Asın gitsin APO denen şu İT’i

Salih Kozan
233

ŞİİR


26

TAKİPÇİ

Asın gitsin APO denen şu İT’i

Asın gitsin APO denen şu İT’i

O itin tuzağı,hilesi çoktur,
Biz varken o ite rahatlık yoktur,
Birliğimiz hainlere bir şoktur,
Asın gitsin APO denen şu İT’i…

Yüreğim,kanıyor Allahım durdur,
Mehmetçik vatana hakiki surdur,
Devletin başına selamım vardır
Asın gitsin APO denen şu İT’i….

Kini bulaştırır, anlara gene
Doymaz bu yarasa,kanlara gene
Kıymadan masum canlara gene
Asın gitsin APO denen şu İT’i…

Kandırdı gençleri, genç yaşta yaktı
Bebeklere bile kurşunlar sıktı
Nice masum gözden kanlı yaş aktı
Asın gitsin APO denen şu İTi...

Yattığı yerlerden ölüm kusturur
Dört bir yandan durmaz şiddet estirir
Bu suç bağışlanmaz, elbet astırır
Asın gitsin Apo denen şu İTi...

Kardeşi kardeşe düşman ettirdi
Geçmişe zehirli anlar kattırdı
Sabırda kalmadı artık bitirdi
Asın gitsin Apo denen şu İT,i....

Mehmetçik canını yurda adıyor
Milletimiz üzgün, feryat ediyor
Nasıl bu canavar beslenir diyor?
Asın gitsin APO denen şu İTi...

Salih Kozan

Asın gitsin APO denen şu İTi lll C* lll- (İhvani Şiiri) - KATILIM DÖRTLÜKLERİ
DOST KALEMLERDEN

Oyun desen dış güçlerin oyunu.
Yere batsın postu ile boyunu,
Yaşatmayın şu itlerin soyunu,
Asın gitsin APO denen şu İTi..... Adnan Özkan

Asıl beni üzen içteki düzen
Gerçeği bırakıp yalanı yazan
Şırnakta, İzmirde hep aynı ezan
Asın gitsin APO denen şu iti...... Tayyar Yıldırım

Meydanda kurulsun idam sehpası
Kan lekeli olsun kara yaftası
Karşısında dursun şehit anası
Asın gitsin APO denen şu İT’i...... Hacer Kozanlı

Yüreklerdeki acı dinmesede
Belki gözlerdeki yaş diner
Adı yok o şerefsizin
Asın gitsin İTi.............. Merdiye Akar

Ak olsun artık milletin yazgısı
Dinsin kalbin kan damlayan sızısı
Çıksın ortaya yansızı yanlısı
Asın gitsin APO denen şu iti....... Mesut Özbek

Düşünme bu kadar ey Türk Milleti
Özünü unutmuş yok hidayeti
Bitmez bu hainin bak cinayeti
Asın gitsin APO denen şu iti....... Hacer Kozanlı

ZULMÜN EFENDİSİ,FİRAVUN SOYU
YILANA BENZİYOR SİNSİCE HUYU
KALLEŞLİK HÜNERİ,REZİLLİK YOLU
ASIN GİTSİN APO DENEN ŞU İTİ....... ŞİİRİN KIZI

Kökü dışarıda,kuyruğu burda,
Merhamet olurmu dinsiz gâvurda,
Sehpalara yazık,pislik çamurda;
Asın gitsin apo denen şu iti... İBRAHİM ETEM EKİNCİ.

kimin uşağı,kimin maşasısınız
kalleşlik,ahmaklıktır sizin şanınız
mayın döşer,bomba patlatırsınız
çoluk çocuk kanı akıtırsınız
asın gitsin apo denen şu iti..... Ramazan Özer

Yaşadıkça kokutuyor bu yurdu.
Yetti gayri terörler tam kudurdu.
Salın gelsin köpeklere, Bozkurdu.
Asın gitsin Apo denen şu iti.....Adnan Özkan

KUDURMAKTIR İTİN SONU
İT DEĞİL Mİ ENİ KONU
NE FİKİRİ,NE DUYGUSU
ASIN GİTSİN APO DENEN ŞU İTİ …. ŞİRİN KIZI

Ben bir kürdüm amma Türk ile kardeş,
Aramıza giren kim varsa kalleş,
Din-iman tanımaz kokuşmuş bir leş,
Asın gitsin Apo denen şu iti............... Adnan Özkan

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ
HAKKI BIRAKIP BATILA KANMIŞ
BÜTÜN ÜLKENİN CİĞERİ YANMIŞ
ASI GİTSİN APO DENE ŞU İTİ............ ŞİİRİN KIZI

Neyi bekliyoruz kalmadı sabır
Gebersin cesedi görmesin kabir
Dizin meydanlarda iplere bir bir
Asın gitsin Apo denen şu iti...... Seval Hislisoy

Yıllar yılı beslediniz bey gibi,
Ne günlere kaldık gardaş hey gidi!
İnletmeyin mezarında şehidi,
Asın gitsin Apo denen şu iti...... Adnan Özkan

İblisin tohumu tam leş kargası
Kimden peydahlamış bilmem anası
İmralıda o yılanın yuvası
Asın gitsin Apo denen o iti..... Seval Hislisoy

Boynunda ip inim inim inlesin
Şehit anaları feryadını dinlesin
Hemen öyle bir nefeste ölmesin
Asın gitsin Apo denen şu iti.... Seval Hislisoy

yüreklere acı saldı adı silinsin
şehit anasının gözyaşı dinsin
vatan bölünmez herkez böyle bilsin
asın gitsin APO denen şu iti........... NECLA ARGÜZ

Kanında mı desem hata sütünde,
Ermeni kanı var baksan kökünde,
Yağlı ip geçirip millet önünde,
Asın gitsin Apo denen şu iti..... Adnan Özkan

Şehit babasından alınan vergi
Besliyor itleri zamanı gör ki
Devletin kurumu devletin erki
Asın gitsin APO denen şu iti...... Osman Öcal

Ürürse güdikler varsın ürüsün
Her birinin leşi dağda çürüsün
Varlığın birliğin şanın yürüsün
Asın gitsin APO denen şu iti....... Osman Öcal

Korkmayın batıdan batı batmıştır
Ben gül uzattıça tokat atmıştır
Vuslatî, zehrini hayli tatmıştır
Asın gitsin APO denen şu iti......... Osman Öcal

İt gibi sırıtır, hain suratı
Arkadan vuruyor Yiğit Muratı
Şehitler kolayca geçer Sıratı
Asın gitsin APO denen şu İTi..... Tayyar YILDIRIM

Kullanan kullandı posası kaldı
Sardılar bir çuval kemikle eti
Arzusu sadece bir çanak yaldı
Asın gitsin APO denen şu iti! .... Mustafa Bay

Çekinmek yakışmaz Türkün şanına,
Apo girmiş nicelerin kanına....
Kâr mı kalsın yaptıkları yanına,
Asın gitsin APO denen şu İTi......... Adnan Özkan

Şehidimin kanı kalmasın yerde
Mehmedim sınırda dağda her yerde
Haddini bildirin artık namerde
Asın gitsin Apo denen şu iti...... Seval Hislisoy

Türküm Vatanıma can kurban olsun
Bayrağım bu dünya durdukça dursun
Geçirin boynuna yağlı ip boğsun
Asın gitsin Apo denen şu iti..... Seval Hislisoy

NESLİ ADEM DEĞİL,YARATIKTIR BU,
ÇÖPE ATIN GİTSİN,BİR ATIKTIR BU,
KIRK KATIRLIK,KIRKTA SATIRLIKTIR BU;
ASIN GİTSİN APO DENEN ŞU İTİ.... İBRAHİM ETEM EKİNCİ.

Dış güçler körüklemekte vahşeti.
Görmedi dünya böyle bir dehşeti.
Verdik bu belaya nice Mehmeti
Asın gitsin APO denen şu İTi...... Mustafa EROL

Ellerinde bebeklerin kanları,
Ağzında salyası,
Birgün bile fazla yaşamamalı
Asın gitsin APO denen şu İTi....... METİN TUNCEL

Dokuz ay taşıdık,asker eyledik..
Askere gönderdik de yol bekledik.
Sorarım itoğlu sana neyledik.
Asın gitsin APO denen şu İTi...... Neriman KUL ATİK

Hepimiz kardeştik hepimiz millet
Hepimiz müslüman hepimiz ümet
O akılsız o sade değersiz et
Asın gitsin APO denen şu İT’i...... Rabiye Allahverdi

Ameika tutup verdi hediye.
Aslanı boğduruyorlar kediye..
Dün asmadılar bari siz ha diye
Asın gitsin APO denen şu İT’i.....Mustafa EROL

Önce siyanürle bir temizleyin,
Sarmadan alemi piresi, biti.
yedi göbek ecdadını düzleyin,
Asın gitsin APO denen şu İTi. Şefik Tiryaki

Tek tek bitmez, toptan üçü beşini,
Eniğini, cücüğünü, eşini,
Götürün vatandan öte leşini,
Asın gitsin APO denen şu İTi.... Şefik Tiryaki

Beş para etmez melumun ceseti
Neden beslerlerki o adi iti
Kanlandıkça kanlanıyor pis biti
Asın gitsin APO denen O İT’i...... Rabiye Allahverdi

İmralıda yan gelmişte yatıyor
Anaların gözlerinden kanlı yaşlar akıyor
Mehmedim mezarında çok huzursuz yatıyor
Asın gitsin apo denen şu iti..... Ayşe Karakaya

Onun gibi düşüneni vur gitsin
Kazınsın kökleri kurusun bitsin
Yıllardır ülkemin başına dertsin
Asın gitsin Apo denen şu iti..... Seval Hislisoy

İhvanilerler astı doğrudur yolu
Mutluyum mısralar hep dolu dolu
Asmaktan geçiyor bu işin sonu
Asın gitsin apo denen şu iti............. Salih Kozan

Şamdan aldınız Kenyaya attınız,
Sonra paketleyip bize sattınız,
Karşısında birde selam çaktınız,
Asın gitsin apo denen şu iti.... KARASEVDAMHİLALİM

Seni asıp gitsekte leşin beş para etmez
Ulusumu bölmeye senin ecdadın yetmez
Anlı şanlı türküz biz bölemezsin sen bizi
Asın gitsin artık apo denen şu iti! ..... Ayşe Karakaya

Namuslu vatandaşın vergisini yer
Onu kabul etmez ne gök nede yer
Hak etmiş darağacını hakkını ver
Asın gitsin apo denen şu iti..............M.M.REVANLI

Kundakta bebeği kurşuna dizdi
Yetmişlik dedeyi hunharca ezdi
Kürt gardaşım benim hayattan bezdi
Asın gitsin apo denen şu iti........................ eğisteli

Bizlerin sözünü dinleyin bir kere
Neşter degdi artık gögsümdeki bene
Ne hale geldik biz ödün vere vere
Asın gitsin, yeter apo denen şu iti! ......İbrahim Değerli

Kendisi Ermeni uşağı bilin
Artık bu itleri tarihten silin
Yeter artık milletime bu zulüm
Asın gitsin Apo denen şu İT i..........Mahperi koç

Şanlı Türk milleti artık gazapta
Şeytanların canı gerek azapta
Bu itlerin herşeyleri tuzakla
Asın gitsin Apo denen şu İTi...........Mahperi koç

Birlik dirlik düzen olsun hasletin
Durmak hiç olurmu göster gayretin
Ayranın kabarsın yüce milletim
Asın gitsin apo denen şu iti........Yahya Koza

Yata yata zindanlarda çürüsün
Her yanını börtü böcek bürürsün
İbret için yüzüverin derisin
Asın gitsin APO denen şu İT’i..____abşari

Ekmek diye yal katıp vermeli
Ulaştım aslına aslı ermeni
Çarmağa geripte zincir vurmalı
Asın gitsin apo denen şu İT’i.. _____Ozan derdivar

Kimden korkarsınız beyler
Sizelere kimler neler söyler
Gönlüm o zaman bayram eyler
Asin gitsin Apo denen su İT’i.. Mukremin Tanrikulu

Salih Kozan
Kayıt Tarihi : 30.6.2010 01:41:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Ben ki tarihlere sığmamış ve yaşadığı her devir de eziklik nedir bilmemiş yüce ve koskoca bir Türk ailesindendim. Ben ki ayaklarımı yerden hiç kesmemiş, başı gök’lere sığmayan,dostun düşmanın mert bildiği, asırlara cengaver yetiştiren ve bir o kadar özüne bağlı ecdadın evladıydım. Bayrağı, vatanı ve hatta Ana’yı kutsal bilmiş, hiç bir millete nasip olmayan törelerin tek sahibi idim. Taşlara asırların ötesinde tarihini kazıyan, aman dileyene yamanlık yapmayan ecdadın torunu idim. Sadece adına bu gün 'misakı milli' dedikleri sınırlarda değil, Akdeniz, Karadeniz, Batı, Doğu,diyarlarına sulh götüren, bir mektup bir fermanla yeri göğü titreten de ben idim. Her devrin kokuşmuşluğunu gideren, aleme nizam veren, çağ kapatıp çağlar açan da ben idim. (Değildir maksat, bugünün gerçeğine göz kapayıp, geçmişin nostaljisiyle yaşamak.) Fakat geçmişin şerefli mazisinden utanacakta değilim. Geçmişin haysiyetini unutturanların ve en azından böyle düşünenlerin bu günkü Türkiye’sinde cambazlık yaptığını, medyanın her alanda bu Milletin değerlerine nasıl saldırırımın telaşı içinde olduklarını da görüyorum. Mazinin şeref dolu hatıralarını bile çok gören satılmış, medyanın sözüm ona aydınlarının art niyetlerini; asırların hesabını soran kinlerinide görüyorum. İçimizdeki hainlerin dış uzantıları olan, geçmiş tarihin intikamını bir şekilde alma peşinde koşan ülkelerin, sözüm ona adına (insan hakları) diyerek dayattıkları zorlama şartları sırf bu güzelim ülkeyi yıkmak için kurulmuş birer tezgah olduğunuda görüyorum. 30 bin insanı katleten, binlerce Mehmetçiklerimizi hayatlarının en güzel yıllarında bacaksız, kolsuz, kör ve sağır bırakan terörist gruplara ülkelerinde kucak açan, zihniyeti de unutmadım. Askerimize polisime sıkılan her kurşunun temelde Türk milletine sıkılmışTIR YANDAŞ KÖPEKLER BIRAKIN BÖLÜCÜLÜGÜ VATANIMIZ BÖLÜNMESİN DIŞ MIHRAKLARIN OYUNUNA GELMEYİN ÇÜNKÜ HEPİMİZ BU ÜLKENIN EVLADIYIZ TÜRK DEVLETİ TÜRKİYE CUMHİRİYETİ VE İSLAM KIMLİĞİ ALTINDA KARDEŞÇE YAŞAYALIM

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Nerman Karakoç
  Nerman Karakoç

  Yata yata zindanlarda çürüsün
  Her yanını börtü böcek bürürsün
  İbret için yüzüverin derisin
  Asın gitsin APO denen şu İTİ____abşari

  Dinen katli vaciptir asın gitsin APO denen şu İTİ.

 • Mehmet Tamer Altıparmak
  Mehmet Tamer Altıparmak


  Çok güzel şiir katılanlarda dahada renklendirmiş kaleminiz susmasın haykıran güçlü ses olsun selamlar saygılar 10 puan

 • Mahperi Koç
  Mahperi Koç

  İçimiz kan ağlıyor,ne yazsak boş,ateş düştüğü yeri yakıyor.Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet,ailelerine sabırlar diliyorum.Müsadenizle şiirinize 2 dörtlükte ben ekliyorum.Selamlar,saygılar

  Kendisi Ermeni uşağı bilin
  Artık bu itleri tarihten silin
  Yeter artık milletime bu zulüm
  Asın gitsin Apo denen şu İT' i

  Şanlı Türk milleti artık gazapta
  Şeytanların canı gerek azapta
  Bu itlerin herşeyleri tuzakla
  Asın gitsin Apo denen şu İT'i

 • Fatma Alageyik
  Fatma Alageyik

  Kesin Artık APO'un Başını
  Vatana bulaştı terörden pislik,
  Kesin artık şu Apo'nun başını
  Anlından vurmaya çekmeli beşlik
  Kesin APO denen ittin başını

  Firavun ile hiç farkı varmı dır
  Firavun kafalar bize yarmıdır
  Hapiste beslemek buna kârmıdır
  Kesin APO denen ittin başını..

  Kendi kendine bir dünya kurmuş,
  Nice Mehmetlerin kanına girmiş,
  Milletine zülüm ızdırap vermiş
  Kesin APO denen ittin başını..

  Öyle bir canavar tek dişi kalmış
  Ne toprağı belli ne taşı kalmış
  Kesilecek işte bir başı kalkmış
  Kesin APO denen ittin başın..

  Mehmet'in kanını durmadan emer,
  Eşek anlar mı ki vur altın semer
  Almamış kimseden belikli tumar
  Kesin APO denen ittin başını..

  İtte diyemem ki yazık havana
  Mahşeride var bunun çıkar divana
  Bir su içirmeyin kalsın hayvana
  Kesin APO denen ittin başını..

  Fatma ALAGEYİK

 • Cevat Çeştepe
  Cevat Çeştepe

  Adam devletin ilgili kurumlarının karşısında baş muhatap, baş müzakereci olarak oturuyor, siz asın şu adamı diyorsunuz sayın Salih Kozan... Olacak şey mi...?

  Kutluyorum kaleminizi...

TÜM YORUMLAR (67)