Aliyyül A'alasın Şiiri - İlyas Kaplan

İlyas Kaplan
742

ŞİİR


12

TAKİPÇİ

Aliyyül A'alasın

Allahımsın
ibadetim ,secdem,duam Sensin
başkasına muhtaç olmayansın,başkaları sana muhtaç
her yön,her cihet ,her mekan senin
cihet ve yönlerden hiçbirinin içinde değil,
yer işgal etmezsin,bir mekanda bulunman akıl dışı
tam anlamıyla tek olan Sensin , eşsiz olan Sensin

Sevgilisin;
mislin yok, benzerin yok, ortağın yok, eşitin yok , zıddın yok,
ne çoksun,ne üçsün, ne de iki
bütün yönlerden eşsiz, bir tek ve biriciksin
parçasız, bölüksüz, ortaksız, eşsizsin
varlığın vacip , tapılacak ancak bir teksin

Mabudumsun;
afaki ve enfüsi başlangıçların mercii sensin
her türlü hamde ve her türlü medhe layik
sayısız, sonsuz güzelliklerin sahibi sensin ,
en has ve en seçkin imtiyazsın benim için
yalnızca sana mahsustur kulluğum

Meliksin
kelimelerin, hecelerin,cümlelerin ,kitapların sensiz bir anlamı yok,
alametlerin, belirtilerin, nişanelerin bir hükmü de yok.
eserler müessirlerine delalet eyledikleri gibi
her şey Sana delalet eyler,
hepsi Senle olan ilişkisini ifade eder.
varoluşları kendilerinden ,kendileri için olmadığı gibi
hep Sana olan ihtiyaçlarını ,bağlılıklarını
hep kendi hiçlikleriyle
Senden aldıkları kuvveti, kıymeti ve manayı anlatırlar.

İlahımsın
ne parçadan ,ne zanlardan meydana gelmiş bir fiilsin Sen,
ne bir feraziye,ne bir rüya ,ne bir hülyasın
bölünemez bir bütün Vacib-il Vucutsun Sen
sen ki maddeden soyutlanmış ve sonsuz bir kuvvetin varlığı
ilk hareketi, başlangıcı ,yaratanı, İlahı sensin

Rahmansın
bütün her şey yalnızca Sana,bir nisbetten ibaret
Senin tecellilerine ipuçları bulmuş, hükümlerini öğrenmiş oluyoruz
düşündüklerimiz , çoklukların, adetlerin hiçbiri değilsin
ne cevhersin, ne araz , ne eczasın, ne kül, ne de cüziyyat
Senin yaratmanla Senin emrinle
hepsi ,aşama aşama derece derece meydana gelmiş
Senin varlığını dile getiren delillerin, ayetlerindir

Hakimsin
en büyük sevgi ,en büyük haşyet en büyük tazim Sanadır
her türlü hamd ü sena, sana mahsus
hüküm vermek ancak ve ancak sana ait
Senden başka hüküm verecek kim var ki
vahdet-i kamile ,vahid,ehad sensin
Senden başka ilah yok.

Hafisin
Hiçbir güzelde bulunmayan güzellikler sende
hepsinden üstün, tek ve yegane güzel Sensin
vücud-i a’la ; en yüksek vücudsun
kemali a’la ;en yüksek kemalsin
bir taraftan yaratıp, bir taraftan yok eden
ezelde ve ebedde bütünüyle varlığın ,mülkün ,saltanatı senin
herşeyden önce iken herşeyden sonrasın,
her şeyde zahir iken her şeyden batınsın

Alimsin
duyularımızla ve düşüncelerimizle çizdiğimiz şekil ve resimlerin
birimlerin , sınırların, hiçbirinin izine girmezsin
bilgimizin içinde olduğun halde ,ilmimizin ötesindesin
ancak Sana erebilmek için kendimizden geçmemiz gerek
yetmiş bin hicabın vardır senin
açıversen sübühat-ı vechini ;yüzünün tecellisi, celalini
gözle görülebildiğimiz ne varsa hepsini yakarsın, yok edersin
Senin karşısında bulunanlar cümleten helak olmuş olurlar

Kahharsın
bunu sezmek,
vahid-i kahhar ;tek yok edici sıfatını sezmektir
bunu sezmek
bilfiil her şeyi Senin gerçekleştirdiğini sezmektir.
zatın, sıfatın , ef’alinle bunu gerçekleştirecek
senden başka kim var ki,
zatında bir olduğun gibi
zatının gereği ilahlığında da birsin,
rablığında, mülkünde, ilminde, kudretinde de hep bir,
celal ve ikrama raci olan bütün sıfat ve isimler Senin

Kerimsin
bütün nisbetlerin ve hükümlerin,kararlarının gereği
bütün vicdanların ve varlıkların vecd ile bağlandığı haksın
çekim merkezi, odak noktası Sensin
zatında teksin , mevcudiyetinde tek,
rablığında teksin, yaratıcılığında tek,
hiçbir şekilde ortağı olmayan bir tek hakikatsın
onun için ilahlık Sana mahsus
bütün yaratılmışlar onun için senin emrinde

Latifsin
cennet Senin aklına ve arzuna uygun
adem’in aklına ve arzusuna ters düştüğünde
cennet, kendisine cennet olmamıştı
cennet ;iyilik ister, güven ister,teslimiyet ister
cennet;güzel şeyler , zenginlik ister
akıl ister , himmet ister ,sadakat ister
cennet mümine bir köledir
efendisinden başkasına bağlılık göstermez,
efendilerin efendisi sensin
cennet ,Senin aklına ve arzuna uygun

Kadirsin
aklımız ; nimetlere şükretmek için yaratanını tanımak ister,
gelecek nimetlere istek duyduğu için onunla tanışmak ister.
aklımız; Senden başkasına şükretmem der,
aklımız; Senden başkasından dilenmem der.
aklımız;;şükrü yalnızca Sana tahsis eder
şükür Sana ,hamd sana ,dua sanadır
Senden başka gidilecek kimimiz var ki
bize hidayet edecek sadece sensin
hayrete düşerecek, huzur verecek ,rahata erdirecek ,
saadete erdirecek olan kadir Sensin

Raufsun
mutlaka ,kadri yüce, şerefi yüksek, şanlı Sensin
som, yekpare, salt, kavi, bütün ,Sen.
asla susamaz ve acıkmaz,yemez, içmez
gınayı tamdan, kemal-i a’ladan kinaye
"lem yezel vela yezal; fana olmaz, baka ve daim,Sen
herkesten müstağni , herkes Sana muhtaç
şu gördüğümüz gökleri ,yeri ve de bizleri yaratan Rauf Sen
her yaratılmışın doğrudan doğruya yöneldiği muhtaç olduğu Sensin
zatından sudur eylemiş bütün güzellikler Senin bir lütfun

Rezzaksın
Rızkın; sınırlı değil, sonsuzdur
hazinelerin sınırsız , miktarsız , hayal ötesi
fakirler fakiri biziz ,
hazinelerin bizlere gizli kalmış
onları açığa çıkaran ,karşılıksız dağıtan,veren Sensin
zevkeni ,sefasını sürelim diye yaşatan Sensin
hazain-i vücudiyyet , Senin elinde ,Senin indinde ,
bütün hazineler sana ait
nimetlerinden hoşlanmayı kalbimize ilham edensin
bir hazineden bir hazineye dönüp dolaşan biziz.
Sana sığınıp tevfiz-i umur edeni; işlerini ısmarlayanı
O senin yanında, sen O’nun yanında
muhakkak selamete çıkaran ,refaha erdiren Sensin

Ganisin
hem her şeye malik,hem her şeye sahipsin
hem de her birinin sonsuz mülkü Sende
üstünde hiç kimse yok,berisin,haysın,kayyumsun
Seyyidsin , öyle bir seyyid ki, seyyitlik Sende son bulur

Muktedirsin
mağlup edilemez, ortadan kaldırılıp yok edilemezsin
iznin ve müsaden olmadan Senden cebren hiç bir şey alınamaz
her şey Senin indinde ,Senin yanında.
her zaman , her işte iltica edilecek samed ancak Sensin
gönüllerimizde duyduğumuz bu kadar çok ve çeşitli ihtiyaçlara,
şimşek gibi çakan ,bir burhan, bir barika gelmiş gibi
türlü maksatlara, en mümtaz manasıyla bir tek Sensin yetişen

Rabbimsin
rahman, kuddus, subbuh, sübhan,
alimul-gayb, alaakülli şeyin kadirsin
hallak, haliku külli şey, ahsenul halikansın
sonsuzluğun üstünde , ötesinde en yüce kemale sahip
zül -celalsın ,zül-kemalsin zül-ikramsın
alçaklardan,noksanlardan soyutlanmış
yükseklikleri içine almış aliyyül a’lasın

Redfer

İlyas Kaplan
Kayıt Tarihi : 8.6.2021 11:50:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!