23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN ŞİİRLERİ

Nazım Hikmet Ran

23 Sentlik asker
Mister Dalles,
sizden saklamak olmaz,
hayat pahalı biraz bizim memlekette.
Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz,
koyun eti,
Ankara'da 23 sente,
..

Devamını Oku
Nazım Hikmet Ran

O şimdi ne yapıyor
şu anda, şimdi,şimdi?
Evde mi, sokakta mı,
çalışıyor mu, uzanmış mı,
ayakta mı?
Kolunu kaldırmış olabilir,
--- hey gülüm,
..

Devamını Oku
William Shakespeare

Korkudan sahnede eli ayağına dolaşıp,
Rolünü şaşıran kötü bir oyuncu misali;
Ya da azdıkça içine sığmayan öfkesi taşıp
Kendi yüreğini zayıf düşüren çılgın biri gibi,
Unutuyorum, kendime güvenim olmadığından mutlaka,
Tam olarak söylemeyi aşk oyununun sözlerini;
Ve aşkımın yükü öylesine ağır geliyor ki bana,
..

Devamını Oku
Sadettin Kaplan

Dağıl, ey göklerimi bürüyen gam bulutu!
Ölüm yağdıran öfken yıldırmaz bu umudu…

Bu umut gökler gibi bir çift gözde parladı;
“İlk hedef Akdeniz’dir” diyen sözde parladı.

Bu umut damlacığı oldu her çölde vaha,
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Nûr-ı Hakk'a baka bir gün ola ebsâr-ı kulûb
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm
Nefehât-ı keremi bir gün ola ede hubûb
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm

Pür-hevâ nefsin elinden n'idelim neyleyelim
Hak bilir hâlimizi hod kime ne söyleyelim
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Bahâristân bahâristân
Güzeldir bâğ ile bostân
Safâ ile edip seyrân
Hemîşe şâd ola dostân
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Emr-i Hakk'a imtisâl etmek kula matlûb imiş
Hem rızâu'llâh tahsîl eylemek mahbûb imiş
..

Devamını Oku
Agah

Turfe Mansûram ki dârumdan gelür bûy-ı şarâb
Nahl-i tâkem berg ü bârumdan gelür bûy-ı şarâb
Ârzû-yı la‘l-i meygûnun helâk itse beni
Tâ ebed hâk-i mezârumdan gelür bûy-ı şarâb
Haşre dek eşk-i nedâmet şüst ü şû itse yine
Tevbe-i pür-inkisârumdan gelür bûy-ı şarâb
Rind-i sûfî-mezheb ü şeyh-i kalender-meşrebem
..

Devamını Oku
Agah

Tâ gördi şerâr-ı âhumı jâle gibi
Mâh oldı leb-i hâlede tebhâle gibi
Ey çarh hazer ki âb ile sönmez hîç
Bir şu‘le ki dûdı pest ide lâle gibi
..

Devamını Oku
Ahi

Dillerin kessün benüm derd ü dilümden hâmeler
Ben kara yazulıya harf atmasunlar nâmeler

Derd ile yaksun beni bu kanlu kanlu dâğlar
Karşuma kuçsun seni altun beñeklü câmeler

Nâme gibi ben kara yazulı bağrı yufkaya
..

Devamını Oku
Nazım Hikmet Ran

Kapayın pencereleri sımsıkı,
çocukları sokaklara bırakmayın,
yağmurlar ölüm taşıyor tohumlara,
paslı yağmurlar yağıyor.

Yağmurları temizlenmeli,
yine gümüş gibi parlatmalı yağmurları,
..

Devamını Oku
Küçük İskender

Aynı ranzada uyumuştuk seninle
yatılı okula benzeyen bir sevdada,
üstte kim yatabilirdi ki: Elbette yeryüzü!
altta kim yatabilirdi ki: Elbette gözlerimizdeki intihar süsü!
birbirimizi düşündüğümüz gizli saklı rüyalarla
kim mutlu olabilirdi ki: Elbette günah dürtüsü!

..

Devamını Oku
Attila İlhan

alnında satır gibi indirmiş kaşlarını
ağzı yüzü kan revan içindedir
içinde birşeye baktığı belli
kimbilir nedir
belki tortulu kalın bir nehir
belki bir şehir / bir nehir gibi uğultulu
elektrik bilemiş kaldırım taşlarını
..

Devamını Oku
Durdu Şahin

Herkes için güzeldir,
Şiirle 23 Nisan,
Şiirli 23 Nisan.
Elbette çok özeldir,
Şiirle 23 Nisan,
Şiirli 23 Nisan.

..

Devamını Oku
Meryem Şahin

23 Nisan çocuklar ve çocukları olan ebeveynler için özel bir gün. Adı üstünde “Bayram”. Bayram yapabilenler için her an bayram değil midir aslına? Ya bayramı olmayanların tarih “23 Nisan”ları gösterse de bayram yaşayabilmeleri mümkün müdür?
Yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilmiş olan bu bayram, onlara verilen değeri göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Sokakta çalışan çocuk her ne kadar sömürüye uğrasa da bu bayram onun da bayramıdır. Çocukluğunu anımsayabileceği, kendisini özel hissedebileceği, bir de kutlayabileceği bir bayramın olduğunu bileceği.
Şiddetle yaşaması bir kader olarak yerleşen çocuğun da bayramı değil midir 23 Nisan? Belki bu günün hürmetine bedeninde varolan morlukların bir günlüğüne de olsa silinmesi mümkün olabilir mi acaba? Yüreğindeki ezikliğin bir nebze olsun unutulması?
Bugün 23 Nisan! Neşeyle doluyor insan!
Çocukluğumuzdan kalan bu dizelerle birlikte hafızamı yokladığımda her 23 Nisan yağmurlu ve serin bir sabaha uyanırdık.
Gülerdi yüzlerimiz. Gözbebeklerimiz bir başka parlardı. Soğuğa aldırmadan sıcak sevinçler fışkırırdı yüreğimizden. Şiirler okurduk hep bir ağızdan. Şarkılar söylerdik. Bugün bizim bayramımızdı nihayet. İçimiz sevinçle dolardı.
Bugünün çocukları ve çocukluk yaşantıları çok farklı belki bizden. Çocuğun da bir bedenle birlikte bir de ruha sahip olduğu biliniyor artık. Farklı uygulama ve yaşantılar olsa da. Gönül istiyor ki; bütün çocuklar çocuk gibi yaşasın. Büyük gibi değer görsün. Layık olduğu sevgiyi bulsun. Sevgi dolu olsun gözleri, gönülleri, bedenleri.
..

Devamını Oku
Hasan Taşdemir

23 nisan günü,bayramlık giydik yeni
Seviyoruz bu günü, geldi 23 Nisan

Ata’mızdan hatıra,23 Nisan günü
Olsun sevgiden yana,geldi 23 Nisan

Baharla geldi bayram, hep simiz olduk hayran
..

Devamını Oku
Nevin Kılıç

Türküm, Türk doğduk ve Türk Yaşacağız. Türk olmanın onurunu gururunu her zaman taşıyacağız. Atamın bizlere emanet ettiği, o imkânsızlıklar içerisinde kazandıkları topraklarımızı savunacak, Şanlı bayrağımın gökyüzünde dalgalanması için kanımızın son damlasına kadar Cennet Vatanımızı koruyacağız. İlkokuldayken heyecanla beklerdim 23 Nisanı. O zamanlar sadece bayram olmasının verdiği bir heyecan vardı yüreğimizde. 23 Nisan 1920 Türk Milletinin kuruluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarih olması, Milletimizin ve Ülkemizin kaderinin yeniden yazılması ve bu büyük emanetin biz çocuklara bırakılmasının gururunu şimdi daha iyi anlıyor ve yaşıyorum. Çocuklarımızında aynı duygular içerisinde coşkuyla kutladıklarını görüyor seviniyorum.
23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisinin açılışı ve ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Meclisimizin bu mazisi ve büyüklüğü nedeniyle ne kadar övünsek azdır.
91 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli iradenin hayat bulduğu bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük küçük bütün halk birlik beraberlik içerisinde zevkle kutlarız.
Bu tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan milletimiz, öncelikle, dört bir yanı işgal edilmiş vatanımızda özgürlük meşalesini yeniden tutuşturmuştur. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı el ele vererek imkânsızlıklar içerisinde cephede savaşmış bizlere bu günümüzü armağan etmişlerdir. Yokluklar içerisinde var olan Büyük Millet Meclisi, önce milletimizi tek çatı, tek amaç ve tek bayrak altına toplamış; sonrada eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmıştır.23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği, yarının büyükleri olan çocukların bayramıdır. Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Misafir Ülke çocuklarının katılımıyla her yıl büyük coşkuyla kutlanmakta ve çocukların kaynaşması sağlanmaktadır. Ülkeler arası dostlukların kurulması pekiştirilmesi adına geleceğin büyükleri olan çocukların bu birlik beraberliklerin temelini oluşturmaktadır. İnsan hak ve hürriyeti, kişinin nasıl anladığına bağlı bir zaman da, yaşamaktayız. Aslında geçmiş de şimdikinden farklı olmamakla beraber: Bugün daha da sıkıntıların varlığını, yüreğimiz de duymaktayız. Cephede sırt sırta savaştığımız, hiçbir ayrım yapmadan el ele dolaştığımız canlarımızla birbirimize düşürmeye çalışan dış güçlerin inadına birlik beraberliğimizi koruyacağız. Hiçbir oyuna gelmeyeceğiz. Bilinçli bir nesil olan Türk çocukları, Türk gençliği Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak ve hiçbir zaman Ülkesine, Bayrağına zarar verilmesine fırsat vermeyecektir. Hangi ülkede çocuklara emanet edilen bir vatan, bir bayram ve gelecek var.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Bugüne anlam katan aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın bayramını en içten duygularla kutluyor, sevgiyle selamlıyorum.
23 NİSAN
Cumhuriyetim ebedi yaşayacak,
..

Devamını Oku
Adnan Deniz

23 Nisan 1920’de açılan TBMM sinin en önemli özelliği kurtuluş savaşının yönlendirici beyin merkezi konumunda olmasıdır. Çünkü kurtuluş savaşı ile ilgili bütün kararlar burada alınmıştır. Mustafa kemal önderliğinde milletimiz dünyaya bağımsızlık savaşının nasıl olacağı ile ilgili büyük bir ders vermiştir. Bu hareket ezilen milletlere bağımsızlık yolunu açtığı gibi bağımsızlık savaşımızın diğer milletlere örnek olması açısından önemlidir.

Bayram oluşuna gelince; 23 Nisan 1920 ilk büyük millet meclisimizin toplandığı gündür. Yani 23 Nisan, Milletin yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gün oluşu bakımından Milli egemenlik bayramımızdır.

23 Nisan Dünyada kutlanılan ilk çocuk bayramı olma özelliğini de taşır. Çünkü bu günü Atatürk Türk çocuklarına armağan etmiştir. Bu çok önemli bir olgudur. Atatürk’ün Milletimizin geleceğini oluşturacak çocuklara değer vermesi demek; Milletimizin İlelebet varlığının devam edeceğinin bir delaletidir.

Son yıllarda Atatürk’ün’’Yurtta sulh, Dünyada sulh’’ ifadesinin bir tezahürü olarak, Dünya çocuklarının Türkiye’de Buluştuğu, dünyaya barışını haykırdıkları bir şenlik konumuna getirilmiştir. Çünkü Atatürk, Bütün dünya çocuklarına barışı, kardeşliği dünyada sulh ifadesi tezahürü ile ortaya koymuştur.
..

Devamını Oku
Cengiz Karadağ

23 Nisan
Atam senden armağan
23 Nisan
Çocukların bayramı o an
23 Nisan
Yaşıyoruz çoşkuyu
23 Nisan
..

Devamını Oku
Tahsin Seherli

Bu Gün Günlerden 23 Nisan
Hepimizde Nese Heycan
Atamizdan Hediye 23 Nisan
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
-
Dünya Cocuklari Bize Geliyor
insanlar Bir Birlerini Taniyor
..

Devamını Oku