Rıfat Araz Şiirleri - Şair Rıfat Araz

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Rıfat ARAZ (Şâir ve Yazar)
Baba ve anne tarafından Kafkas Türklerinden olan Rıfat Araz, 1949 yılında Van-Erciş’te doğdu. İlk ve ortaokulu Iğdır’da, liseyi Kars ve Ağrı illerinde tamamladı. 1976 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Iğdır, Manisa, Elazığ ve Ankara’da öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.1988 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, bakanlık müfettişliğine atandı. 1986 Yılında başladığı Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde master öğrenimi ...

Rıfat Araz

Ağrı Dağına Sesleniş...

Ey yeşil bir ovanın, bağrından yükselen dağ! ...
Gök, seninle paylaşmış sevincin, yasını! ..
Gönlümü o uhrevî heybetinle çelen dağ;
Sevdâlı gül elinde, bulduk haslar hasını! ..

Devamını Oku
Rıfat Araz


Bir aşkın derdine müptelâ oldum;
Gül açmış hasreti, elife benzer! ..
Âlemde bu aşkın mührünü buldum;
Yayılmış fermânı elife benzer! ..

Devamını Oku
Rıfat Araz

A Sevgili! ..

Aşk derdiyle yana yana;
Sevdim seni a Sevgili! ..
Bir can verdin, verdim sana;
Sevdim seni a Sevgili! ..

Devamını Oku
Rıfat Araz

Yâ Rab aşkın bende, benimle her an;
Aşk ile can buldum, canda var oldum! ..
Bu zorlu nefsime neyledi zaman? ..
Bazen kışa döndüm, kâh bahar oldum! ..

Tevhîdin nûruyla, nûr ettin canı;

Devamını Oku
Rıfat Araz

Aşkın ile bir hoş oldum;
İlki bilmem, sonu bilmem! ..
Neye baksam, seni buldum;
Yönü bilmem, yanı bilmem! ..

Her hâl ile yandı yürek;

Devamını Oku
Rıfat Araz

Gülün Üstüne...

Yâ Rab, can özümden ikrâr eyledim;
Eğildim elifin, dalın üstüne! ..
Kulunum, bu yolda kârar eyledim;
Ahtım var zamanın, halın üstüne! ..

Devamını Oku
Rıfat Araz

Zamandan Yakarışlar

Bu garip gönlümün gamlı çağında;
İçimde tutuşan kor mu İlâhî? ..
Bir ömre atılan kader ağında;
Çekilen hayır mı, şer mi İlâhî? ..

Devamını Oku
Rıfat Araz

Bir garip yolcuyum vuslât yolunda;
Dolaştım, gurbetten gurbete düştüm! ..
Gönül goncalandı bir gül dalında;
Açtıkça, hasretten hasrete düştüm! ..

Yoklukta, varlıkta buldum sırrını;

Devamını Oku
Rıfat Araz

Kim anlar, kim çözer bu kalp ağrımı?
Kim duyar zamana düşen çağrımı? ! ...
Bu aşkın ateşi, yanık bağrımı;
Dağlayıp dağlayıp lâlezar eyler! ..

Yarılan damla mı, deryâ mı, dağ mı?

Devamını Oku
Rıfat Araz

Yâ Rab kulum, geldim sana;
Aşk yazıldı bu fermâna! ..
Bir çilede yana yana;
‘Sabır’ dedi, oldu gönül! ..

Nasıl diner bu dert, bu gam?

Devamını Oku