Oğuz Kılıç Antoloji.com

bu yıldırımlı şehrin şimşekleri altında ben putperest kentten toprağa döneceğim yani ya cehenneminde çürüyeceğim yerin ya nurlu mescidlerin secdeleri altında çelenkli avlulardan hakka yürüyeceğim!