Sabri Özcan Şiirleri - Şair Sabri Özcan

1967-Sebebi aşktır hayatın neticesi aşk! .....
192

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Sabri Özcan

Ölümü unutturur belki
Altmışından sonra resim kursları
Yetmişinden ileri assolistlik hayalleri
Sekseninde yazarlık sevdaları

Ölümü unuttururdu belki

Devamını Oku
Sabri Özcan

Adem le Havvanın çocukları olan Habil ve Kabil arasındaki uyumsuzluk, bel ki de insanlar arasındaki ilk kutuplaşmanın başlangıcı olmuştur.Bunun da ötesinde insanı ayrılığa sürükleyen en temel ayrım, Adem'in yasak meyveyi yemesi, şeytan ve melek mücadelesinde insanın ilk defa şeytanın telkinlerine yenik düşmesinin prototipini oluşturur.Bu yasak meyva Kabil'e yasak olan kızkardeşken; Kabil şeytani bir hırsla bu yasağı çiğnemek için Habil'in kanını akıtmıştır.
İlk kanın akıtılmasından binlerce yıl sonra, iki kutuplu dünya örneği olarak, Troyanın şahsında Anadolu ve doğu toplumları ve Atinanın şahsında antik Yunan ve batı belirgin iki kutup olmuştur.Bu kutuplaşmanın sonucunda Troya kuyularına atılan binlerce kafa ve akan oluk oluk kan, batılıların insanlığa bakışını yansıtan önemli bir örnek olarak karşımıza çıkar.
Bundan önceki ve sonraki süreçlerde özellikle peygamberlerin şahsında Hak ve batıl mücadelesi süregelmiştir.Musevilerin yoluna çıkan Firavun ve İsevilerin yoluna çıkan Yahudiler ve Müslümanların yoluna çıkan cahiliye devri arapları ve islam toplumunun büyük devlet oluşuyla başlayan haçlı seferleri insanlar arasındaki kutuplaşmanın ana arterlerini oluşturur.
Osmanlının dünya hakimiyetini kazanması ile batılılar yine doğudan edindikleri bilgilerle Rönesansı gerçekleştirdiler.Rönesansla birlikte güçlenmenin ve zenginleşmenin yolunu arayan batılılar, makyevelist felsefe ile güçlenerek daha fazla kazanç elde etmenin yollarını aramaya ve keşfetmeye başladılar.Bu süreç klasik kapitalim teorilerinin üretildiği 1800'lü yıllara geldiğinde, nihai hedef, Osmanlı'nın şahsında islam toplumu olmuştur.
Osmanlı'nın yıkılışı ile 1500'lü yıllarda başlayan makyevelist süreç nihai hedefine ulaşmanın en kestirme yolunu bulmuş olmaktadır.
Böylece sömürgecilik ve emperyalizm karşısında, benzer emperyalistlerin hırsları hariç, belirgin bir güç kalmamıştır.Sanayileşme süreci ile batılı toplumlar dünyanın bütün zengin kaynaklarını sermayeye çevirmek uğruna, insanlığı hiçe sayarak, faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir.Kapitalist dünya karşısında bir kutup kalmayınca sovyet rusyanın oluşumuna göz yumarak kendine yeni bir kutup yaratmıştır.Bu kapitalizmin batıl Hristiyanlıktan arındırılarak yorumlanmasından ibaret olan komünizmdir ki; Sovyet Rusyanın yıkılması ile bir ütopya olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.

Devamını Oku
Sabri Özcan

Elimde karanlığa ait çizgiler
Dilimde bilmediğim ezgiler
İfadesiz kelimeler yazgılar
İstediğim bir şey var bir karanfil
Gül yokluğunda elimde tutabileceğim
Bir aşk olmalı evet asıl istediğim bu

Devamını Oku
Sabri Özcan

Yağmur sonrası
Kuşlar ayini
Islak çimenlerde
Salyangoz gezisi

Nemli bir bankta oturmuş

Devamını Oku
Sabri Özcan

Altı milyar yaşında bir su içtim
Her damlası hayat dolu sevinçti

Beş milyar yaşında ışık gözümü aldı
Suda güneş çoğaldı pırıl pırıldı

Devamını Oku
Sabri Özcan

En güzel yerinde İstanbul'un
Dayamışım sırtımı bir ceviz ağacına
Bir kargalar tanır beni
Bir de sokak kedileri
Es bre! deli rüzgar!
Hışırdasın cevizin yaprağı

Devamını Oku
Sabri Özcan

İsimsiz bir bayramdır bu gece
O bayram yetiminin adı Ahmed’tir
Gayrı doğan yetimlerin ismi Mehmed’tir
Ay hicab etti o gelecek diye
Eskimiş yıldızlar dökülüp gitti
Yıldızı doğunca onun nuru

Devamını Oku
Sabri Özcan

Seni aradım yıllar yılı Elyana
Durgun sularda gezersin bilirim
Zaman umacısı kesti yolumu
Azgın sular kuşandı her yana
Seni aradım yıllar yılı Elyana

Devamını Oku