Sıdkı Baba Şiirleri

85

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Sıdkı Baba

Gönül gitmek ister dost illerine
Ve lakin aduden ara bulunmaz
Çıkıp divanına hoş dillerine
Halim arzetmeye sıra bulunmaz

Çıkıp divanına ağlayamadım

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Gönül ne gezersin kırda bayırda
Dört kitap içinde Kur'an sendedir
On altı ağ hattı, on altı kara
İncil, Zebur, Tevrat. Furkan sendedir

Altı bin altı yüz altmış altı ayet

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Hakikat ilmine yeteyim dersen
Yüzünü yerlere sür de bak sür de
Erenlere gönül katayım dersen
Hicab perdesini kır da bak, kır da

Erenler babına süregör yüzün

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Hamdülillah geçtik nefs-i havadan
Hazret-i gaffara düştü gönlümüz
Yetüp tuttuk bir ulu rehnümadan
Sahibü'l-esrara düştü gönlümüz

Aşk yoluna koyduk ser ile canı

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Hamdülillah Hakka döndük yüzümüz
Rahmeti olmayan yüz sizin olsun
Bir müşteri açıptır batın gözümüz
Zahirde seyreden göz sizin olsun

Göründü gözüme Çin ile Maçin

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Hublar serçeşmesi nur-i Feyzullah
Arz ettim cemalin görmeye geldim
Yüzüm yerde özüm darda eyvallah
Medet deyüp dar-ül amana geldim

Şeriat şehrinin şems ü mahisin

Devamını Oku
Sıdkı Baba

Düştüm yollarına ağlar giderim
Hünkâr Hacıbektaş Veli dost deyi
Bahar seli gibi çağlar giderim
Hünkâr Hacıbektaş Veli dost deyi

Bir gerçeğe bağlamışım özümü

Devamını Oku
Sıdkı Baba

İlahi Mustafa Murteza hakkı
İnsan-ı kamilden ayırma bizi
Yüz-i yirmidörtbin Enbiya hakkı
İnsan-ı kamilden ayırma bizi

Desti-girimizdir İmam-ı Hasan

Devamını Oku