Var İçinde Kasidesi Şiiri - Mehmet Fatin ...

Mehmet Fatin Baki
662

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Var İçinde Kasidesi

Sözüm ibret doludur. Sanma hikâyet var içinde
Göreceksin, ne kadar ders-i hakîkât var içinde.

Acı fürkat taşıyan sözlerim azcık katı lâkin
Kalemin kavli kibâr, hem de halâvet var içinde.

Gece rü’yamda meleklerle berâber bunu yazdık
Yüce Rabb şâhidim olsun ki selâmet var içinde.

Lafı manzum bu beyitlerde redif kâfiyelerle
Aruzun verdiği âhenge sadâkat var içinde.

Emelim burdaki efkârımı göstermeden ayrı
Edebî gençlere yardım ve delâlet var içinde.

Feleğin verdiği dünyâdaki şehvetli hayâta
Kimi çok rağbet eder amma, nedâmet var içinde.

Başı boş dostları işrette ve meyhânede gördük
İyi bir hâne değil gizli felâket var içinde.

Senelerden beri zahmet ve zarûretle boğuşmuş
Nice gurbetçilerin sâdece mihnet var içinde.

Saman otlar ve çamurlarla yapılmış yere girdik
Fakir insanlara ihsân ve inâyet var içinde.

Âdemiyyet güdülen duygulu sosyal kuruluşta
El uzatmakla beraber çok atiyyât var içinde.

Kuru dallardan örülmüş yedi dershâne gözettik
Arı san’atlı ilim, bilgili hikmet var içinde.

Çekicin kıymeti artmaz kızarak dövsede zerri
Değer altın’da kalır. Dengeli kıymet var içinde.

Yüce kıymet verilen devletin izzetli makâmı
Görünür herkese kasr amma harâbât var içinde.

İlim öğretmek için herkese beş yüz sene evvel
Kurulan medresenin ser-kitabiyyat var içinde.

Sen eğer görmez isen sevgiyi kalbinde yakından
Yine bak gönlüne, bir sırr-ı muhabbet var içinde.

Uzak illerde mukaddes sayılan mâbede girdik
Ulu Kur’ân-ı Kerîm’den yüce âyet var içinde.

Yaradan hikmeti, her cümlede Kur’ânı Kerîm’in
Çoğalan kuvve-i kudsîyeli şevket var içinde.

Bir ibâdet yeridir, kûşede metruk bile olsa
O nazargâh-ı ilâhinin uhuvvet var içinde.

Kamu insanların iymânını ahlakça yücelten
Mütenevvir köşelerdir ki ibâdet var içinde.

Yüce rûhî heyecanlarla bir akşam namazında
Hele bir secdeye gel, sabr-ı selâmet var içinde.

Koca dünyâda fütursuz yaşarız bir süre amma
Ecelin geldiği gün, cebren azîmet var içinde.

Hem uzak hem de garip yerde yaşam zor ve çekilmez
Acı gaybûbiyetin sâdece zahmet var içinde.

Kara toprak bile bilmez, ölümün verdiği vehm’ı
Kazılan kabre inen sandığın uzlet var içinde.

Bu derin hisleri vahdet duyarak beyt’lere kazdım
Olamaz lâf-ı güzâf, kavl-i mücerret var içinde.

Bu atîk şi’ri kim anlar diye hiç gam yeme Bâki
Kalemin çizdiği san’at ve fazîlet var içinde.

Mehmet Fatin Baki

İbret = ders, Fürkat = ayrılık, Kavli = sözü,
Halâvet = tatlılık, Selâmet = emniyet ve esenlik,
Edebî = edebiyyatla uğraşan, Delâlet = kılavuzluk,
Nedâmet = pişmanlık, İşret = içki içme,
Mihnet = eziyet, gam, keder, İhsân = bağış
İnâyet = lutûf, Atiyyât = ihsanlar, bağışlar,
Hikmet = güzel sözler, Zerr = altın, İzzet = değer, onur, yücelik, Kasr = köşk, saray,
Ser-kitabiyyat = kitaplarla ilgili en iyi bilgiler, Sırr-ı muhabbet = sevginin sırrı, Kuvve-i Kudsiye = Kutsal güç, Şevket = ululuk, Kûşe = kuytu bir yer,
Naargâh-ı ilahi = Allahın koruduğu yer,
Uhuvvet = kardeşlik, dostluk, Mütenevvir = nurlanan,
Cebren azîmet = mecburi yolculuk, Gaybûbiyetin = gözden uzak olmanın, Vehm = korku, Uzlet = yalnızlık, Atîk = eski Fazîlet = değer, hüner, güzellik, Kavl-i mücerret = katıksız doğru söz,
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /

Nâbi’nin, Nedim’in ve Şeyh Galib’in yazdığı
gazellerden beyitler:

Verdim sana dürc-i dil-i ser-bestemi amma
Pek sakla, büyük yerden emânet var içinde.

Dürc-i dil-i ser-beste gönül bağı kutusu,
Nâbi (1712)
-
Meyhâne mukassî görünür taşradan amma
Bir başka ferah, başka letâfet var içinde.

Mukassî = kasvetli Taşradan = dışardan
Nedim (1730)
--
Çâk eylemem sînemi her dilbere, zirâ
Sultânıma âit bir emânet var içinde.

Çâk = yırtık Sîne = göğüs, yürek
Şeyh Galip (1709)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Mehmet Fatin Baki
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Ayşe Ay
  Ayşe Ay

  Çok emekle yazılmış beğenecek okudum..

 • Yavuz İbrahim
  Yavuz İbrahim

  Saygı değer hocam
  Bana aruzu öğretmek için onca zamanını ayırdın. Bu şiirini ilk okuyanlardan biri olmanın şerefini taşıyorum. Uzun zamandır haber alamasam da seni her zaman saygıyla anıyorum. Dilerim ki sağlığın yerindedir. Dilerim ki senden bir haber alırım. Sana en derin saygılarımı gönderiyor, hürmetle ellerinden öpüyorum.

 • Ekrem Şama
  Ekrem Şama

  Allah razı olsun.Gerçek şiirlere hasret kalmışız. Şimdi daha iyi anladık ki, aruz şiirin gerçek kabı imiş...

 • Esra Tan
  Esra Tan

  Sagolun

 • Akal Günay
  Akal Günay

  Üstadı ve şiirini tenzih ederek bir kaç söz yazmak istiyorum.
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  Harvard'lı Efsanesi

  Nice bülbüller vardı, vakitsiz öten,
  şiirlerin altına döktürdüler ince diken,
  İlgili yerden çıktı adları birer birer,
  yokki onlarda yürek,sindiler teker,teker,
  Şairi tebrik ettik kutladık dediler,
  attığım mesaja yürekleri yokki cevap veremediler,
  şiirin yapısına eğri büğrü diyenler,
  benim şiirim birinci olacaktı diyenler,
  ilgili yerden isimleri çıktı birer birer,
  yokki onlarda yürek sindiler teker teker,
  ünvana ,lakaba,değişik nickname ile taş attılar,
  yürekleri yokki yazılanlara gözlerini kapattılar.
  Arif olanlar anlar yazdıklarımı,
  Çok bilenler bir gün yanıldıklarını,
  trenler bakıyorum kaçıyor birer birer,
  yeni açılan şiir siteleri teker teker,
  Üslübumuzca yapıyoruz eleştiri,
  kanayan yaraya vuruyoruz neşteri.
  Not:Bir şairin şiirinin altına yazdığı bir yorumdan kaldı aklımda Tebrik eden arkadaşlara canı gönülden teşekkürlerimle…
  Sizlerde güzel yorum yapın sakın kötü yorum yapmayın.Hatta ben bu işi bilirim deyeceğim ama yüksek seçicilere ayıp olur sonra.
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Bir renkti harvard'lı geldi,sizlerle tanıştı,bazen olumlu bazen olumsuz şiirlere karıştı.Gördüğü lüzüm üzerine hepinize teşekkür ederek, efsaneye karıştı.

 • Şemsettin Yaşar
  Şemsettin Yaşar

  şairi tebrik ederim.büyük emek vermiş.Divan edebiyatına ilgi ve alaka göstermesi,esin kaynağı olan şalrlerden örnek vermesi,vezin kalıbının belirtilmesi ve sözlükçe verilmesi güzel ve takdire şayan bir çalışma olmuş.Tarzında günün şiiri olacak
  kadar sanat içermekte.İkinci beyitte geçen 'ayrılık'
  anlamına gelen ve sözlükçede de aynı şekilde yazılan 'Fürkat' değil,'Firkat' olmalıydı.Saygılarımla.

 • Algül Özkök
  Algül Özkök

  Diline sağlık. Günümüzde aruz vezni ile yazan olduğunu bilmiyordum. Kuruduğunu düşündüğüm bu bahçede böyle güzel eser görmekten memnun oldum. Sizden başka güller de bekliyoruz.

 • İhsan Algan
  İhsan Algan

  selam şiir dostları.o kadar güzel bir dille insanlara ders verilmiş ki kim okursa şiirin en sığ ve en sakin yerinde mutlak bir yer bulacak yaşadıklarıyla mukayese edecektir.bu bakımdan müthiş bir şiir...

 • Mustafa Kartal
  Mustafa Kartal

  Divan Edebiyatı,Adımlarımızı değiştirmişti vezinleriyle...Ruhumuzu okşamış,Tüm değerleri ve sanatları öğretmişti...Değerli şair kardeşimin şiirini okurken gençliğimi,okulumu,sınıfımı,öğretmen ve arkadaşlarımı yeniden yatırladım ve o günlerimi yaşadım...Sağol dostum.Kalemine kuvvet.Bir de Hacı Arif Bey Olsaydı şimdi..Ahhh..

 • Nihal Artar
  Nihal Artar

  dilin ve biçemin zenginliğini kaybetmeyelim. Kaside türü bir şiirle karşılaşmak çok hoş. Sözcükler yerinde kullanılmış. Dağarcık zengin. Keşke bu şiir ders vermek amacıyla yazılmasaydı. Daha büyük bir zevkle okurduk.

TÜM YORUMLAR (23)