Şehzade Mustafa 2

Mehmet Fatin Baki
662

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şehzade Mustafa 2

Taşlıcalı Yahya'nı mersiyesine Tahmis

Hüdâ bilir idi hürmette yoktu bir hatâ
Alınca celbi padişahla etmedi nizâ
O şimdi sevdiği Mevlâsının kucağında
'Sipihrin âyenesinde görüündü rüy-i fenâ
Kodu bu kesret-i dünyâyı kıldı azm-ı bekâ.' (1)

Celb = davetiye, çağırma Niza = huysuzluk, münakşa
Sipihrin = feleğin Kesret-i dünyâ = dünyadaki bolluk
Azm-i bekâ = devamlılık alemi Rüy- i fenâ = yokluğun yüzü

Duâm budur yüce Mevlâm düşürmesin aslâ
Sarayda bir paşanın fitne yollu hışmına
Değişti harre kelâm baş vezirle kaç defa
'Garibeler gibi gitti o yollara tenhâ
Çekildi âlem-i bâlâya hemçü murg-i Hüma.' (1)

Hışm = öfke Tenhâ = yalnız Âlem-i bâlâ = yüce âlem
Hemçü = gibi Harre = sıcak Mürg-i Hüma = Hüma kuşu

Bırakmasn tacı Hünkâr hafid-i Mustafaya
Padişah tahtını Hürrem dilerdi öz oğluna
Girişti Sultanın akl dostları bu gavgaya
'Hakikaten sebeb-i rıf'at oldu düşman ona
Nasibi olmasa tan mı bu cife-i dünyâ.' (1)

Hafid = çocuklar Sebeb-i rıf'at = yükselme sebebi
Tan mı = acep mi Cife-i dünyâ = dünya leşi

Çadırdan aldığı buyrukla oldu can imhâ
Kan ağlıyordu yürek parçalandı şerha şerha
Cihangir'in de gözünden yaş aktı damla damla
'Hayat-ı bakiye irişti ruhu ey Yahyâ
Şefiki rûh-i Muhammed refiki zat-ı Hüdâ.' (1)

Şerha şerha = parça parça Hayat-ı bakiye = sonsuz hayat
Şefiki = şefaati İmhâ = yok etme Refki = yoldaşı

Fatin, kederli haber koydu askeri yasta
Bu fâciâyı görenler hep ettiler takvâ
Duraksız ağlayan etfal üzüntüden hasta
'Enisi gayibi erenler, celisi ehl-i safâ
Ziyade ede yasım gibi rahmetin Mevlâ.' (1)

Takvâ= Allah korkusu Etfal = çocuklar
Enis = dostlar Celis = oturma arkadaşları

Felekte gittiği yerler Şeddâdi bağ olsun
Mekanı adn ola, şeytan ona ırağ olsun
Bekây-ı devlet için genç giden adağ olsun
'İlâhi cenneti Firdevs ona durağ olsun
Nizam-ı âlem olan padişah sağ olsun.' (1)

Irağ = uzak Şeddadi = irem bahçesi benzeri Adn = cennet
Karib = yakın Nizâm- âlem = alemi nizam eden

(1) Taşlıcalı Yahya'nın mersiyesinden

Mefâilün feilâtün mefâilün feilün (fa'lün)
. / . / . . / / . / . / . . / (/ /)

Mehmet Fatin Baki
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!