Özge Antoloji.com

 • masonluk

  20.02.2006 - 14:31

  MASONLUK (DEİZM=YARATANCILIK-NESNELERDEKİ BİRLİĞİ BENİMSEYENLER)

  Masonlar teizm, tanrıcılık ve ateizm-tanrısızlık ve panteizm-doğa tanrıcılık karışımı yaparak ve kendilerince yorumlayarak bir nevi yaratıcılık olan deizmi(Yaratancılıkçılığı) vurgularlar. Bazı yerde teist-tanrıcı, bazı yerdede deist-yaratancılıkçı görünerek ikisinin arasında kendilerine özge bir nevi ateist hem panteist(doğa tanrıcılık) hem ‘’deist’’ görünürler. Doğayı bir nevi tanrı ederler. Ama iradesi olmayan, hiçbir şeye karışmayan kendi sistemi içinde devam eden bir doğa tanrı.

  Panteistlere ve deistlere göre tanrının vahyi, dini ve peygamberleri yoktur. İşte masonlar, böyle bir ne tanrı diyebileceğimiz ne de diyemeyeceğimiz bir yaratıcılık felsefesini (Deizmi) kabul edip, o yaratıcılığa da mimar, büyük usta derler. Onlar, tanrı kelimesini kullanmaz, usta sözcüğünü kullanırlar.

  Aklı-fiziki bilimleri öne çıkarırlar. Hep bilime ve rasyonalizme-akılcılığa vurgu yapıp, vahyi-ilahiyi reddederler. Ama yerine göre, bazen de, kiliseyi ve camiyi hatta sinegogları kızdırmamak için localarında, Kur’an, Tevrat ve İncil bulundururlar. Bu üç dini birleştirmek istiyor görünürler. Nedense Hindu dinler Budizmin sembollerini kullanmazlar.

  Onları kitabi semavi din olmadıkları bir nevi dünyevi din olduklarını bildikleri için, kendi materyalist görüşlerine yakın görüyorlar sanki. aslında masonlar deizmi benimsemişlerdir. (Yaratancılıkcılar)

  Sadece hiçbir şeye karışmayan -vahyi dini olmayan bir tanrı..yaratıcıyı bir mimar-bir usta göstermeye çalışırlar. Ahirete, öldükten sonra dirilip huzuru ilahide hesap vermeye, madde ötesi cennet ve cehenneme, meleklere şeytana(iblis) inanmazlar. Sekülerizmi dünyeviliği savunurlar. Uhreviliği, metafizik gerçekleri reddederler. Bir nevi basit ve kurnaz materyalistlerdir. İki yüzlüdürler. Gerçek niyetlerini gizlerler. Ortamına göre konuşur, hareket ederler. Hümanizme çok vurgu yaparlar. Yaşamlarında uhrevilik, maneviyatçılık yoktur. Dünyevi, seküler yaşamı kabul etmişlerdir. Ahirete, öldükten sonra dirilip (Baas) Tanrı’ya hesap verileceğine inanmazlar. Bir çeşit karma karışık basit materyalistlerdir.

  Gerçek gayelerini ise en üst derecelere çıkmış, Mason biraderleri bilir. Tabii ki, onlar birbirlerinin biraderleri kardeşleridirler ve sırları aralarında mahfuzdur.Ve diğer bütün insanlar biraderleri kardeşleri değildir. Ancak en çok İsrailiyatla ilgili oldukları da, herkesin malumudur. Bu yanlarını gizleyememişlerdir. Çünkü gönyeleri İsrailiyatı çağrıştırır. Hazreti Davut İsrail Peygamberlerindendir. Davut A.S.’a çok vurgu yapmaları İsraliliyata öncelik verdiklerinin kanıtıdır. (Hazreti Davut+Gönye) zaten iç içe iki gönyeden altı köşeli simge çıkar.

  KAZIM YARDIMCI/ADIYAMAN

  18.1.2006

  www.varliktanveriler.com

  info@varliktanveriler.com

 • vahdet-i vücud

  20.02.2006 - 14:29

  HAKİKAT

  İsbat ettinse, varın var olduğun,

  Çözüldü esrar, bitti yorgunluğun.

  İsbat-ı vücut, yoku yok etmektir.

  İşte bu hikmeti: LÂ vü İlla nın.

  LÂ ile söyle yokun yok olduğun,

  Hem İLLA ile VAR'ın var olduğun.

  Gerçek budur. Alem-i Eşya ise,

  Zahiridir, bir tek mutlak varlığın.

  Coşar deniz, ilân eder birliğin,

  Tekliğine köpük şahit denizin,

  Teklikte çokluk var, çoklukta teklik.

  Zuhurudur çokluk, tek bir vücudun

  Denizden var olan yüz bin köpüğün

  Açıktır, evveli.Deniz olduğun.

  Köpükler yok olur gene denizde,

  Bu da isbatıdır, âhir olduğun.

  Bir bütündür, olmaz kenarı varın

  Zira yok yok ki; ola haddi varın,

  İşte Ulûhiyet budur, SONSUZLUK...

  Eşya, hep kendi zuhurudur Hakkın.

  Hiçbir şey yoktan olmamıştır kesin,

  Halk olan nurundandır Zat-ı Hakkın.

  Sınırsızı tam görmek mümkün olmaz.

  Açık gizli O, O'dur zahir batın.

  'Hüvel evvelü vel âhir' buyruğun,

  Bildirdi zahir batın kendolduğun.

  İlk HU'dur, son HU, dış HU'dur içde HU

  Şerhi bu; var yokun, LÂ vü İLLÂ'nın

  (Kazım Yardımcı)

  KAZIM YARDIMCI/ADIYAMAN

  18.1.2006

  www.varliktanveriler.com

  info@varliktanveriler.com

 • ahmet rüfai

  24.01.2006 - 15:57

  www.varliktanveriler.com
  RUFAİ KÜLLİYATI (3 CİLT) -KAZIM YARDIMCI
  'Bütün yönleriyle Tasavvuf ve Rufai Külliyatı' isimli kitap yazar Kâzım Yardımcı'nın Varlık, Muhammed İsa Adem,İslamda Mezhepler ve Yükseliş, İnsanda Yükselme, İslam Ekonomisi, İslamda Şeriat ve Tarikat, Günahsızlar isimli toplam 7 kitabını ve verilerini içine almıştır. Bu külliyatda 'Allah, Kâinat(evren) ve İnsanın' gerçeğini, Tasavvufla(meta fizik) ilgili her bir konuyu ayrıntılı olarak; diğer dini ve İslami- felsefi-kelâmi-fıkhi konuları ise kısmen ayrıntılı ve kısmen özet de olsa müşkülünüz olan her bir konuyu bulabilirsiniz. Ansiklopedik bir durum arz eder. Ancak ansiklopedilerde bulamayacağınız ve tatmin olamayacağınız konularda da sizleri tatmin edici bir içerik taşıdığını da görebilirsiniz.
  Bu kitaplar ve veriler ticari maksatla yazılmamıştır. Yazara ait bütün kitaplar ve veriler internete tamamen yüklenmiş ve insanlığa sunulmuştur. İstediğiniz kitabı ve veriyi sitemizde bulabilirsiniz ve oradan okuyabilirsiniz. İsterseniz bu kitapları ve verileri www.varliktanveriler.com dan bilgisayarınıza indirerek veya fasikül halinde yazdırarak ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.
  Hiçbir yazar kitaplarını ve yazılarını baştan sona internet yolu ile insanlığa sunmamıştır. Bu yazarın kendine özge bir farkıdır. Yazarımız hiçbir maddi menfaat beklememektedir. Bunu Allah rızası ve insanlığa olan sevgisinden dolayı yapmaktadır. BU BİR FARKTIR. Umarız yazarımızın bu farkını fark edersiniz. Ayrıca bu yedi kitabı içeren 3 ciltlik Rufai Külliyatına fiyat konulmamıştır. Yazarımız, istediği kişilere karşılıksız olarak imzalayıp hediye olarak göndermektedir. Hiçbir ticari ve maddi amacı yoktur.Sn. Yazarımız diyor ki; 'Allah'ın Dini ulvidir(Çok yüce ve mukaddestir.) madde ve para, sufli- alçaktır. Yüce ve mukaddes olan, alçak olan madde ve para ile değiştirilemez. Kur'an, hadis ve dini kitapları, para ile satan bunlarla geçinen, Allah huzurunda çok şiddetli bir ikapla karşılaşır.
  Saygılar, Sevgiler..

Toplam 13 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR