Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • esrar18.11.2006 - 20:08

  Esrar, hint keneviri bitkisinden elde edilir. Esrar,
  değişen oranlarda kenevir bitkisinin çiçek veren tomurcuklu tepelerinden,
  sap ve yapraklarından, toz, plaka ve sıvı şeklinde hazırlanır. Bitkinin
  tohumunda esrar bulunmaz. Kenevir bitkisi yaklaşık 400 madde sentezler.Yenilerek ve sigara gibi içilereler kullanılır.neyse fazla derine inmeyelim sonu gelmez.

 • esrar18.11.2006 - 19:50

  Esrar, hint keneviri bitkisinden (Cannabis sativa) elde edilir. Esrar,
  değişen oranlarda kenevir bitkisinin çiçek veren tomurcuklu tepelerinden,
  sap ve yapraklarından, toz, plaka ve sıvı şeklinde hazırlanır. Bitkinin
  tohumunda esrar bulunmaz. Kenevir bitkisi yaklaşık 400 madde sentezler.
  Esrarların elde edildiği bitkiye esrar otu; kendir, kenevir, veya kannabis
  adı verilir. Kenevir bitkisinin botanikteki adı cannabis sativa'dır.


  Esrardaki temel aktif içerik THC (Tetrahidrokannabiol) ’dür.
  Kenevir bitkisinin boyu yetiştirildiği yere göre değişir. bazen 1-2 metreye
  kadar uzar.
  Liftlerinden ip, halat, çuval vb. yapılır.
  Kenevir bitkisi dişi ve erkek olarak ikiye ayrılır.
  Esrar dişi kenevirden elde edilir.

  Dişi kenevir otunun baş kısmı, dalları ve yapraklarının toplanıp kurutulması
  ve ufalanıp toz haline getirilmesiyle esrar elde edilmiş olur.
  Dişi kenevir bitkisinin çiçekli tepe kısımlarında reçine denilen koyu bir
  sıvı vardır ki, keyif verici maddeler özellikle burada bulunur. Bitki esrar
  yeşil, sarı veya kahverengi halde bulunabilir.
  Dişi hint kenevirinin yaprakları ve çiçeksi uçlarının toplanıp kurutulması
  ve çeşitli şekillerde preslenmesiyle oluşturulan reçine esrar, bitki
  esrardan 8-10 kat daha etkilidir. Esrar Ortadoğu, Afganistan, Fas, Pakistan,
  Batı Afrika, Meksika bölgelerinde yetiştirilir. Rengi hardal sarısından koyu
  kahverengiye kadar olan renkler ve genellikle de siyahtır.

  Sıvı esrar (esrar yağı) tok konsantredir. % 20-60 arası thc içerir.esrar
  reçinesinden 3-4 kat daha güçlüdür. Birçok renkte, çoğunlukla da kenribar,
  koyu yeşil, kahverengi veya siyah renk ve tonlarında bulunur.

  Türkiye'de esrar kullanımı ve satışı yasaktır. Kaçak yollardan yetiştirilip,
  'torbacı' olarak adlandırılan kişiler tarafından satılır. Toz (kubar) , afgan
  ve ot şeklinde adlandırılan üç şekilde kullanılır.

  Toz esrar, az öncede belirtildiği gibi, dişi kenevir otunun baş kısmı,
  dalları ve yapraklarının toplanıp kurutulması ve ufalanıp toz haline
  getirilmesiyle elde edilir. Kınaya çok benzer.

  Afgan olarak adlandırılan şeklinde ise cam macunu kıvamındadır. Farklı
  kimyasalların da karıştırılmasıyla oluşturulur ki, bu yüzden pek tercih
  edilmez.s

  Ot olarak adlandırılan şekli ise esrarın en doğal halidir. Bitkinin çiçekli
  tepe kısımları bunarak kullanılır.

  Esrar Hakkında Diğer Notlar:

  ESRAR
  * Çin ve Hindistan’da İÖ 3. binden beri kullanılmaktadır. Geçmişte lifleri
  giysi, yay, kağıt yapımında kullanılmıştır.

  * Taoizm’de zevk almak için kullanımı yasaklanmıştır.

  * Dinsel ve büyü törenlerinde kullanılmıştır.

  * Hindu Veda’larında tanrı Siva’nın esrarı bulduğu söylenmektedir.

  * 11. yy’da Orta Doğu’da Sufiler vecd için kullanıyordu.

  * Orta Doğu’da Sabbahiler denilen grup esrarı yoğun biçimde kullanıyordu.
  Devrin büyüklerüne yaptıkları suikastlarla ünlü olan bu grup verilen
  “Ashishin” adı, haçlılar vasıtasıyla batı dillerine “assassin” yani
  suikastçi olarak geçti.

  * Doğuda esrar, binlerce yıldır batıda alkolün bulunduğu sosyal rolde
  olmuştur

  * Afrika tarihinde de popülerdir. Napolyon’un Mısır’ı almasından sonra esrar
  Fransa’ya yayıldı.

  * 19. yy’ın ortasında Paris’teki “Club des Hachichins” üyeleri arasında
  Victor Hugo, Alexandre Dumas, Theopile Gautier vardı.

  * 18. yy’da ABD’de lifleri için yetiştirildi.

  * 19. yy’da ilaç rehberinde nevralji, gut, tetanoz, hidrofobi, kolera,
  epilepsi, kore, depresyon, histeri, delilik ve uterus kanaması için tavsiye
  ediliyordu. Migren ve morfin bağımlılığı için de öneriliyordu.

  * Amerika’da 1920’lerde yasaklandı. Meksikalılar ve cazcı zenciler (Louis
  Armstrong vs) yoluyla popularize olması yasaklanmasında ırkçılığın etkili
  olduğu iddalarını doğurdu.

  Aktif içerik

  * Esrardaki temel aktif içerik THC (tetrahidrokanabinol) .

  Beyindeki biyolojik etkisi

  * Bazı sinir hücrelerinin zarında THC’ü bağlayan reseptörler vardır.

  * Ödül Yolağı adı verilen ve bağımlılıktan sorumlu tutulan beyin
  bölgesindeki Dopamin iletisini arttırır.
  Etki

  * Esrarın kısa vadeli etkisi verdiği haz etkisi (high) yanında bellek ve
  öğrenme güçlükleri, algı bozukluğu, düşünme ve problem çözmede zorluk,
  koordinasyon kaybı, kalp hızında artış, ve panik ataktır.

  * Esrar hayvanlarda “popcorn” etkisine neden olur. Yani kobaylar önce flasid
  bir şekilde yere serilirler daha sonra tek tek spazm oluşarak yerlerinden
  havaya sıçrayıp geri düşerler.

  Esrarın etkileri:


  Esrar alındıktan sonra görülen fiziksel belirtiler alınan maddenin
  miktarına, karışık olup olmadığına, alış süresine ve
  kişilik özelliklerine göre değişir.
  Esrar alındıktan sonra önce duygu durumu değişikliği ortaya çıkar. Bu
  değişiklikler elemle haz arasında yer alan geniş bir
  duygulanım yelpazesi içinde bulunur. Kimi kez bunlara algı ve düşünce
  değişiklikleri de eşlik edebilir.
  Esrar alındıktan sonra kısa süren hafif bir canlılık ve uyanıklık olur.
  Duygulanma ve coşkuda haz yönüne doğru bir artma olabilir.
  Aşırı neşe ile birlikte konuşma ve hareket artar.
  Çağrışım ve düşünce akışı hızlanır. Algılama ve tasarım gücü canlanır.
  Çevreyle ilişki artar (Good trip; iyi yolculuk, kendini mutlu görme durumu) .
  Bu durum esrar her alındığında ortaya çıkmaz. Çoğu kez bulantı, kusma,
  endişe, kaygı, sıkıntı ve tedirginlik belirtilerinin
  ön planda olduğu “kötü yolculuk (bad trip) ” yaşanır.
  Görme halusinasyonları olabilir. Zaman ve mekan algısı bozulur.
  İrade zayıflar, cinsel sapmalarla ilgili davranışlara rastlanır.
  Bir an önce uyuma isteği oluşturabilir ve uykuya etkisi olumlu yöndedir.
  Sabah her zamankinden daha erken bir saatte ve dinç bir şekilde uyanma
  görülür.
  Aşırı derecede yeme isteği uyandırır. Özellikle tatlı yiyecekleri çok
  yedirir. Bu yüzden de kilo aldırır.
  normalde ancak tebessüm edeceğiniz bir çok şeye katıla katıla gülersiniz.  Esrarın Diğer Etkileri:

  Akut etkileri

  Anksiyete, huzursuzluk, paranoya

  Öfori (neşe hali) , gevşeme, şakacılık

  Depersonalizasyon

  Zaman akışında subjektif yavaşlama

  Sersemlik, boşlukta yüzme hissi

  Bellek ve problem çözmede bozulma

  Denge bozukluğu

  Gözlerde kızarma

  Salivasyonda (salya salgısında) azalma, sık idrara çıkma, kalp hızında artış

  Sistolik hipertansiyon (büyük tansiyonda yükselme) ,

  Postural hipotansiyon (ayağa kalkınca tansiyon düşmesi)

  İştah ve susuzlukta artış, intraokular (göz içi) basınçta azalma,

  Analjezi (ağrı hissinde azalma)

  İllüzyon, hallusinasyon, psikotik eksitasyon, depresyon, panik

  Ters etki

  Bazı kişiler, başka intoksikasyon belirtisi olmadan, ters etki gösterebilir.
  Yoğun duygusal çöküntü, paranoya, hezeyanlar,
  depresyon, panik olur. Saatler, günler sürer. Nadirdir, genellikle ilk kez
  kullananlarda olur. Ağızdan kullanımda joint
  içildiği zaman olandan fazla görülür.

  Anksiyete ya da psikoza yatkın olan kişilerde daha fazla ters etki görülür.

  Flash-back (madde alındığında yaşanan duyguların madde kullanımı olmaksızın
  yeniden yaşanması) görülebilir.

  Duyarlılık

  Esrarın, olumlu ya da olumsuz etki yapması herediteye bağlıdır.
  Tek yumurta ikizlerinin üzerindeki etki diğer ikizlerden daha
  fazla birbirine benzer. Maddenin ulaşılabilirliği, beklentiler, arkadaş
  etkisi, sosyal bağlar gibi çevresel faktörler de bu
  etkide önemlidir. Diğer taraftan, 18 yaş öncesi aile çevresinin esrarın
  kişiye etkisinde rolü olmadığını gösteren çalışmalar
  da vardır.

  Esrarın İnsan Vücuduna Etkileri

  Beyne etkisi

  Esrar, algısal bilgilerin hipokampusa girişini ve işlenmesini baskılar.
  Böylece öğrenme, bellek, ve algıların duygu ve
  motivasyonla entegre olmasını sağlayan limbik sistem etkilenir. Ayrıca
  hipokampusa bağlı olan öğrenilmiş davranışlar bozulur.


  Akciğere etkisi

  Düzenli olarak esrar kullananlar, sigara tiryakileriyle aynı solunum
  problemlerini yaşar: Kuru öksürük, balgam, kuru bronşit.

  THC içeriğinden bağımsız olarak, esrar ile alınan katran ve CO miktarı
  sigaradan 3-5 kat fazladır. Bu durum esrarın derin
  çekilmesine ve akciğerde tutulmasına bağlı olabilir.

  Kalp hızı ve kan basıncına etkisi

  Esrar, kalp hızı ve kan basıncını arttırır. Kokainle birlikte
  kullanıldığında bu etki çok daha belirgindir.

  Öğrenme ve sosyal davranışa etkisi

  Bir çalışmada yoğun esrar kullanan üniversite öğrencilerinde dikkat, bellek,
  öğrenme yetileri, esrarı bıraktıktan 24 saat
  sonra bile bozuktu.

  Esrar kullanan liselilerin başarısı daha düşük, aykırı davranışları daha
  çok; suç işleme oranları, agresyon ve
  isyankarlıkları fazla; ebeveyn ilişkileri daha kötü, suç işleyen ve madde
  bağımlısı kişilerle arkadaşlıkları fazladır.

  Esrarın kendisinin agresyona ya da “amotivational syndrome” denilen
  isteksizlik ve uyuşuklukla giden bir hale neden olup
  olmadığı tartışmalıdır.

  Esrar yoksunluğu

  * Tartışmalıdır.

  * Aş erme (craving) , yeniden esrar kullanmak için ani ve çok güçlü bir arzu
  sıktır.

  Tıbbi kullanımları

  - Antikonvülzan: epilepsi nöbetlerini azaltır.

  - Antiemetik: bulantıyı giderir

  - Analjezik: ağrı kesicidir

  - Kanserli hastalarda öforizan (neşe verici)

  - Astımda brokodilatör (solunum yollarını açıcı)

  - Glokom tedavisinde göz içi basıncını azaltır.

  Esrar bağımlılığının tedavisi

  * Spesifik tıbbi tedavisi yoktur.

  * Bağımlılıkta kullanılan genel sosyal ve psikolojik yaklaşımlar geçerlidir.

  * Tedavi yararlıdır.