Ceketsiz Şair Antoloji.com

Seni yanı başımda ve son nefesimde
Anıp da bahtiyar ölmek isterim
Rüzgarlar, figanlar titrer sesimde
Ateşinde yanıp da bahtiyar ölmek isterim..