29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM ŞİİRLERİ

Ahmet Kutsi Tecer

Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!
Sokaktan yükselen şu şen naralar,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Nerede o dünkü ateşli nabız,
Nerede yastıkta kıvranan başım?
..

Devamını Oku
Ali Püsküllüoğlu

Cumhuriyet Bayramı,
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.

Sokaklarda evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
..

Devamını Oku
Nazım Hikmet Ran

Dağın üstünde:
akşam güneşiyle yüklü olan bir bulut var dağın üstünde.
Bugün de:
sensiz, yani yarı yarıya dünyasız geçti bugün de.
Birazdan açar
kırmızı kırmızı:
gecesefaları birazdan açar kırmızı kırmızı.
..

Devamını Oku
William Shakespeare

bakışlarda küçümeyiş okuyorum
yalnızım, bedbahtım, tesellisizim.
gökler sağır, sesim boğuk
ve lanet okuyorum talihime
kıskançlıktan kuduruyorum
kiminin ikbalini
aczimden utanıyorum.
..

Devamını Oku
Küçük İskender

küçük chopin'e

Joshua! sana bir bilmece olarak soruyorum
kendimi ve kendimle ilgili
tüm elektrik direklerini, ürkek kapı tıklatışlarını

Naylon torbalarda muhafaza edilen cesaretler
..

Devamını Oku
Nazım Hikmet Ran

Bir elmanın yarısı biz
yarısı bu koskoca dünya.
Bir elmanın yarısı biz
yarısı insanlarımız.
Bir elmenın yarısı sen
yarısı ben
ikimiz......
..

Devamını Oku
Özlem Tezcan Dertsiz

ah dedim, çünkü geçti aşkın alfabesinde
beyazlarımı giyip bir ömrü eskitmeye

cin kaçmamışken daha sihirli lâmbalardan
çocuktum suluboya bir masalın başkentinde

dokuz düş kurdum sonra, birinde kuyu
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Nefs ü şeytâna zebûn etme bizi
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et
Tâlib-i fânîye dûn etme bizi
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et

Avn-i Rabbânî refîk olmayıcak
Bir adım yer varamaz tâlib-i Hak
..

Devamını Oku
Akgün Akova

çantanda bir sürü anahtar var Lale
biri evinin,
geceleri merdiveninden korkarak çıktığın
biri yalnızlığın, kalabalıklardan damıttığın
giysi dolabının biri,
ki giysilerini sevmem,
gizlerler güzelliğini
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Sır matlaba vâsıl ola
Mevlâ kerem ihsân ede
Kalbe safâ hâsıl ola
Mevlâ kerem ihsân ede
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Gele bir nesne ki min gayr-ı taleb
Anı Hak'dan bilir ashâb-ı edeb
..

Devamını Oku
Agah

Şem‘a pervâne ile güft ü şinîd olmaz hîç
Sûz-ı dil kâsıd olan yerde berîd olmaz hîç
Subh u şâm şeb ü rûz gam u şâdî birdür
Biz karâr itdigümüz şehrde ‘îd olmaz hîç
Tıfl-ı eşküm gibi çeşmüm yeridür yârânun
Hâne-i âyîneye kufl u kilîd olmaz hîç
Neylesün terbiyet-i pîr-i mugân zühhâda
..

Devamını Oku
Ahi

Tûtiyâ-yı hâk-i pâyuñdan kılan kat‘-ı nazar
Éki gözümse gerekmez çıksun éy nûr-ı basar

Kiştzâr-ı sîneme ekdüñ mahabbet tohmını
Hây ‘ömrüm hâsılı bi ’llâh bundan ne biter

Bir kadeh meyle göz açdurmaz yıkar bezm ehlini
..

Devamını Oku
Nazım Hikmet Ran

Kale kapısıdan çıkarken ölümle buluşmak üzre,
son defa dönüp baktığımızda şehre,
sevgilim, şu sözleri söyleyebileceğiz:
"- Pek de öyle güldürmedinse de yüzümüzü,
çalıştık gücümüzün yettiği kadar
seni bahtiyar
kılalım diye.
..

Devamını Oku
Arif Damar

Suç kanıtı karanfiller beyazdı
Savcı söyledi yazıcı yazdı

Kanlı bir gömlek değildi
Tüfek tabanca bıçak
Karanfildiler

..

Devamını Oku
Abdurrahim Karakoç

Haramsız mal azaldı, haramzade çoğaldı
Bu çağda helâl yemek büyük cesaret ister
İnsanı sıfatıyla anmak geride kaldı
Domuza domuz demek büyük cesaret ister..

29 Ekim 2005
..

Devamını Oku
Mehmet Akif Ersoy

«Kimin bu dünyâda gözü kapalı ise âhirette de kapalı, hattâoradaki şaşkınlığı daha ziyâde.»

Nihâyet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fânîden;
Onun bir aynıdır mutlak nasîbin ömr-i sânîden.
Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı:
Öbür dünyâ bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayrı.
Sen ey sersem ki «üç günlük hayâtın hükmü yok» der de,
..

Devamını Oku
Turgut Uyar

RAHAT AYRILIKLAR İÇİN GİRİŞ
sosisli sandeviçlerin en seçmesi sizin için
hardallar ve denizaşırı bitkileri
gönlünüze göre aygın baygın ezgiler
inanmışlığınız, sevinmişliğiniz, uygunluğunuz
bir adamın bakışı size
bir kadının kalçalarını oynatması size
..

Devamını Oku
William Butler Yeats

I

Baygınlık içindeydi Locke*;
Bahçe öldü;
Tanrı onun böğründen
İp eğiren kızı**** aldı.

..

Devamını Oku
Zafer Ekin Karabay

Hani, hayatın neresinden dönülse kârdır dizesi var ya Nilgün’ün, canım benim, ben yaşamın neresinden döneceğimi çoktan belirlemiştim. Nilgün Marmara’nın 29 yaşında, S. Plath’in şubat ayında intihar etmesi, benim de 29. yaşımın 29 şubatında intihar etmemi gerektirmezdi. Ama mademki yaşamda kalmaya kendimi ikna edemiyordum, o zaman bir tarih belirlemeliydim ve 29. yaşımın 29 şubatını seçtim.

Bu yüzden Şubatta Saklambaç’a bir yığın başka sırla birlikte intihar edeceğim tarihi de gizlemiştim. Ne var ki, kitabımı bir türlü bastıramadım (O kitabı görmeden ölmek bana nasıl acı veriyor bilemezsiniz.) Ama şimdi, yaşamımın bu ayrım noktasında hiçbir yerde huzur bulamadığıma göre bu tarihi bekleyecek gücüm de kalmadı. Hem Zebercet de belirlediği tarihten önce intihar etmemiş miydi? (Kim bilir belki kendimle barışabilseydim.)

Yerleşik yabancıydım her yere Metin abi. Sen yanarak öldün ve ben ne yangınlar geçirdim sana ulaşabilmek için.

Daha ne kadar dayanabilirdim, herkesin bir başkasının acısı pahasına mutlu olduğu yaşama?
..

Devamını Oku