihana.
  Dünyaya destan yazdık ister mal olsa cana.
  Mahmut Ünsal

 • Mehmet Çelik Erses
  Mehmet Çelik Erses

  yürek sesiniz daim olsun kutlarım efendım tam puanla selamliyorum.

 • İsmail Sağır
  İsmail Sağır

  aynen öyle.... yüreğine sağlık.... kutluyorum bu şiir için sizi....tebrikler dost

 • Nesrin Asena
  Nesrin Asena

  **Ezelde Türk’tük, halde Türk’üz. *** gelecek de de TÜRKÜZ ...yazan yüreğe selam ve saygımla...

  puan yetermi...

 • Mesut Bayram Özbek
  Mesut Bayram Özbek

  Gönülden kutlarım kaleminize yüreğinize sağlık
  Mesut Özbek

TÜM YORUMLAR (113)