Aa Firkat Durağı Şiiri - Halil Müftüoğlu

Halil Müftüoğlu
372

ŞİİR


26

TAKİPÇİ

Aa Firkat Durağı

Bekledim bekledikçe,bekleneni bekledim.
Beklerken özlemime,binbir hayal ekledim.
Beklenen gelmeyince gıyaben vedalaşıp,
El salladım o yare,hadi eyvallah dedim.

Beklediğim durakta.,geldi gelecek diye,
Beklenip gelmeyene kapandı sevme çağı.
Vuslat mahşere kaldı,artık beklemek niye,?
Tövbe ettim sevmeye selam FİRKAT DURAĞI...

13.07.2009

*Şair arkadaşlarımdan*

Bir firkat geldi de durdum ağladım /
Öpüp kokladığım güller perişan. k.o.

Mustafa Mesut Durmuş

Halil Müftüoğlu
Kayıt Tarihi : 28.7.2009 14:22:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Şair kardeşim sayın İsmail Tıkıroğlu bey'e redakte tavsiyelerinden dolayı müteşekkirim.sağolsunlar varolsunlar...

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Rifat Çamoğlu
  Rifat Çamoğlu

  F i r k a t D u r a ğ ı

  Bekledim bekledikçe,bekleneni bekledim.
  Beklerken özlemime,binbir hayal ekledim.
  Beklenen gelmeyince gıyaben vedalaşıp,
  El salladım o yare,hadi eyvallah dedim.

  Beklediğim durakta.,geldi gelecek diye,
  Beklenip gelmeyene kapandı sevme çağı.
  Vuslat mahşere kaldı,artık beklemek niye,?
  Tövbe ettim sevmeye selam FİRKAT DURAĞI...

  13.07.2009

  yazdığınız bu şiirin aruz vezniyle hiç bir bağı-alakası bulunmamakla beraber divan edebiyatına olan merakınızdan ötürü sizi kutlarım beyzadem.

  şiirinizde küçük ayrıntılarta gizlenmiş imla hatalarınız dahi mevcuttur.örneğin şiirinizin başlığı iki kelimeden oluşmasına rağmen kelimeler arasında boşluk yok,,,,,,,,,

  diğer yandan şiirinizde hece ölçüsü kullanmışsınız fakat iki kıtada iki ayrı ölçü kullandığınız için şiirinizin bütünü anlamını yitirmiş. şiirinizi aşşağıda gösterdiğim kalıplar içinde yazmışsınız.

  a)
  a)
  b)
  a)
  birinci kıtanızın kalıbıdır.....

  a)
  b)
  a)
  b)
  ikinci kıtanızın kalıbıdır.

  azizim şair bir cümleyle Dünya'yı yıkıp ikinci cümlesinde yeniden yaratabilen insana denir!!! basitlikten mümkün olduğunca uzak durunuz şiirlerinizi yazarken.öyle bir şiir yazınız ki iz okurken ağlayın,ben okurken güleyim albırt aynştayn okurken yeni icatlar yapsın.sanat monoton değildir.edebiyatın icat olduğu günden u güne sürekli aynı tür şiirler yazılsaydı ne attila ilhan şöhret olurdu nede biz SESSİZ GEMİ,AN GELİR,AYRILIKTA SEVDAYA DAHİL ÇÜNKÜ AYRILANLAR HALA SEVGİLİ.........şiirlerini okurken duygulanırdık.

  kelimelerle pervasızca oynamaktan korkmayın çünkü şair dediğin aslında asla büyümeyen süt kokulu bebektir,şiirlerde şairin oyuncağı yada emziğidir.size hayırlı oyunlar azizim.

  aruz vezni şir yazmak istiyorsanız divan edebiyatını inceleyiniz,,,

  fetret-i finun dönemi şairlerini inceleyiniz..

  fuzuli,nebi,naci,yunus emre,gibi divan şairlerinin şiirlerini ve gazelleriniinceleyiniz.

  iran edebiyatını inceleyiniz.

  arap edebiyatını inceleyiniz...

  lale devri osmanlı edebiyatını inceleyiniz...

  yada bütün bunlara vaktim yok diyorsanız size aşşağıda gönderdiğim aruz vezni kılavuzuna kalıplarına kısaca göz atınız.

  kalınız sağlıcakla beyzadem.

  şair ve yazar.
  rifat çamoğlu.........

  1- Aruz vezninde heceler açık (kısa), kapalı (uzun) ve medli hece olmak üzere üç gruba ayrılır.

  2- Başlıca tef‘ileler şunlardır: Fa‘ (-), Fe ul (. -),Fa‘ lün (- -), Fe i lün (. . -),Fâ i lün (- . -), Fe û lün (. – -), Mef û lü (- – .), Fe i lâ tün (. . – -), Fâ i lâ tün (- . – -), Fâ i lâ tü (- . – .), Me fâ i lün (. – . -), Me fâ î lün (. – - -), Me fâ î lü (. – - .), Müf te i lün (- . . -), Müs tef i lün (- – . -), Mü te fâ i lün (. . – . -)… Burada tef‘ilelerle parantez içindeki hecelerinin değerlerinin aynı olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir.

  3- Aruz vezninde tef‘ileler heceleri bölebilir. Hece ölçüsündeki gibi okuyuşta tef‘ilelerde durgu yapılamaz.

  4- Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde vezin gereği uzun okunur; buna imale denir. İmale kısa heceyi uzun yapar. Arapça ve Farsça kelimelerdeki bazı uzun seslerin vezin gereği kısa okunmasına da zihaf denir. Zihaf ise imalenin tersine uzun heceyi kısa yapmayı sağlar. Hece ölçüsünde böyle bir mesele yoktur. Türk edebiyatında imale çok sayıda bulunmakla beraber zihaf hoş karşılanmadığı için çok az yapılmıştır. Ve bu bir kusur olarak görülmektedir.

  5- Farsça tamlama eki olan “-i” ile “ve” anlamındaki “ü, vü” bağlacı vezin gereği uzun da olabilir kısa da olabilir.

  6- Medli heceler hafif bir “i, ı” sesi varmış gibi okunur. Bahâr kelimesi bahâr[ı], eşkden kelimesi ise eşk[i]den şeklinde söylenmesi gerekmektedir.

  7- Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün kalıbıyla yazılan şiirlerde ilk tef‘ile bazı mısralarda Fâilâtün, son tef‘ile ise Fa‘lün olabilmektedir. Bu sadece bu kalıba özgü bir özellktir. Bu kalıpla yazılan şiirlerde başta imale yapmaya gerek kalmamaktadır. Farklı tef‘ile parantez içinde hemen altında gösterilmelidir.

  8- Türkçe kelimelerle aruzdaki başarı Muallim Naci ile başlamış Türk aruzu Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Âkif Ersoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Hatta Mehmet Akif o kadar başarılı olmuştur ki bir çok kişi İstiklâl Marşı‘nın hece ölçüsüyle yazıldığını sanar. Halbuki bu marş aruzun “Fe i lâ tün / Fe i lâ tün /Fe i lâ tün /Fe i lün” kalıbıyla yazılmıştır.

  9- Aruzla yazılan bir şiirin hece sayısı çoğu zaman eşit olur. Mısralardaki açık kapalı dizilişinin aynı olması o şiirin aruzla yazıldığın gösterir.

  Cânı cânânı bütün vârımı alsın da Hüdâ 15 hece

  Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ 15 hece

  10- Sessiz bir harfle biten kelime vezin gereği açık olması gerekirse, kendinden sonra sesli ile başlayan bir hece varsa birinci kelimenin sonundaki harf, ikinci kelimenin ilk hecesine bağlanır. Buna ulama denir. Ulama kapalı heceyi açık hale getirir. Ulama genellikle yapılır; fakat her zaman yapılmak mecburiyetinde değildir.

  11- Servet-i Fünun edebiyatçıları bir şiirde değişik aruz kalıpları kullanmak suretiyle serbest vezne zemin hazırlamışlardır. Cenap Şahabetin’in “Elhân-ı Şita” adlı şiiri bu şekilde yazılmıştır. Bu şiirdeki bazı mısralar Feilâtün / Mefâilün / Feilün, bazı mısralar ise Mef‘ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün kalıbıyla yazılmıştır.

  12- Bir şiirin vezni en az iki mısradan hareket ederek bulunabilir. Tek mısraa bakarak vezin bulunmaz.

  13- Mısralardaki imale ve zihaf kusuru olan heceleri altı çizilerek belirtilmiştir.

  14- Bir şiirin vezni bulunurken şu işlemler yapılır:

  a) Veznini bulacağımız mısraların hecelerindeki uzun seslilere dikkat ederek yazmalıyız.

  b) Önce mısralardaki hecelerin açık mı kapalı mı oldukları tespit edilir.

  c) Medli hece olup olmayacağı özellikle kontrol edilmelidir. Bu ihmal edilirse bir mısradaki hece değeri eksik çıkar. Mısralardaki heceler sayılarak medli hece olup olmadığı konusunda bir ipucu yakalayabiliriz.

  d) Hecelerin açık kapalı değerleri karşılıklı kontrol edilir. Önce imkân varsa ulama, yoksa imale yapılır. Zihaf çok az bulunduğu için en sonra o ihtimal düşünülür.

  e) Hecelerin karşılaştırılması yapıldıktan sonra açık kapalı değerleri çizgi ve nokta şeklinde ayrı bir yere geçilir. Mısra sayısına göre tef‘ile sayısı tahmin edilmeye başlanır. İlk tef‘ile en az heceden oluşur. Genelde az heceli Fa’, Fe i lün, Fâ i lün gibi tef‘ileler sonda bulunur.

  f) Yazılan aruz kalıbı ile işaretler arasında uyum olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Aksi halde aruz kalıbını yanlış tespit edebilirsiniz.

  Cevap Yaz
 • Sema Hancıoğlu
  Sema Hancıoğlu

  Beğenimi dilsiz bırakan şiirlerden biri daha..
  Çok yetkin dizeler,anlam yoğunluğu yüksek..
  Gidenin / Bitenin ardından kalan hüzünlü bir yürek......Ama hüzün bile esse yürekte, adam gibi yüreğini konuşturan şaiir'e.../...Tebrikler..

  Cevap Yaz
 • Mustafa Mesut Durmuş
  Mustafa Mesut Durmuş

  Beklediğim durakta.,geldi gelecek diye,
  Beklenip gelmeyene kapandı sevme çağı.
  Vuslat mahşere kaldı,artık beklemek niye,?
  Tövbe ettim sevmeye selam FİRKAT DURAĞI.

  Tebrikler üstadım,


  ayrılış ve ayrılık, hakkında çok güzel bir eser hediye ettiniz bize. tesekkür ediyorum. ve karacaoğlandan bir ekleme yapıyorum;
  'Bir firkat geldi de durdum ağladım /
  Öpüp kokladığım güller perişan.'
  (Karacaoğlan)
  basarılarınızaın devamını dilerim.
  saygılar sunuyorum..

  Cevap Yaz
 • Zeynep Nilgün Gökçeöz
  Zeynep Nilgün Gökçeöz

  Beklemek vefadır, adanmışlıktır..Ve sevda beklemeyle güzelleşir. Bozulan güzellikler için beklemeye gerek yoktur..

  Kutluyorum kalemi.

  Cevap Yaz
 • Eyüp Şahan
  Eyüp Şahan


  K...U...T...L..U...Y...O...R..U..M
  U..U........................................
  T.......T...................................
  L............L..............................
  U.................U.........................
  Y.....................Y.....................
  O.........................O.................
  R.............................R.............
  U..................................U........
  M......................................M... Eyüp Şahan

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (100)

Halil Müftüoğlu