23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN ŞİİRLERİ

Nazım Hikmet Ran

23 Sentlik asker
Mister Dalles,
sizden saklamak olmaz,
hayat pahalı biraz bizim memlekette.
Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz,
koyun eti,
Ankara'da 23 sente,
..

Devamını Oku
Nazım Hikmet Ran

O şimdi ne yapıyor
şu anda, şimdi,şimdi?
Evde mi, sokakta mı,
çalışıyor mu, uzanmış mı,
ayakta mı?
Kolunu kaldırmış olabilir,
--- hey gülüm,
..

Devamını Oku
William Shakespeare

Korkudan sahnede eli ayağına dolaşıp,
Rolünü şaşıran kötü bir oyuncu misali;
Ya da azdıkça içine sığmayan öfkesi taşıp
Kendi yüreğini zayıf düşüren çılgın biri gibi,
Unutuyorum, kendime güvenim olmadığından mutlaka,
Tam olarak söylemeyi aşk oyununun sözlerini;
Ve aşkımın yükü öylesine ağır geliyor ki bana,
..

Devamını Oku
Sadettin Kaplan

Dağıl, ey göklerimi bürüyen gam bulutu!
Ölüm yağdıran öfken yıldırmaz bu umudu…

Bu umut gökler gibi bir çift gözde parladı;
“İlk hedef Akdeniz’dir” diyen sözde parladı.

Bu umut damlacığı oldu her çölde vaha,
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Nûr-ı Hakk'a baka bir gün ola ebsâr-ı kulûb
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm
Nefehât-ı keremi bir gün ola ede hubûb
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm

Pür-hevâ nefsin elinden n'idelim neyleyelim
Hak bilir hâlimizi hod kime ne söyleyelim
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Bahâristân bahâristân
Güzeldir bâğ ile bostân
Safâ ile edip seyrân
Hemîşe şâd ola dostân
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Emr-i Hakk'a imtisâl etmek kula matlûb imiş
Hem rızâu'llâh tahsîl eylemek mahbûb imiş
..

Devamını Oku
Agah

Turfe Mansûram ki dârumdan gelür bûy-ı şarâb
Nahl-i tâkem berg ü bârumdan gelür bûy-ı şarâb
Ârzû-yı la‘l-i meygûnun helâk itse beni
Tâ ebed hâk-i mezârumdan gelür bûy-ı şarâb
Haşre dek eşk-i nedâmet şüst ü şû itse yine
Tevbe-i pür-inkisârumdan gelür bûy-ı şarâb
Rind-i sûfî-mezheb ü şeyh-i kalender-meşrebem
..

Devamını Oku
Agah

Tâ gördi şerâr-ı âhumı jâle gibi
Mâh oldı leb-i hâlede tebhâle gibi
Ey çarh hazer ki âb ile sönmez hîç
Bir şu‘le ki dûdı pest ide lâle gibi
..

Devamını Oku
Ahi

Dillerin kessün benüm derd ü dilümden hâmeler
Ben kara yazulıya harf atmasunlar nâmeler

Derd ile yaksun beni bu kanlu kanlu dâğlar
Karşuma kuçsun seni altun beñeklü câmeler

Nâme gibi ben kara yazulı bağrı yufkaya
..

Devamını Oku