Mustafa Tanrıkulu Şiirleri - Şair Mustaf ...

Şiir Yarışması
123

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

'barca buğday biz saman
barca yahşi biz yaman'

Mustafa Tanrıkulu

çıkınım içinde bir soluk nefes
her yabancı yüze taş gibi düşer
gönlümden mezara iniyor heves
şehit gövdesinden baş gibi düşer
çıkınım içinde bir soluk nefes

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

Durdu önümde ateş
Dedi ki:gitme nura
Ettim ateşle güreş
Vardım büyük huzura

Yüz sürdüm eteğine

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

Bende-yi dergâh-ı silm olduk selâmet bekleriz
Mukteda-yı dîne tâbi'iz ki kâmet bekleriz.
Biz ki şahs-ı nefsi taltîf etmedik bunca zaman
Ehl-i su-i zann sanmış kim imâmet bekleriz.
Âb-ı der-geh katresi zannımca zemzem gibidir.
İstemezim ben su bârân-ı rahmet bekleriz.

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

(Rasih'e naziredir)
Söyleyem cânân için destân destân üstüne
Berg-i güldendir, giyin fistân fistân üstüne

Oynamış derler kalem dest-i Sa'di'de bir zaman
Ben yazam gül-gûn için Bostân Bostân üstüne

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

Eskiden bir çocuk vardı,
Ağlayan gözlerini göstermekten utanan...
Ağlardı...
Gözyaşı dökerdi,
En tuzlusundan...
Yaşlar yanağına süzülürdü,

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

Gözlerim yollarda seni beklerken,
Camdan kadeh gibi kır beni beni.
Gayrı meydanlara çıkayım derken,
Aşkın eylemiştir sır beni beni.

Muhabbetin senin düşürdü derde,

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

Bezm-i elest içre bir sözdür belâ
Mülk-i aşkın gevheri,özdür belâ
Olmasaydım müptelâ-yı aşk ben
Olmak isterdim belâya mübtelâ

Devamını Oku
Mustafa Tanrıkulu

Ulemâ dâim yüzün vasfında ihtilâf ederler
Ba'zı şems-i dûha ba'zen Gül-ü Muhammedi derler
Harp meydânında etmiştir tecelli taze yüzün
Zât-ı Nebî okçuları dağda sâf u sâf ederler

Devamını Oku