Uğur Benek Şiirleri - Şair Uğur Benek

İletişim:
Hotmail: gulbazugurbenek
Gmail: gulbazugurbenek
(Önadın sağdan sonuna 'hotmail.com' veyâ 'gmail.com' koyunuz. Sayfada, 'et' diye okunan 'kırık a' simgesi çıkmadığı için eklenememiştir.)
1990 senesinin şubat ayında, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu.
Mustafakemalpaşa'daki ilkokul ve lise eğitiminin akabinde, 2007'de Dumlupınar Üniversitesi / Arkeoloji (Lisans) bölümünde eğitime başlayıp, bir müddet sonra terk etti.
2009 senesinin eylül ayı itibâriyle, başka bir bölümde, Ankara'da üniversite eğitimi ...

Uğur Benek

Gözlerin rûhumda efkârlı beste,
Hicrânın sedâsı, sensizken zaman...
Gözlerin aldığım gamlı nefeste
Hasretimle arza çöken âsuman!

Endâmınla vuslat, hayâle esir;

Devamını Oku
Uğur Benek

ALLAH:
Ezel ile ebedin arasında kutlu nur...
Zikriyle gönüllere dolan mânevî huzur.

ER-RAHMÂN:
Mahlûkâta rızk veren, tükenmeyen bereket;

Devamını Oku
Uğur Benek

Hakk için elini uzat âcize,
Hayır hasenâttan bıkma vesselâm!
Baksana, attığın adım mûcize...
Mûcize keşfine çıkma vesselâm!

İffetin arş’ına merdiven daya;

Devamını Oku
Uğur Benek

Zamânın içinde gönlüm ihtiyar,
Yırtılan takvimden aman eylerim!
Bâzan kederdeyim, bâzan bahtiyar;
Hâlime şükredip harman eylerim.

Dünya su misâli içtiğim zehir,

Devamını Oku
Uğur Benek

Nemli duvarlarda takvimler yırtık,
Kül gibi savrulan yıllar utansın.
Tenhâ sokaklarda yıkıldım artık,
Biçâre düştüğüm yollar utansın.

Uykulu gecemde durunca dünyâ,

Devamını Oku
Uğur Benek

- Muhsin Yazıcıoğlu'na... -

Ey Nizâm-ı Âlemin gönüllerde başbuğu!
Vuslatın hâsıl oldu, şimdi gözlerde buğu.

Kardelen misâliyken beyaz örtü altında,

Devamını Oku
Uğur Benek

Dal misâli titrerken rûh / fethederse kalbi mekrûh
Helâk olup melûn gürûh / küffâr dili sen lâl eyle

Kula aşkın nârı ihsân / ol târife âciz lisân
Semâya el açar insan / Muhammed’i hilâl eyle

Devamını Oku
Uğur Benek

Rûhumu titretir Gavs’ın hitâbı
Dâim hakikati söyler sultânım
Kalplere nakşedip ulvî kitâbı
Sırları âşikâr eyler sultânım

Nakşî dergâhında pâk oluyor kir

Devamını Oku
Uğur Benek

Cehennem nârına imân barikat
Semâdan nûr ile inmiş hakikat
Şahâdet etmeli cümle mahlûkat
Muhammed isminde yücemiz vardır

Ağlasın gözlerim dönüp mihrâba

Devamını Oku
Uğur Benek

Savurdun aklımı unut diyerek
Rüzgârın şâiri değil bu gönül
Gidemem cismime kefen giyerek
Mezarın şâiri değil bu gönül

Okunurken aşkın rûhuna salâ

Devamını Oku