Tarihim Şiiri - Mitat Çıbuk

Mitat Çıbuk
17

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Tarihim

Nehrimizdi Orhun
Altay dağlarımız
Ötüken başkentimizdi.
Ben Yasef torunu Türük
Çoğaldık boy boy
Adımızı taşlara kazıyarak Türk,
Anlımıza özgürlük
Yüreğimize adaleti yazdık.
Budunumuz yay gibi gerildi,
Hakan bir sevginin kirpikleri gibi ok
Bayrak güneş
Gök çadırımız olsun diye,
Kağan´ın okunu yerleştirdik gökkubbeye
Sorumluluğumuz bir Allah´a
Bir de Türk milletine
Bazen esir olduk düşmana
Ama erkinlerimiz Bozkurt,
Katunları bir asena oldular
Önlerimizde yürüyüp bayrağı düşürmediler
Başımızda kara kalpakları çıkarıp yöneldik Allah´a
Engel tanımadık hiçbir zaman
Önümüzde ve kapkaranlık gecede
Ay ile birleşerek yol gösteren bir bozkurt
Ergenekon´u tırnaklarımızla ve yürek aşkımızla erittik
Yeni destanlar destanlarımıza ekledik.
Dağlara darsıkları dikip
Dünya bayrağını astık.
Suğnak taşlarında kurban kesmek,
Obularda toylar vermekle
Allah´ın borcu verildi denilmez.
Tek devlet,tek millet,tek bayrak olana dek.
Atam´ın ülküsü bu,kızıl elması da.
Türk ordusu kükredi yerinden
İki avı vardı biri Çin biri Roma
Çin pençemizde, yaptırdık bir kafes
Korkumuzdan alamadılar nefes.
Ey İtil coşarak Bizans´tasın
Rum ateşini söndürdün
Elli dört yaşındasın
Batıya doğru alırken yol
Alp Er Tunga´nın bindiği atın nal sesleri
Şu´nun İskender´le çarpıştığı,
Kılıç şakırtıları
Kulaklarımı inletirken
İlerliyorum daha da yüreklenerek
Gök tanrı inancını yıktı Bögu Han
Ne savaş görüldü ne savaşan
Ey Mani Türk´ün savaşçı ruhu elle mi tutulacak!
Cihan hakimiyeti gönüllerde yazılı yeniden okunacak.
Toylar unutulmadı ne de şölenler
Tuğlar dikilip yırtılacak kefenler
Kaniatın efendisi Muhammed Arabistan´da doğacak
O´nun yüce dini cihat,ruhumuzu yeniden diriltecek
Yayıldı Allah´ın kelamı kıtalarda
Türk Başbuğu Satuk Buğra Han´ın ruhu Míraçta
Cebrail Satuk Buğra Han´ı takdim ediyor Peygambere
O yüce insan işaret parmağıyla
'Bir ordum gelecek Türk diye
Kafirlere musallat edeceğim'
Sen söylesen olmaz mı Ey Muhammet!
Ay, dünya, yıldız, güneş,gök senin
Senin adınla kurulan Mehmetçik senin
Sen İslam sancağını teslim et Türk´e
O yüce sancak bütün dünyaya hakim olacak
Ebu Cehillerin kıtalarına Muhammet sancağı dikilecek
Zaman mefhumu kalkıyor ortadan
İslamiyeti kabul ediyor Saltuk Buğra Han
Peygamberin gönderdiği hurma Ahmet´te
Kamlık birleşti Yesevilikte
Doluyor gönüller Peygamber sevgisiyle
Soluyor Anadolu aşk-ı ilahiyle
Ant içtik, üç kıtaya Türk İslam bayrağı dikilecek
Dağlara taşlara ALLAH ve Muhammed yazılacak.
Karahan´lar,Selçuklu´lar,Uygur´lar atası Afrasyap
O,örnek alınıp yapıldı savaş
Yaydan ok ve kılıçdan silahları
Dalgalı dalgalı uzun saçlarınız vardı.
Göktürklerde iki kardeş
İstemi-Bumin
Sonra Bilge-Kül Tigin
Selçuklularda Tuğrul-Çağrı
Osmanlılarda Orhan ve Alaeddin
Benzer çünkü tek devletiz
Hayır,soyum bir tek milletiz
'Kendim milletim için gece uyumadım gündüz oturmadım'
Diyecek Bilge Kağan
Torunların seni unutmadı,oturmayacak
Ey Rüknidin Nevbet hanelerle Bağdat´tasın!
Hz.Ömer´den sonra,adalet-i amid-ül mülk kitabı yazılsın
Demirle bağlı taşlardan yapılmış surlar
İman deryasında boğuldu kafirler
Tuğrul´dan vasiyettir Malazgirt
Yirmi altı ağustos bin yetmiş bir cuma
Allah Allah deyip yükselir nidalar
Alp Arslan askeriyle baş başadırlar.
Atından inerek secdeye vardı.
Halis halis gözyaşları vardı.
Allah´ı kendilerine sultan seçtiler
Alperen oldular,serden geçtiler
Beyaz giyindi Alp Arslan
Atını kuyruğunu bağladı
Elinde kılınç ve topuzu vardı.
'Şehit olursam beyaz elbisem olsun kefenim
Anadolu kapılarının kilidi olsun bizim'
Allah Allah yankılarıyla ağlasın Süphan,Ağrı
Taşınan Türk İslam sancağı,çekmez kahrı
Romen Diojenes ayaklar altında
Alp Arslan´dan nasihattır, Türk budununa
'Bir kavmın büyüğüne
Zelil olduğu zaman merhamet ediniz'
Türk adı merhamet diye yazıldı İklim-i Ruma
Dünyada iki ordumuz:
Biri vatanımızı kahramanca savunan Türk askeri
Diğeri maneviyatımızı koruyan Allah´ın melekleri
Ey Kılıç Arslan, Hristiyan ordusu Anadolu´da
Muhammed dini sana emanet çalmasın çanlar
İmanlar sur oldu kanlar akar
İslam bayrağı göklerde düşmedi yürekler kor
Dinin ve Anadolunun kılıçıydın Kılıç Arslan
Senin ölmenle boşaldı tahtın
Bizans kalleşleri müdafaadan savunmaya geçti
Beşikten çocuk bırakmadılar.
İhtiyarları kazanlara attılar
Toparlandık yeni baştan
Mescid-i Aksa´yı bıraktıl Selehaddin Eyyübi´ye
Haçlıya set olduk Anadolu da
Ne susturuldu ezan-ı Muhammedi
Ne de unutuldu peygamber hadisi.
Rum hükümeti himayesinde kalanlar haç
Muhammed ordusudur Türkler, alır taç

Ey Atam (Atilla) çıkacaktın Galya seferine
Yaşlandın bırak Fatih´in neferine
Peygamberin gelmsiyle tavanı çöktü Ayasofya´nın
Ey Justionus bırak elindeki kızıl küreği,
Sağ elinde gösterdiğin Kudüs´ü
Muhammed ordusu geliyor
Alır elindeki kızıl elmayı.
Gemiler indirildi Haliç´e birer birer
Fatih telaşla ne zaman alınacak diye?
Hocası Aksemseddin otağına kapandı.
Secde de yetmiş iki perde ortadan kalktı.
Zamanı belirdi belde-i tayibe
Büyük padişaha bildirildi
Yirmi dokuz mayıs bin dört yüz elli üç diye
Gerçekleşti sekiz asırlık Türk İslam mefküresi
Türk´ün bayramıdır başlar şükür secdesi.
Ey Sah İsmail dokunma camilere!
Yavuz hesap sorar zülmüne
Çaldıran ufku görünüyor
Şii dünyası tarih oluyor
Ulu Hakan daldı uykuya
Göründü Hz.Peygamber ve dört halife
Haremeyn hizmeti sunuldu Yavuz´a
Hakanın gözyaşları döner Dicle pınara
Peygamber istesede gitmez mi Yavuz
Bir kartal gibi yol aldı
Ridaniye ve Mercidabık´la İslam birliği vuslat oldu.
Çöl bölgesindesin Ey Ulu Sultan!
Mübarek dudaklarında yüce bir duan
Peygamber yolundasın yüreğinde ilahi nur
Muhammed ordusu üstünde birikti bir bulut
Boşaldı birden o mübarek yağmur.
Fatih Peygamber hadisine mazhar
Yavuz İslam birliği ile halife
Türk İslam sancağıyla Viyana önlerindeyiz
Viyana bizim kızıl elmamız
Kanunu ile üç kıta kara devleti değil
Okyanuslar İmparatorluğu kurmuşuz
Bu nedenle üç hilalle gezmişiz
Atam Mete´nin kurduğu ordu sistemiyle
Dünyayı fethettik hilal şekliyle
Hristiyan dünyası iman-ı Muhammedi yenemedi cephede
Kahpe planlar düzenledi içlerinde
Zevk-i sefaya daldı kuvvetten düştü gençlik
Batıya yaklaştıkça kalır mı hiç benlik
Meded umudu Avrupa-Rusya denkleminden
Çözüm olur mu Haçlı-Moskof zülmünden
Sahte kahramanlar türedi içimizden
Avrupa deyip can verdiler,can evimizden
Geç anladık meğer batı bir bataklıkmış,
Her yaklaştıkça yutar imiş
Moskof pençemizdeydi,cihan şümul bir İmparatorduk
Devir değişti Moskof ve Haçlıya 'hasta' dedirttik
Hilali düşürüp paylaşmak idi hedefleri
Bu tarihe,Fransız İhtilali denildi.
Gölgemizde korunan milletler kesildi canavar
Avrupa´nın çizdiği haritalarla biçildi sınırlar
Unuttuk Ata´nın kültürünü,askeri sistemini,kızıl elmasını
Medet umduk,Batı kültürü,Batı askeri sisteminden
Kaş yaparken kör olduk yerimizden
Islahat fermanı diye bir belge konuldu önümüze
Azınlıklar taş bırakmadı taşın üstünde
Bunlara dur deme zamanı geldi
Başa Gök Hakan getirildi
Vahşeti söndürdü otuz üç yıl
Vatan sever yiğide denildi 'kızıl'
Ey Tevfik Ermenilerle iş birliğindesin!
Ulu Hakanımı hicvedemezsin!
Mevsimsiz mersiyeler yazma İstanbul´uma
O,Fatihten emanet, kutsal bir mabettir bana
Doksan üç harbide Azizye Tabyalarında
Moskof-Ermeni ile
Karşılıyor onları Nene Hatun satır ve küreğiyle
Çiğnetmedi vatanını,çiğnetmedi namusunu
Ey Nihani Baba Kars´tasın
Köylerin yakılmış yetim çocuklarlasın
Köpru altları barınağın
Otları toplayıp, çocukların aşındasın
Yaz Moskof zülmünü bir bir
Unutur mu hiç gelecek nesil?
İttihat Terakkinin hayallerıne kapıldık
Almanların yalanlarına kandık
Kafkas cephelerinde
Karlarla donmuşuz
Asla silah ve süngü bırakmamışız.
Bir servi gibi dikildik Sarıkamış´ta
Ellerimiz Allah´a açık
Peygamberin 'Esselam-u Aleyküm ümmetim' deyişiyle
Şehitliğe ulaştık.
Garp devletleriyle savaştık Çankkale´de
Ayşe,Fatma annelerimiz hep cephede
Mermi taşlar hep kağnılarla
Sırtında kundaklarıyla
Yağmurda evlatlarını ıslattılar
Üstündeki örtüyü mermilerine örttüler
Çünkü vatanını çocuklarından üstün tuttular
Çünkü vatan denilen namusuna aşıktılar
Kaçtılar birer birer İttihat Terakki yöneticileri
Önümüze konuldu paylaşım belgesi
Hedefleri üniformalarını korumaktı İstanbul hükümeti
Kanlı belgeye imza konuldu
Anadolum baştan başa soyuldu
Yurdum dört tarafında Kürşad ruhu dirildi
Her biri bir yere dikildi
Bozkurt Türk Basbuğu Anadolu´da
Gözlerin maviliğiyle Cengiz
Sözleriyle Bilge Kağan
İnancıyla Satuk Buğra Han
Yiğitliğiyle Alp Arslan
Azim ve kararlığıyla Fatih Sultan Mehmet Han,
Atalarımın özeti
İşte Mustafa Kemal!
Ergenekonu başlattı bir Bozkurt
Mustafa Kemal ile olundu kut
Yunan zulmüyle başladı tecavüzler
Yaktılar Ayşe´min beyini diri diri
Tekmelediler atamın mezarını
'Kalk yurdunu kurtar' dediler.
Ey Kafir onların kalkmasına gerek yok!
Öz torunları:
İşte Mustafa Kemal!
İşte arkadaşları!
İşte Türk Milleti'

Mitat Çıbuk
Kayıt Tarihi : 14.12.2009 16:06:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!

Mitat Çıbuk