Ortak Zihinden Öze Şiiri - Serhat Şehri

Serhat Şehri
6

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Ortak Zihinden Öze


ALLAH'ın Özü varsa,
O’da Zihin'dir.
Zihin ALLAH'ın aslından bölünemez, kesilip ayrılmaz.
Güneşin ışığı gibi birlik halindedir.
insandaki zihin ALLAH'dır,
bazı insanlarda İlahi'dir.
Onların İnsanlıkları ALLAH’sallığa yakındır.

iyi Ruhlar,
ALLAHları ölümsüz insanlar olarak adlandırır
insanlar bundan dolayı ölümlü ALLAH’dırlar

Vahşi Hayvanlarda,
belli bir olgunluğa gelmemiş cinslerde,
Zihin sadece onların doğaları gibidir.

nerede Ruh varsa, orada Zihin vardır.
Hayat'ın olduğu yerde de Ruh vardır.

Akıl'dan yoksun olarak yaşayan yaratıklarda Ruh Hayat'tır
bunlar Zihin işlerinden yoksundur.

Zihin insanların Ruhlarının Emanetidir
Zihin doğruya ve iyiye yönelik çalışır.
Ve akıldan yoksun olan şeylerde,
Zihin onların her birinin doğası ile işbirliği yapar.
İnsanlarda onların doğalarına karşı çalışır.

Bedende bulunan Ruh Keder,
Acı ve Zevk,
Neşe üzerinden Kötü'ye sapar.

Çünkü acı ve zevk meyvenin suyu gibi bedenin azalarından akar,
ve ruh girinceye veya aşağı ininceye kadar beden onlarla ıslanır ve lekelenir.

Zihin birçok Ruhu yönetir ve yönlendirir.
Onların dalgınlığına veya cüretine karşı çıkarak,
kendi kendisinin Işığını gösterir.
İyi bir Hekim olarak,
hastalığa tutulmuş Beden'i sağlığına kavuşturmak ister.
Bunun için yakarak veya dağlayarak ona acı verir.
Sonra benzer bir tarzda Zihin, Ruh'a acı verir.
Onu Zevk'in dışına sürükler.
Ruh, Zihin vasıtasıyla bütün hastalıklarından kurtulur.

Ruh'un en büyük hastalığı ALLAH'ı reddetmektir;
bu fikir bütün Kötülükleri besler ve hiçbir İyilik barındırmaz.

Bundan dolayı Zihin,
Ruh için İyi'yi üretmek adına direnç gösterir.
Tıpkı Beden'i sağlığına kavuşturmak isteyen bir Hekim gibidir.

insanların Ruhları,
Zihni kendi Yöneticileri olarak kabul etmez
ve göz önünde bulundurmazsa,
akıldan yoksun yaratıkların Ruhu ile aynı ıstırabı paylaşacaktır.

Bu ıstırap Kızgınlık ve Arzular,
tatmin edilmesi mümkün olmayan Kötülüklerdir.

ALLAH bunlara engel olmak için Zihni yerleştirdi
ve bu onların kendilerini sınırlandırmasını sağladı.


Zihin, insanda Kızgınlık ve Kıskançlık onu söndürür.
Bütün insanlar Kader'e, Neslin icaplarına ve Değişime maruz kalır.
Bu durum başlangıçtan Yazgı'nın veya Kader' in sonuna kadar geçerlidir.
Ve bütün insanlar Yazgı ile emredilen bu şeylere uymadıklarından dolayı acı çeker.
akılcı insan, Zihnin kurallarını bilir ve başka insanlar gibi acı çekmez.
O günahlara batsa dahi kötü değildir.
Zihne uymayanlar ise bizzat kötülükten muzdariptir.

"Baba zina kötü değil mi,
"Ey oğlum, akılcı insan zinadan dolayı ıstırap çekmeyecek, fakat zinayı anlayacak .
Değişimin ve Neslin beklentisinden kaçmak imkansızdır, f
akat Zihin sahibi insan zinadan kaçabilir.

Ey oğlum,
ben sürekli iyi Ruhani Gücün söylediğini duydum ve
bunları yazılı olarak gönderse idi insanlık çok daha fazla kazançlı olacaktı:

O yalnızdır, ilk doğandır, ALLAHdır,
her şeyle görünendir,
İlahi kelimelerle doğru konuşandır.
Ben O'nun söylediklerini,
her şeyin aslında bir şey olduğunu
ve özellikle Düşünebilen Bedenler,
bütün Düşünebilen Bedenlerin bir olduğunu ara sıra duyarım.

Biz Güç'te,
Hareket'te
ve Sonsuzluk'ta yaşarız.

Bundan dolayı iyi bir Zihin,
onun Ruhundan olandır.
Eğer böyle ise, akılsal olanların birbirinden hiçbir fark yoktur.
Bundan dolayı her şey mümkündür,
her şeyin hükümdarı olan Zihin her ne yapacaksa yapabilir ki
O ALLAH'nın olan Ruh'a benzerdir.

Bunu iyi anlayın,
Bence anlamı Kader ve Zihin ile ilgilidir.
Ey oğlum, Kader'i anlamak için ilk önce,
bütün içsel konuşmalardan kendini kararlılıkla uzaklaştırmalısın,
her şeyi doğruda bulmalısın.

ALLAH'nın Ruhu olan Zihin,
her şeyin üzerine yani Kader,
Kanunlar ve diğer şeyler üzerine kurallar koyar.

Ve onun için hiçbir şey imkansız değildir
ve her şey onun belirlediği Kader içindedir.

insan Ruhu onun üstünde bile olsa,
Kaderden dolayı gerçekleşen şeyleri göz ardı etmesine izin verme.
Ve bunlar, buraya kadar,
iyi Ruhsal Güçlerin söylediği mükemmel şeylerdir.

Vahşi Hayvanların, içgüdüsel eğilimi Arzulardır.
Ve bundan dolayı Zihin bu içgüdüsel Eğilimlerle,
hayvanca olan Tutkularla işbirliği yapar
. Buna göre Zihin de bir Tutku'dur ve kendini Tutkulara uydurur.

Ey oğlum, beden içinde, bütün tinsel şeyler mümkündür,
üstelik bunlar tam anlamıyla İstek'lerdir.
Hareket eden şeyler ruhsaldır,
hareket ettirilen şeyler ise Beden'dir.
Ve Bedenler, Zihin vasıtasıyla hareket ettirilir.
Hareket İstek'tir.
Beden'den serbest kalmak,
İsteklerden serbest kalmak gibidir.

Ey oğlum, orada hislerden uzak hiçbir şey yoktur,
her şey hislere açıktır.
İstek, hislere açık olandan farklıdır.

İstek eyleme geçer,
fakat hislere açık olan maruz kalandır.

Bedenlerin kendisi de eylem yapabilir.
Çünkü onlar ya hareketsizdir
ya da hareket ettirilir,
her iki durumda da bu bir İstek'tir.

Ruhsal şeyler sürekli eylem içindedir
ve bu yüzden hislere açıktır,

Bu isimlendirmeler seni sıkıntıya sokmasın;
Eylem ve İstek, ruh için aynı şeydir,
.
ALLAH insana serbestliği yani seçme hakkını vermiştir,
bu diğer canlılara tanınmamıştır.
İnsanda Zihin ve Söz,
veya Akıl, ölümsüzlükle eş değerdedir.

İnsan sahip olduklarını bilir ve kullanırsa,
Ölümsüzlerden farkı kalmayacaktır.
Ruh bedenden çıkıp giderken,
bunlar ona rehberlik edecektir.

Kutsanmış ALLAH,
iyi Ruh,
Ruh'un Beden'de olmasını emretmiştir.
Zihnin Ruh'ta,
Söz'ün veya Konuşma'nın veya Aklın ise Zihin'de olmasını emretmiştir.
Zihin ise ALLAH'dadır .

Kelime Zihnin İmajı'dır.
Ve Zihin, ALLAH'nın İmajı'dır.
Beden, Fikrin İmajı'dır.
Fikir de Ruh'un İmajı'dır.

Maddenin en süptil veya en küçük parçası Hava'dır ;
Hava Ruh'un,
Ruh Zihnin,
Zihin ALLAH'nın özü ve en küçük parçasıdır.
Ve ALLAH her şey hakkındadır.
O her şeye doğrudur;
Zihin Ruh hakkında,
Ruh Hava hakkında,
Hava Madde hakkındadır.

Gereklilik, Rahmet ve Doğa,
Dünya'nın Araçları ve Organlarıdır.
Ve Maddenin düzenidirler.

Anlaşılabilir olan bu şeylerin her biri bir kimlik içindedir.
Bu bahsedilenler onların Özü'dür.

Bütünün Bedeninde veya evrenin bedeninde,
her biri birçok şey ifade eder.

Birlikte oluşturulmuş bedenler,
birbirlerini etkileyerek değişirler
ve bu Kimliğe sahip olarak,
Kimliğin çözülmemesini sağlarlar ve onu korurlar.

Fakat birleşmiş Bedenlerin her birinde, bir numara vardır.
Numaralar olmadan,
uyum veya bileşimin olması imkansızdır.
Birleşme veya çözülme bu numaralar vasıtasıyla anlaşılır.
Birlikler Numaraları yaratır ve artırır;
tekrar çözülmeyi ve tekrar kendi kendilerine gelmelerini sağlar.
Ve Madde birdir.

Dünyanın bütünü,
Yaratıcı'nın İmajı olan büyük ALLAH,
onun üzerinde birleşir.
Bu, Onun Düzeni ve İradesini yansıtır,
Hayat'ın bütünlüğüdür.

Ve orada Değişimlerin bütün Sonsuzluğu boyunca
ne bütünün,
ne de yaşamın dışında örtülmüş parçalarının içinde başka bir şey yoktur.

Dünya'da geçmişte,
şimdide ve gelecekte
ölü olan hiçbir şey yoktur.

ALLAH'da, Evren'in İmajı'nda, Hayat'ın bütünlüğünde ölü olan şeyler bulunabilir mi?
ölüm çürümedir ve çürüme yıkımdır.
Dünya'da yaşayan şeyler,
onun parçaları oldukları halde ölmez
birleşmiş Bedenler olarak çözülürler.
bu çözülme ölüm değildir.
onlar çözülseler de yok olmaz.
Yeniden yapılabilirler.

Her şeyi doğuran Onun,
Hareket olmadan yapabilmesi imkansızdır.
Ve bütünün ileri parçası boşuna değildir.
Çünkü hareketsiz kelime veya hareketsiz görüntü, belirtisizdir.

Ey oğlum, Dünya' daki her şey hareket halindedir;
ya çoğalır ya da azalır.
Hareket ettirilen şey, yaşamaktadır;
ancak yaşayan bir şeyin aynı olması veya aynı kalması şart değildir.

Bütün Dünya bir aradayken, değişime tabi değildir,
fakat bütün parçaları ayrı ayrı değiştirilebilir.
Ne var ki hiçbir şey çürütülebilir, tahrip edilebilir ve ortadan kaldırılabilir değildir;
fakat işaret edilen şeyler insan için sıkıntıdır.

Türeme, Hayat değildir,
bütünün anlamıdır;
hiçbir şey ölümle değişmez,
fakat unutkanlık ya da gizlemeyle arkasına saklanılır.

Üreme Yaşamın yaratılması değildir,
bazı şeylerin duyumlar açısından üretilmesi,
görünür yapılmasıdır

Değişim, ölüm anlamına gelmez,
var olanın gizlenmesi veya saklanmasıdır.

Hiçbir şey Ölümlü değildir.
Madde, Hayat, Can, Ruh, Zihin,
bunlar her yaşayan şeyin bütününü içerir.
Her yaşayan şey, Zihinden dolayı Ölümsüzdür.
ALLAHdan alan ve onunla söyleşen İnsan da Ölümsüz'dür.

ALLAH'a benzer olan, sadece yaşayan kutsal insandır.
O gece rüyalarla,
gündüzde sembol ve işaretlerle ortadadır.
Ve örtülü olan bütün şeyler üzerinden ona haberler verilir.
Ruh, Doğa, Rüzgar ve Kuşlar aracılık eder.

insanın bazı şeyleri geçmişteki,
şimdiki
ve gelecekteki halleriyle bilmesi mümkündür.

Ey oğlum, yaşayan her Yaratık,
Dünya'nın bir parçasına gönderilir.
Bazıları Sularda yüzer,
bazıları Toprakta yaşar,
bazıları da Havada uçar.

insan bunların hepsini kullanır.
Toprak, Su, Hava ve Ateş'ten faydalanır.
Kendi duyumları aracılığıyla Cennet'i görür ve ona dokunur.

ALLAH her şey hakkındadır ve her şeye doğrudur;

O hem Eylem ve hem Güç'tür.
Ey oğlum, ALLAH'ı anlayabilmek hiç zor değildir.
O'nu görmek istersen,
görünen şeylerin Gerekliliğine,
olmuş ve yapılmış olan şeylerin sunduğu Rahmet'e bak.
Hayatla dolu olan Madde'ye bak.

ALLAH öylesine yücedir ki hem ALLAHlar,
hem Ruhlar,
hem de insanlar ile birliktedir
ve bütün İyiliği ve Adaleti ile karşına çıkar
.
ALLAH benzer bir biçimde
Yaşam, Ölümsüzlük, Sonsuzluk, Can,
Gereklilik, Rahmet, Doğa,
Ruh ve İyi olarak adlandırılan tüm bu şeylerin
Devamlılığı veya Korunmasıdır.

Geçmişte ve şimdi olan her şey varlığını ALLAH'ya borçludur.

Ey oğul , Maddenin içi nedir bilirmisin..
Madde'yi ALLAH'dan bağımsız değerlendiremezsin
onu doğru olarak anlayamazsın,
Eylem ve İşler ALLAH'nın parçalarıdır.


Madde'den,
Beden'den veya Öz'den söz ederken,
tüm bunların ALLAH'nın eylemleri olduğunu unutma.

Ve bu Madde'nin Eylemi maddeselliktir,
Beden'in Eylemi bedenselliktir
ve Öz'ün Eylemi özselliktir
ve bunların bütünselliği ALLAH'dır.
Ve bütünde ALLAH'nın olmadığı hiçbir şey yoktur.
Onun için ALLAH hakkında Büyüklük,
Yer, Özellik, Şekil veya Zaman söz konusu değildir.
Çünkü O bütündür ve bütüne doğrudur, bütün hakkındadır.
Ey oğlum, bu Sözler, O'na saygı ve hürmetin ifadesidir.
Ve ALLAH'ya yapılacak tek hizmet, iyi olmaktır.

ASİFİLİZ

Serhat Şehri
Kayıt Tarihi : 9.6.2021 11:51:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Ezoterizm içerikli şirlerim, müslümanlıkta batınilik (mevlana, yunus emre..)önderlerinin , içe dönük yaratan arayışının sonucudur.. Anlamı yakalamak için bunu manası ile bilmek gerekir.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!