Sıdkı Baba Şiirleri

85

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Sıdkı Baba

Ey erenler bu meydanda müşkülüm
Seçilmedi gitti bilmem ne haldir
Dosta gidem dedim bağlandı yolum
Açılmadı gitti bilmem ne haldir

Can ah çeker arzu kılar cananı

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Evladı bilmeyip kıla taparsın
Şaşarım aklına şaşarım senin
Ne acep bir batıl yola saparsın
Şaşarım aklına şaşarım senin

Güft ile Süleyman olur mu kallaş

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Ayrılık hasreti kar etti cana
Seher yeli sevdiğimden ne haber
Selamım tebliğ et kutb-i cihana
Seher yeli sevdiğimden ne haber

Bülbül gibi bağlamışım kareler

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Şeriat şehrinde Ahmed-i Muhtar
Ol cemâlullahı görene yâ Hû
Tarîkat postunda Hazret-i Hünkâr
Eşiğine yüzler sürene yâ Hû

Mârifet kitâbı gönülde sırdır

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Sevdiğim gurbette intizarmla
Bu benzim sararıp solsun mu böyle
Nar ı hasretinle ah ü zarınla
Gözlerim kan ile dolsun mu böyle

Mecnun gibi kaldım ıssız çöllerde

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Sevdiğim ne müşkil hüsnün hayali
Lütfeyle müşkilde kalmayım bari
Ölmeden nasib et bana visali
Mahşere muratsız varmayım bari

Sarfettim yolunda cümle varımı

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Severim sultan cemali
Eller ne derse desinler
Gönlümden gitmez hayali
Eller ne derse desinler

Gönlüm bir sultana bağlı

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Seyreyledim Kerbela'nın çölünü
Nice bin bahadır merdana gitti
Onlar sürdü ehl-i beytin yolunu
Ser verdi dergah-i divana gitti

Her can fehmedemez cism-i vahdetin

Devamını Oku