Necati Karaman Şiirleri - Şair Necati Ka ...

Necati Karaman

Ne ararsın dünya ehli bu handa türlü nevâ var
Bak ukbadan haber geldi hayrul beşerden müjde var
Gönlünü hakdan ayırma gerçek ebedi hayat var
İlâhi ferman verildi âkil kullarda güman var

Bedenin toprak değilmi bilge kullar iyi anlar

Devamını Oku
Necati Karaman

Yollar sana âşinâdır
Bilmek istersen beri gel
Bu günün yarınındadır
Bulmak istersen beri gel

Yazmak çizmek çare değil

Devamını Oku
Necati Karaman

Nedamet gönlü yakmadan
Vuslât ufuklarına bak
Âlem seni kınamadan
Vazgeç masıvayı bırak
****
Koy gönüldeki etfarı

Devamını Oku
Necati Karaman

kararsız kalpler yol almaz
sabit kadem ol öyle gel
ârife sır meçhul kalmaz
gönlünü hakka dön de gel

masıvayı koy gidelim

Devamını Oku
Necati Karaman

Sahralarda bikararım vuslat aşkıyla yanarım
Gülzarda güle hayranım dertli bülbülü ararım
Derundaki âhdan zarım kalmadı gayrı kararım
Hem aşk odundan bizarım hem besteniganı canım

Ukba derdiyle bimarım bitmez ah-ı intizarım

Devamını Oku
Necati Karaman

Rah-ı vuslatı gözetle hep o ufukda kalalım
Sahip ol özbenliğine süphana secde kılalım
Ukbâya sakın boş gitme hep hazırlıklı olalım
Sağlık bulunmaz hazine bunun farkında olalım

Ebedî mülkden gelmişiz ezelî ufka bakalım

Devamını Oku
Necati Karaman

Âşıkan şevk-i vuslatla yoğrulur
Deruni kalbinde hakka yol bulur

Ahvâl döner hengame-ı hâl olur
Sine yanar cevr içre safa bulur

Devamını Oku
Necati Karaman

Cihana bak kendine gel yarınını etme heder
Aşk yoluna sebatla gel yoksa düşersin serteser
Nefis şeytan büyük engel insanı eder derbeder
Ukbaya dön vuslata gel hoş nevâlar seni bekler

Sen bülbülü rüveydasın gonce güllere devasın

Devamını Oku
Necati Karaman

her gönül vasıl olamaz
irfan kendini bilmektir
hodbin aşka yol bulamaz
irfan fikir üretmektir

aşk sarsın can otağını

Devamını Oku
Necati Karaman

İrkil şuurunu topla
Kur’an kelâmı hüdadır
Derin düşün dayan akla
O fikriyatı ulâdır

Gaipten haber getirdi

Devamını Oku