Şükrü Atay - Hakkında Yazdığı Tanıtım Yazısı


Şükrü Atay Unutulmaması amacıyla eklemiş olduğum şiirler özellikle lise dönemlerinde sıkça okuduğum şairlerden esinlenerek yazdığım şiir denemelerinden oluşmaktadır yani çoğunluğu aşk ve sevgi şiirleri sayılacağı için yeni yazdığım şiirler değildir yaşım itibariyle bundan sonra yazmayı düşüneceğim şiirler sosyal ve manevi ağırlıklı olacaktır. Kalıcı olması için şiir yazmak istediğim konular MEKKE-İ MÜKERREME,MEDİNE-İ MÜNEVVERE, NAAT-I ŞERİF,ESMÂÜ'L-HÜSN ve HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN ve diğer dinî veya farklı konulardaki şiirler olacaktır. ESMÂÜ'L HUSN şiirleri 99 esmâyı kapsayacak şekilde ilk 6 şiir 6 kıta son 9 şiirse 7 kıta toplamı 99 kıta olarak 15 ayrı şiir halinde yazılmıştır. 15 adet ESMÂÜ'L HUSN şiirlerinden ikisi HOŞGELDİN YA RASÛLALLAH (NÂAT-I ŞERÎF)ve HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN'le ilgili şiirler ( diğer şiirleri şair bilgilerim kısmında ve şair sayfasında bulabilirsiniz) ESMÂU’L-HÜSN (14) EL-MUKSIT olan Sen'sin,adaletle hükmeden Haberdârsın hâlimden, titrerim celâlinden!.. EL-MUKSIT’sın Allah’ım, korkulur suâlinden Yücelerden yücedir, de CELLE CELALUHU **************************************** EL-CÂMÎ’sin ALLAH'ım,vâr olan seni izler Toplayıp düzenlersin,Sana varır tüm izler Cem eden O'dur CÂMÎ’, cesede rûhu gizler En yüce olan sensin, de CELLE CELALUHU **************************************** Sırlar var hikmetinde,GANÎYY'sin,biz fakîriz Noksan yok nîmetinde, yücesin,biz hâkiriz Kulunu kıl bahtiyâr, yoksa perîşan hâlimiz Yücesi yoktur senden,deCELLE CELALUHU **************************************** EL-MUĞNÎ olan ALLAH, kulunu kılar zâkir Zenginlik verip kula, dilerse yapar mâhir İhsân eder cenneti, isterse eder zâhir Allah için dâima, de CELLE CELALUHU **************************************** EL-MÂNÎ’sin ALLAH'ım, isterse engel olan İstemezse olursun, arzusu hayal kalan EL-MÂNÎ’dir yıkar ama, isterse tekrar yapan Şanı ne çok yücedir, de CELLE CELALUHU **************************************** ED-DÂR olanALLAH'ım,yarattın hayrı şerri Cevr ü cefâ verensin, elbet vardır hikmeti Her ne gelirse başa, kuldur bunun sebebi Yüceltmelisin dâim, de CELLE CELALUHU **************************************** EN-NÂFİ olan Sen'sin,kuluna fayda veren Boyun büküp duâ et,kuluna kerem eden EN-NÂFİ’ye senâlar et,kurtarır seni şerden Allah için bir daha, de CELLE CELALUHU **************************************** Şükrü Atay 22 Eylül 2020 - KOCAELİ **************************************** (c.c.) : CELLE CELALUHU: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. "Onun şanı ne yücedir." demektir. ESMÂU’L-HÜSN (15) EN-NÛR olanALLAH'ım,Sen'sin nurun kaynağı Nurlandıran kulunu, yaratır cümle vârı En-Nûr’u yâr edene, O'dur kulun dildârı İsmi anıldığında, de CELLE CELALUHU **************************************** EL-HÂDÎ olan Sen'sin, murada erdirensin Kulunun tek sahibi, doğru yol gösterensin Muhammed can tabîbi, Sen kılavuz edensin Şanı yüce Allah'ın, de CELLE CELALUHU **************************************** EL-BEDÎ'sin ALLAH'ım,sanatkârı âlemin Binlerce âlem kuran, tek El-Bedî’ olan Sen'sin Her şeye imdât eden, nice hayat verensin Ne yücesin Allah'ım, de CELLE CELALUHU **************************************** EL-BÂKİ Sen'sin ALLAH, varlığının sonu yok EL-BÂKÎ olanVEDÛD, Sen'den başka giden çok Son bulur arzu,ümit, inkârcı geçirir şok Allah'tan yücesi yok, de CELLE CELALUHU **************************************** EL-VÂRİS olan ALLAH, servetin tek sahibi EL-VÂRİS olan O'dur, vârislerin vârisi Mülkleri elde tutan, kulunun tek hâmisi Yücelerden yücedir, de CELLE CELALUHU **************************************** ER-REŞİD ALLAH Sen'sin,ezelî takdir Sen'in Affedip berat veren, ER-REŞİD olan Sen'sin Sırrının yoktur sonu, nizâmın ve hikmetin En yüce olan sensin, de CELLE CELALUHU **************************************** ES-SABÛR olan RABB'ım,sabrına yok nihâyet Kul belâya sabreder,Sen verirsen inâyet Ben de cennet bulayım,ne olur ver işâret... Yücesi yoktur senden,deCELLE CELALUHU **************************************** Şükrü Atay 23 Eylül 2020 - KOCAELİ **************************************** (c.c.) : CELLE CELALUHU: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. "Onun şanı ne yücedir." demektir. * Hoşgeldin Ya Rasûlallah * Nâat-ı Şerîf HOŞGELDİN YA RASÛLALLAH (NÂAT-I ŞERÎF) Rebiu'l Evvel içinde Onikinci gecesinde Âlemi boğdun sevince Hoşgeldin Ya Rasûlallah Bu gecede Sen'din doğan Nurla karanlığı kovan Sen bitirdin sana olan Hasreti Ya Rasûlallah En hayırlı olan kulun Güzel ahlâk senin huyun Doğunca cihanı nurun Kapladı Ya Rasûlallah Cihan görmedi eşini Mucizevî gelişini Sönmez küfür ateşini Söndürdün Ya Rasûlallah Kâbe'de perçinli putlar Başaşağı yıkıldılar Döküldü yaprak misali Yıldızlar Ya Rasûlallah Cahiliyet inancını Zulmetin karanlığını Kisrâ'nın on dört burcunu Sen yıktın Ya Rasûlallah Şark ve Garb nurlandı birden Semâve'ye sel vadiden Sâve gölü de aniden Kurudu Ya Rasûlallah Alem görmedi hasını Sen bildirdin manasını Kalplerde iman pasını Sen sildin Ya Rasûlallah Sen gülzârdaki güllere Seherdeki bülbüllere Seni seven gönüllere Girensin Ya Rasûlallah Senin sözlerin hikmetli En ikramlı en izzetli Yaradan'ın en sevgili Kulusun Ya Rasûlallah Allah'tan gelen hikmeti Müminler bildi kıymeti Karanlığı ve zulmeti Sen yıktın Ya Rasûlallah İman sahibi kulları Merhametle çocukları Omzundayken torunları Severdin Ya Rasûlallah Yüce Rabb'imiz bildirdi Sana Resûl'ümsün dedi Sen'in vazifen tebliğdi Bildirdin Ya Rasûlallah İnsanlığa verdin huzur Dedin güzel ahlâk budur Nasıl ahlâklı olunur Gösterdin Ya Rasûlallah Tâif'te taşlanan Sen'din Ebû Cehil ve Leheb'in Zulmüne bedduâ bile Etmedin Ya Rasûlallah İmân esasını koyan Rahmetine elçi yapan Sana O Yüce Mevlâ'mız Şahitti Ya Rasûlallah Duâlarda,niyazlarda İsmin anıldığı anda Âlemler getirir sana Salavât Ya Rasûlallah Sensizlik olurdu hüsran İmân ile buluşturan Şükür sana kavuşturan Allah'a Ya Rasûlallah Ne olur sen o gün bize Benim ümmetimdir diye Yüce Allah'ın izniyle Şefâat Ya Rasûlallah ************************** Şükrü Atay 27 Ekim 2020 - KOCAELİ ************************** ****************************************** MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBÂREK OLSUN 28 Ekim, Çarşamba ( Mevlid Kandili 2020 ) Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gündür. Bu gecenin rûhaniyetinden istifade etmek çok önemlidir. İŞTE ONLARDAN HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN'LE İLGİLİ ŞİİRLERİM : *************************** * Zülfikâr elinde, bekle Ya Ali * * Bu şiirimi Azîz Dostlarım Aşık Mahmut Çelikgün ve İlyas Ateş başta olmak üzere Ehl-i Beyt'i seven tüm yârenlere ithâf ediyorum * ZÜLFİKÂR ELİNDE, BEKLE YA ALİ Kur’an'a Sünnet’e hürmet ederdi Tevâzu sahibi, takvâ ehliydi "Muhammedü'l Emîn" "İlim Şehri"ydi “İLMİN KAPISI” DA, SENDİN YA ALİ ***************************************** Nebiullah seni ne çok severdi Vahiy kâtibiydin, seni överdi Allah'ın emriyle, kızını verdi EBÛ TÜRÂB DERDİ, SANA YA ALİ **************************** “Esedullâhi’l-Gâlib” bilirdi kadir Böyle bir cengâver, savaşta nâdir Tükürünce sana yendiğin kâfir NEFSİNİ DE YENEN, SENDİN YA ALİ ******************************* Hurma bahçesinde,hurma tâciri Ensara sevdirdi, hep muhâciri Yüce Resûl ise sevmişti seni KENDİNE ''KARDEŞ''İ, SEÇTİ YA ALİ ****************************** Resûl Medine'ye hicret yolunda Can bile verirdin, O'nun uğrunda On iki imam var senin soyunda YERİNDE YATMIŞTIN, O'NUN YA ALİ ******************************* Emâneti yerine, teslim etmiştin Mekke'yi iki Fâtıma, ile terkettin Kubâ’da Habîbullah'a yetiştin EMÂNET EMÎNİ, SENDİN YA ALİ **************************** Takvâ sahibi mü'min olup yetişen Beş yaşından beri Resûl'ü bilen Çocuklar içinde, ilk iman eden NAMAZI İLK KILAN, SENDİN YA ALİ ****************************** Huzurunda başı önüne eğen Kızına talibim, ben diyemeyen Fâtıma'yı Resûl'dü, ona isteyen RESÛLÜN DAMÂDI, SENDİN YA ALİ ****************************** Su ile iftarla, sahur ederdi İftarlığı yetimlere verirdi Fakir gördüğünde, için erirdi GÖNLÜ HEP TOK OLAN, SENDİN YA ALİ ************************************ Zülfikar kâfire verdi sancıyı Yaralansa bile, duymaz acıyı Hayber’de o ağır demir kapıyı CENGÂVER KALKANI, YAPTIN YA ALİ ******************************* Nice gazâlarda ve de gazvede Bedir'de, Uhud'da, Hendek,Hayber'de ŞAH-I MERDÂN nâmı, vardı hep serde NEBÎ SANCAKTARI, SENDİN YA ALİ ****************************** Nebî'nin ahlâkı, vardı hep onda Kâfirleri mü'min, yapmadın zorla Mekke’nin fethinden, sen hemen sonra KÂBE’DEKİ PUTLARI, YIKTIN YA ALİ ****************************** Allah'tan gelse de, zordu kabûlü Hep taze solmayan, Medîne gülü Vuslata erince, Yüce Resûl'ü YIKAYIP DEFNEDEN, SENDİN YA ALİ ******************************** İlim, irfan, takvâ timsâli adın Talihsiz ne de çok, vakâ yaşadın Cemel, Sıffîn, Nehrevan'daydı aklın GÖZYAŞI DİNMEYEN, SENDİN YA ALİ ********************************* Hakk'tan başka hiçbir, yola sapmadın Çocukluğunda hiç, puta tapmadın Muaviye gibi, hile yapmadın "KERREMALLAHU VECHEH" SENSİN YA ALİ ************************************* Resûlü Zîşan'ın, doyamadığı Omzuna alarak namaz kıldığı Dudaklarıyla öpüp kokladığı TORUNLAR BABASI, SENDİN YA ALİ ****************************** Oydu Ehl-i Beyt'in hep gözbebeği Hasan,Hüseyin'in güzel annesi Cennet kadınlarının seyyidesi FATIMA-TÜZ-ZEHRA, EŞİN YA ALİ ***************************** Oğulların Hasan ve Hüseyin'in Cennette gençlerin olur seyyidi Nebiullah en çok, seni severdi EHL-İ BEYT İÇİNDE, SENİ YA ALİ ***************************** Nebî "Kardeşin"di, Yeşil Kubbe'de Yanında bulunan halifelerle Zinnureyn ise Cennetü'l Bâki'de MEDÎNE'YE GELSEN, SEN DE YA ALİ *********************************** Susuz Kerbelâ'da kan akıtan Münâfık olup ta sana kin tutan Nice kâfir var boyun uzatan ZÜLFİKÂR ELİNDE, BEKLE YA ALİ *************************** Şükrü Atay 11 Eylül 2020 - KOCAELİ *************************** ŞAH-I MERDAN : "Mertlerin şahı" meâlinde Hazret-i Ali Radiyallahü anh'ın bir nâmı EBÛ TÜRÂB : Kendisine Hz. Peygamber tarafından verilen “Toprağın babası" anlamındaki lakab “ESEDULLÂHİ’L-GÂLİB : Galip"Allah'ın Aslanı " ZÜLFİKÂR : Hz.Ali'nin çift başlı kılıcıdır.Hz.Muhammed (s.a.v)'in kılıcı Hz.Ali'ye Uhud savaşında verdiği söylenir.Hz.Ali'nin o savaşta 70 yara alması ve 9 kâfiri öldürmesi üzerine Cebrâil'in " Ali gibi yiğit Zülfikâr gibi kılıç yoktur " dediği de söylenir. *************************** SENDEN SONRA NELER OLDU YA ÖMER Hani can almaktı, çirkin emelin Yolda iken geldi, senin haberin Allah kabul etti, Yüce Nebî'nin ETTİĞİ DUÂYI, SANA YA ÖMER ****************************** Hani hicret için, yola çıkmıştın Kuşanıp kılıç,ok, yayla bağırdın Cesâretli olan önüme çıksın CÜRET EDEMEDİ, KİMSE YA ÖMER ****************************** Hani kış gecesi, gittin çadıra Yaşlı kadın duâ etmişti sana İhtiyacı vardı, erzağa una ÇUVAL SIRTINDAYDI, SENİN YA ÖMER ****************************** Hani demiştin ya, kurtla koyunu Soracak Yaradan, Ömer'den onu Başkası dikkate almadı bunu KOYUNLARI KAPTI, KURTLAR YA ÖMER ****************************** Hani söndürmüştün, devlet mumunu Cennetle müjdeler, Allah kulunu Düşünen kalmadı, ömür sonunu ERİDİ HEP BÜTÜN MUMLAR YA ÖMER ****************************** Hani hutbe için, cübbe giymiştin Cemâat içinden, bir söz işittin Yarısı oğlumun payı demiştin O CÜBBELER NE Kİ, ŞİMDİ YA ÖMER ****************************** Hani valin aldı, yahudi malı Bir kemik üstüne, yazıp fermanı Hatırlattın ona, Nuşirevan'ı DAHA DA ÂDİLDİN, ONDAN YA ÖMER ****************************** Hani yeni elbiseyi, oğlun istedi Beytülmal evrağa, eksik demişti Onbeş günlük ömür, kesin değildi AVANS ÇEKEMEDİ, OĞLUN YA ÖMER ****************************** Hani sormuştun ya, hak yersem diye Sen hutbede iken cemaatine " Kılıcımla düzeltirim " sözüne ŞÜKRETMİŞTİN YA RABB, DİYE YA ÖMER ****************************** Hani ya susturdu,dedin Ömer’i Evlilikler kolay olsun istedi Düşürün de yüksek, tutmayın mehri KADINA HAK VEREN, SENDİN YA ÖMER ****************************** Hani izin aldın, Resûl eşinden Nebî'nin her zaman, gittin peşinden Resûl'ü Zîşan'a, komşuluk eden HAKETTİN O YERİ, ÇOKTAN YA ÖMER ****************************** Sıddîk,Fârûk yatar, Habîb sağında Nice güller derer, gönül bağında Keşke ben de yatsam senin yanında İZİN VERİR MİYDİN, SEN DE YA ÖMER ****************************** Şükrî bildiğini, aldı kaleme Fârûk'sun nice ders, verdin âdeme Adaletin örnek, oldu âleme ÖMER-EL FÂRÛK'TU, ADIN YA ÖMER **************************************** Şükrü Atay 09 Eylül 2020 - KOCAELİ **************************************** İKİNİN İKİNCİSİ SENDİN YA SIDDÎK Altın Silsile’nin sen ilk halkası Gar-ı Sevr'de sen ve Resulullah'ı Üçüncüsü Allah bunun manası İkide ikinci SENDİN YA SIDDÎK *************************** Dünyayı hiç tercih etmez ahrete Değer vermedin hiç para ve mülke Peygamberin ümmetinden Cennet’e İlk girecek kişi SENSİN YA SIDDÎK *************************** Hem bu dünyada ve de kıyâmette Kevser havuzunda bile birlikte Benden dedi Resûl Ebûbekir'e Ben de ondan dedi SANA YA SIDDÎK *************************** Nebî'ye gönülden güvenen sendin “O ne söylüyorsa doğrudur!" derdin Mirâca çıkınca Yüce Resûl'ün Hemen tasdîk eden SENDİN YA SIDDÎK *************************** Yemek olmayınca sen verdin azık Ashabın içinde sendin en sâdık Üzerine çıkıp çiğnedi fâsık Kan revân içinde KALDIN YA SIDDÎK *************************** Elinde olanı hepten verince Resûl'ü Zîşan'ı boğdun sevince Âilene ne bıraktın deyince Allah ve Resûlü DEDİN YA SIDDÎK *************************** Yenilen her lokma helâl olsun der Haramla beslenip dökülmezse ter Onlara müstehak olacak o yer Cehennemdir diyen SENDİN YA SIDDÎK *************************** Çok fazla severdi onu sahâbe Yaşlı babasıydı Ebû Kuhâfe Gidip biât etti, Yüce Nebî'ye Kendini adayan SENDİN YA SIDDÎK *************************** Cenâb-ı Hak hicret izni verince «Evet, beraberiz!» Sıddîk deyince Yüce Resûl seni boğdu sevince O'nun pervânesi SENDİN YA SIDDÎK *************************** Sen hep birlikteydin, O'nun yanında Yâr-ı Gâr’ı oldun o mağarada Onu hep korudun her ne olsa da O'nun yakın dostu SENDİN YA SIDDÎK *************************** Müşrik takibinden, duymuştun keder Sana vermişti bir müjdeli haber " Üzülme! Bizimle Allah beraber ” "Mahzûn olma!" dedi SANA YA SIDDÎK *************************** Hastaydı Resûl'ün namaz kıldırdın Sözlerinden ayrılığı anladın Duyunca sen hıçkırarak ağladın Ayrılığı sezen SENDİN YA SIDDÎK *************************** İki sene üç aydı hilâfeti Fazlaydı hep feyzi ve bereketi Gölgesi uzun bir ikindi gibi Birinci halife SENDİN YA SIDDÎK *************************** Tâbî olun bana doğru yoldaysam Hep istikâmet üzere olursam Eğer olur da yanılıp kayarsam " Düzeltin!..” diyen de SENDİN YA SIDDÎK *************************** Sen hiç bu dünyaya değer vermedin Maaşları bile halîfeliğin Beytü'lmâle hemen geri ödensin Vasiyeti veren SENDİN YA SIDDÎK ******************************* Şükrü Atay 25 Eylül 2020 - KOCAELİ ******************************* Tevbe Suresi 40. Ayet Siz Peygamber’e yardımcı olmasanız da Allah ona mutlaka yardım edecektir. Nitekim İNKÂRCILAR İKİ KİŞİDEN BİRİ OLARAK ONU yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti: HANİ ONLAR MAĞARADAYDILAR; arkadaşına “TASALANMA! ALLAH BİZİMLE BERABERDİR” diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah’ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. CÖMERTLİĞİN EFSÂNEYDİ ZİNNÛREYN Kıtlıkta yoksula erzak dağıtan Yüz devenin yüküyle hayır yapan Elinde ne varsa hep bağışlayan Cömertliğin efsâneydi Zinnûreyn ********************************* Müşrikler hep kapılsalarda kine Ne de çok hizmetin oldu bu dîne İki Habeşistan bir de Medîne Sen üç ayrı hicret ettin Zinnûreyn ********************************* Sahabelerde müstesnâ kişilik İmân ile şereflenenlerde ilk Hazreti Hatice, Ali ve Sıddîk Dördüncüsü ise sendin Zinnûreyn ********************************** Sahabe senden çok memnun kaldı Senin ahlâkında hep huzur buldu Peygamber kızları eşlerin oldu “İki nur sahibi”sendin Zinnûreyn ******************************** Mülkünü hep Allah için harcadın Müşrikleri de İslâm'a çağırdın Kur’ân’ı topladın ve de dağıttın Câmiu’l-Kur’ân'dı ismin Zinnûreyn ********************************* Habeşistan kralı Necâşî'ye Gerek duymadı hiç baş eğmeye Allâh’ın dışında hiçbir kimseye Secde etmem diyen sendin Zinnûreyn ************************************** Hakk'ın rızasını kazanan kulu Ahlâkı hep güzellik ile dolu Meleklerin bile saygı duyduğu O güzel sahabi sendin Zinnûreyn ********************************* Aşere-i Mübeşşere'de ismin El-Mubeşşirûn bi'l-Cenne'dir iznin Vâdedilmiş on kişiden birisin Cennetle müjdeli sendin Zinnûreyn *********************************** Gazvetü’s-Savârî deniz savaşı "Ceyşü'l-Usre” için yaptın bağışı Tebûk seferinde Bizans'a karşı Orduyu donatan sendin Zinnûreyn *********************************** İlk altı yılı fetihlerle geçti Sonra başlattı nifak hareketi İbn-i Sebe denen hâin yahudi Şehitliğe eren sendin Zinnûreyn ******************************* Şükrü Atay 27 Eylül 2020 - KOCAELİ ******************************* "CEYŞÜ'L-USRE” : Zorluk Ordusu Güç şartlar altında hazırlandığından dolayı bu orduya “Ceyşü'l-Usre” denilmişti. GAZVETÜ’S-SAVÂRÎ : Gemi Direkleri Gazvesi Gemi direklerinin çokluğundan dolayı (savârî: gemi direkleri) bu ismi almıştır. *Hz. Osman devrinde Bizans’a karşı kazanılan en parlak ve kesin zaferlerden birisi müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan GAZVETÜ’S-SAVÂRÎ adı verilen ilk deniz savaşıdır.“ZÂTÜ’S-SAVÂRΔde denilir. GAZVE :Hz Muhammed (SAV)'in İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askeri harekatlardır. 27 tane gazve gerçekleştirilmiştir. AŞERE-İ MÜBEŞŞERE ya da EL-MUBEŞŞİRÛN Bİ'L-CENNE : Cennet'e girecekleri Allah tarafından vâdedilmiş on kişi ÖMRÜMÜZ Ümitsiz bir aşk ile heder oldu ömrümüz Çektikçe acıları keder doldu gönlümüz Olmamış senelerdir sevinip güldüğümüz Bir gerçek vardır, o da yaşarken öldüğümüz ... ********************************** Şükrü Atay 1979 - MAZİDE KALAN ŞİİRLERİM **********************************