Turabi Ada Antoloji.com

 • Muzaffer Kalaba
  Muzaffer Kalaba 12.06.2012 - 00:44

  Sevgili dost,
  Değerli şairim,
  Sizi kurmuş olduğum BARIŞA DAVET
  Grubuna davet ediyorum.
  Selam ve sygılarımla....

  NOT:http://gruplar.Antoloji.Com/barisa-davet yazarak bu gruba daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Toplam 1 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR


 • serbest kürsü

  25.03.2018 - 10:06


  DERSİM İSMİ ÜZERİNE

  Zazaca, Kürtce değildir, doğru. Ancak; Dersim, Farçada kapı anlamına gelen "der", gümüş anlamına gelen "sim" kelimelerinin birleşiminden meydana geldiği doğru değildir. Dersim kelimesinin hecele-re bölünmesi sonucu elde edilen iki hecenin (der ve sim'in) anlamlı birer kelimenin karşılığı olması tesadüfidir. Sözgelimi büyük kedigiller familyasından olan "KAPLAN"ı da hecelerine ayrırsak KAP ve LAN, anlamlı birer kelime ortaya çıkar ki Kaplan isminin buradan geldiğini söyleyemeyiz... 1848 yılına kadar "DERSİM" ismiyle adlandırılan herhangi bir yer yoktur. Dersim olarak bilinen çoğrafya Çaldıran savaşından önce Çemişgezek emirliğidir. Emirliğin, Osmanlı sınırlarına dahil olduktan sonra Çemişgezek sancağı oldu. Sancak, Çemişgezek, Sağman, Mazgirt ve Pertek sancakları olmak üzere 1566 yılında dört sancağa bölündü. Osmanlı belgelerine göre 1848 yılında yapılan idari düzenlemede Seydanlı, Desimanlı ve Şeyh Hasananlı aşiretlerinin yaşadığı bölgenin Ovacık-Pülümür-Mazgirt- Pertek ve Hozat kazaları ile çevrili bölgenin ortasında yaşayan Desimanlı aşiretine atfen Kurulan yeni sancağa "DESİM" denilmiştir. Osmanlı kayıtları da yazışmaları da bu yöndedir. Halk dilindeki telaffuz zamanla "DERSİM" olarak değişikliğe uğramıştır.
  Halk, üzerinde yaşadığı toprakları kendi dilinde adlandırır. O halk, DIMILICE (zazaca da diyenler var) konuşur.

 • dersim

  04.10.2012 - 15:35

  'kürt serdarı' olan Eba Müslümi Horasani, Abbasi halifesi Ebu Caferi Mansurun sarayında öldürülmesiyle, Bu kürt serdarının mahiyetindeki bazı seyit başlarında bulanan kürt halifeleriyle ve bir takım kürt mutasavvufları bunlarla iş birliği yaparak alevilik propagandasını yaparak, aleviliği geniş bir coğrafyada yayılmasını sağlamışlar ise neden bütün kürtler 'ŞAFİ' mezhebine mensup...

 • dersim kalan

  08.06.2012 - 15:25

  “DERSİM KALAN TUNCELİ”:
  Dersimin sonraki ismi yada Tuncelinin önceki ismi 'KALAN'dır şeklinde doğru olmayan bir algı vardır.
  Vilayet merkezi Elazığ olmak üzere 04.01.1936 tarih 2884 sayılı kanunla Tunceli vilayete kurulur. Aynı tarih 2885 sayılı kanunla, Elazığ villayetine bağlı Ovacık, Nazmiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çimişgezek ile Erzincan'a bağlı Pülümür kazaları Tunceli vilayetine bağlanır.
  09.06.1937 tarih 3223 sayılı kanunla ilçe merkezi 'mameki' nahiyesi olmak üzere 'KALAN’ kazası kurulur.
  1947 yılında vilayet teşkilatının, Tunceli il sınırları içerisine taşınmasına karar verilir, ancak bir çok tartışma yaşanır. Pertek kenarda ve Elazığ'a çok yakın; Mazgirt kenarda ve su kaynakları kıt; hozat coğrafi konumu gelişmeye uygun olmadığından il merkezi için düşünülmezler. Elazığ-Erzincan karayolu üzerinde Munzur ve Pülümür (harçik) çaylarının birleştiği noktada bulunan 'KALAN’ ilçe teşkilatınında merkezi olan 'Mameki' nahiyesi vilayet merkezi yapılır. 'KALAN ' ilçe teşkilatı lağv edilir.
  İstanbul vilayet merkezi fatih ilçesindedir ancak vilayet fatih ilçesi ismiyle anılmadı...

Toplam 3 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR