Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ömer Ekinci Micingirt
Ömer Ekinci Micingirt

Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır. Micingirt

 • dadaş21.03.2017 - 13:44

  Dadaş

  Dadaş denilince ben hemen her nedense Muhammed Lütfi Efendi Hz ve o ruh içimde tüllenir. İnsan eğiten eğittiği halleri şahsında taşıyan eğitimin büyük şahsiyeti bahsettiğim mübârek insan… Karakter davranışlarıyla yazdıkları ve yaşadıklarıyla kendine has tatlı üslubuyla bambaşka bir klavuz ve Allah dostu böyle insanlar o kadar az ki Empati; yâni insanlara sevgi ile yaklaşan dine mesafeli olan hemşerilerim bile o mübareği çok sevmişlerdir. Galiba bunun için şahsın kendine münhasır bir takım özellikleri ve güzellikleri mevcut.

  Değerli hemşerilerim ben kardeşiniz Ömer Ekinci Micingirt Kars Sarıkamış Micingirt köyünde doğdum ve Micingirt Köyü on yıllar önce Hasankale’ye bağlıymış ki sonradan Kars’a bağlanmış ve babamlar Hasankale yani Erzurumlu ben ise Sarıkamışlı yani Karslı olmuşum…Tabiki bölgesel ayrımcılık ırkçılık gibidir bu manâda bir farkı yok ve asla ayırmam bu iki ilimizi ancak ben nedendir bilmem Erzurum’da daha çok kendimi buluyorum ve dolayısıyla bende bir dadaşım diyebiliyorum kendime. İnsanın hem fiziki hem manevi olarak kendine nasıl hisseder ve yaşarsa odur. Enâniyet yapmadan inşallah şahsımı bırakıp tekrar asıl konumuza dönelim.

  Dadaş olmak yorucu ve zor iştir ve Muhammet Lütfi davranışı taşımaktır dadaşlık. Dadaşlık başkası için yaşamaktır ve her yönüyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymak; olaylara öyle bakmak, yani empati yapmak. Bana dadaş ne demek derseniz dadaş Takva, dadaş samimiyet, dadaş cesurluk, dadaş taş atana gül atan ve kısaca takva süvarisi olmaktır dadaşlık…

  Işıltılı yasakları, terk zifiri gecelerde gözyaşı ve gözleri kapadığında madde ötesine yelken açmanın adıdır dadaş olmak Her şeye rağmen gerçeği tespitte harcamak zamanı , dudağa yapıştırarak tefekkür yudumlarken hiç olmaktır dadaşlık hiç! Çalışmak, yatağa baş koyunca hesabı sağlam yapmak yıkmak nefsin heykellerini Teker teker… Çilenin doruğunda şükrü unutmadan yol almak zincirleri kırmaktır samimiyettir dadaşlık samimiyet… Yârin uğruna nakış nakış sükût örmek dadaşlık tebessümle zamanın imbiğine… Derilere nasır saçlara kar yağdırmaktır usul usul derinden, bazen bir sarhoş gibi uyanık bazen tespih gibi efsunlu ezgisidir yiğitliğin ,mertliğin insanlığın,İslam’ın semeresi cennetin meyvesi ve aşkın göz bebeği olmaktır belki…

  Liyakattır teslimiyettir dadaş olmak seslenişi idrâk mantığa takılmadan sıdk ile inanmak ümitle unutmadan… Emânete sadakat, mesuliyeti fark etmek gerçeğe ermektir tevazuyu kucaklayıp taş gibi çözülmeden güven veren üslupla . Nefse kement vurmaktır tıpkı Bilal gibi çileli ve hüzünlü sırra vakıf zevke uzak çileye yakın Hamza\’nın kahramanlığı gibidir dadaşlık Hamza\’nın kahramanlığı!

  Âbide şahsiyetler çıkarmaktır her devirde asrın bağrına… Dadaşlık Edirne Tabyalarında Rüştü Paşa, bazen Nene Hatun, belki Emrah, Reyhâni bazen de kulaklarımıza ve gönlümüze bir başka ahenk katan Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, olmaktır dadaş olmak… Türk tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve evliyaları bulunan ve önde gelen yöremizdir Erzurum ve yaşayan dadaşları…

  Değerli dostlar tabi ben dadaş nedir izah etmeye çalışırken tüm kahraman abide şahsiyetleri sıralamadan birkaç örnekle izah etmeye çalıştım, dadaşları tanımak isteyen Erzurum Tarihini okuması şarttır… Son olarak şunu diyorum ki dadaş her attığı adımda önderi, rehberi örnek aldığı tek kapı varsa oda Allah Rasulü’dür. Tüm dadaşları saygıyla selamlıyor ve konuyla ilgili şiirlerimle saygılar sunuyorum.

  Ben Dadaşım

  Duygularım köpürdü
  İyi dinle arkadaş
  Nerelere götürdü
  Ben dadaşım hem dadaş

  Beni benden kıskanır
  Pür heyecan bak güneş
  Bulut bana yaslanır
  Ben dadaşım hem dadaş

  Sevdam karlara yağar
  Buz kesilir kor ateş
  Dadaş sevdalı doğar
  Ben dadaşım hem dadaş

  Anadolu kapısı
  Dizde derman gözde kaş
  Alparslan’dan tapusu
  Ben dadaşım hem dadaş

  Emrâh Âşık Reyhâni
  Tespihteki aynı taş
  Mevlüt sanki Sümmani
  Ben dadaşım hem dadaş

  Hançer barı görünce
  Yutkunurum gözde yaş
  Akar vatan boyunca
  Ben dadaşım hem dadaş

  Göz nurudur ihramlar
  İffet ile örter baş
  Cennet kokar ikramlar
  Ben dadaşım hem dadaş

  Gök mavisi erenler
  Ömer yine köz ateş
  Can dostlarım yârenler
  Ben dadaşım hem dadaş

  Ömer Ekinci Micingirt

  Dadaş


  Biz dadaşız dadaş ha sevdalıyız ağalar
  Biz vurgunuz bayrağa, cân kurban cân vatana
  Biz ciritle büyüdük, şahlanırlar çağalar
  Biz devlet-i ebediz, tabyalarda yatana

  Biz İbrahim Hakk’ıyız, mârifetli yaşarız
  Biz ki Şükrü Paşayız, Edirne’de coşarız
  Biz Alvar’lı Efe hâyy, Hak aşkıyla pişeriz
  Biz dadaşız dadaş hâ, şükrettik Yaradan’a

  Biz pek şanlı bir millet, tülleniyor sinemde
  Biz şehitlik bıraktık üç kıtada Yemen’de
  Biz Ermeni besledik, şimdi başka dümende
  Biz ölümle gardaşız! Fedâ olsun vatana

  Biz Malazgirt Mohaçız biz ne kıtalar gördük
  Dava büyük aşk büyük, gün geldi hesap sorduk
  Biz alevler içinde, Büyük Türkiye kurduk
  Biz fetihler müjdeli, hayranım o irfâna

  Biz doğunun kalesi, palandöken balası
  Bizde tarih yoğruldu, biz yiğidin alası
  Bize dadaş derler ha! mertliktir hâsılası
  Biz milli ruh sancağı, astık bütün cihâna

  Ömer Ekinci Micingirt

  Erzurum

  Suları efsunlu dağları karlı
  Gözlerim ıslanır konaklarında
  Taş duvarlar bilge vâkit efkarlı
  Sessizlik yırtılır sokaklarında

  İffet fısıldaşır nurlu leçekte
  Cistik zığva kuşak aşk var yelekte
  Bindalli giyinmiş yâr beklemekte
  Örtülü yaşmak var dudaklarında

  İbrahim Hakkı de Alvarlı’yı yaz
  Dadaş merttir amma delidir biraz
  Sözü çelik gibi yumruğu ayaz
  Zalimin izi var dayaklarında

  Aşk dadaş barıyla rahvan atıyla
  İslam’ın o nurlu hür fıtratıyla
  Milli davaların serenatıyla
  Mehteri kenetler kulaklarında

  Abdurrahman Gazi Eşref Efendi
  Hürmet tazim gerek irşâdın bendi
  Seyyit Şahabettin Bursa’ya döndü
  Erzurum kokusu ayaklarında

  Paşa Dabakhane Cennet çeşmesi
  Muratpaşa Zeynel şehrin içmesi
  Yeğenağa şeyhler sevdanın sesi
  Abdestin efsunu ulaklarında

  Erzurum dökülür gözlerime nem
  Nene hatun kokar bendeki özlem
  Erzurum mor ışık leylalara dem
  Şehit sesi çınlar kulaklarında

  Sûfi Taşkesenli hocası Tâği
  Sırrı efendi var halvet ocağı
  Bu şehir mübârek İslam sancağı
  Ol Hüseyin Ruhi topraklarında

  Eren evliyası hiçin hiçinde
  Tabyalar bakıyor başka biçimde
  Çok şey yazamadım kaldı içimde
  Top sesi zonkluyor şakaklarımda

  Reyhani Sümmani Ve Nâim Hoca
  Dertli akar Dumlu çeşme her gece
  Erzurum mübârek Erzurum yüce
  Cennet kokusu var sazaklarında

  Abdurrazzak Ali ve Abbas Mehdî
  Arapkirli Ömer kerâmet ehli
  Bendeniz Ömer’in izâhta cehli
  Anlattım gerçeğin uzaklarında

  Ömer Ekinci Micingirt

 • dadaş28.12.2012 - 10:09

  Dadaş denilince ben hemen her nedense Muhammed Lütfi Efendi Hz ve o ruh içimde tüllenir. İnsan eğiten eğittiği halleri şahsında taşıyan eğitimin büyük şahsiyeti bahsettiğim mübârek insan…
  Karakter davranışlarıyla yazdıkları ve yaşadıklarıyla kendine has tatlı üslubuyla bambaşka bir klavuz ve Allah dostu böyle insanlar o kadar az ki
  Empati; yâni insanlara sevgi ile yaklaşan dine mesafeli olan hemşerilerim bile o mübareği çok sevmişlerdir. Galiba bunun için şahsın kendine münhasır bir takım özellikleri ve güzellikleri mevcut.

  Değerli hemşerilerim ben kardeşiniz Ömer Ekinci Micingirt Kars Sarıkamış Micingirt köyünde doğdum ve Micingirt Köyü on yıllar önce Hasankale’ye bağlıymış ki sonradan Kars’a bağlanmış ve babamlar Hasankale yani Erzurumlu ben ise Sarıkamışlı yani Karslı olmuşum …Tabiki bölgesel ayrımcılık ırkçılık gibidir bu manâda bir farkı yok ve asla ayırmam bu iki ilimizi ancak ben nedendir bilmem Erzurum’da daha çok kendimi buluyorum ve dolayısıyla bende bir dadaşım diyebiliyorum kendime. İnsanın hem fiziki hem manevi olarak kendine nasıl hisseder ve yaşarsa odur. Enâniyet yapmadan inşallah şahsımı bırakıp tekrar asıl konumuza dönelim.

  Dadaş olmak yorucu ve zor iştir ve Muhammet Lütfi davranışı taşımaktır dadaşlık.
  Dadaşlık başkası için yaşamaktır ve her yönüyle kendimizi karşımızdakinin yerine koymak; olaylara öyle bakmak, yani empati yapmak. Bana dadaş ne demek derseniz dadaş
  Takva, dadaş samimiyet, dadaş cesurluk, dadaş taş atana gül atan ve kısaca takva süvarisi olmaktır dadaşlık…

  Işıltılı yasakları, terk zifiri gecelerde gözyaşı ve gözleri kapadığında madde ötesine yelken açmanın adıdır dadaş olmak
  Her şeye rağmen gerçeği tespitte harcamak zamanı, dudağa yapıştırarak tefekkür yudumlarken hiç olmaktır dadaşlık hiç!
  Çalışmak, yatağa baş koyunca hesabı sağlam yapmak yıkmak nefsin heykellerini
  Teker teker… Çilenin doruğunda şükrü unutmadan yol almak zincirleri kırmaktır samimiyettir dadaşlık samimiyet…
  Yârin uğruna nakış nakış sükût örmek dadaşlık tebessümle zamanın imbiğine… Derilere nasır
  saçlara kar yağdırmaktır usul usul derinden, bazen bir sarhoş gibi uyanık bazen tespih gibi efsunlu ezgisidir yiğitliğin,mertliğin insanlığın,İslam’ın semeresi cennetin meyvesi ve aşkın göz bebeği olmaktır belki…
  Liyakattır teslimiyettir dadaş olmak seslenişi idrâk mantığa takılmadan sıdk ile inanmak ümitle unutmadan… Emânete sadakat, mesuliyeti fark etmek gerçeğe ermektir tevazuyu kucaklayıp taş gibi çözülmeden güven veren üslupla.
  Nefse kement vurmaktır tıpkı Bilal gibi çileli ve hüzünlü sırra vakıf zevke uzak çileye yakın
  Hamza'nın kahramanlığı gibidir dadaşlık Hamza'nın kahramanlığı!

  Âbide şahsiyetler çıkarmaktır her devirde asrın bağrına… Dadaşlık Edirne Tabyalarında Şükrü Paşa, bazen Nene Hatun, belki Emrah, Reyhâni bazen de kulaklarımıza ve gönlümüze bir başka ahenk katan Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş, bir başka ellerde Kırık Mızrap olmaktır dadaş olmak… Türk tarihine bakıldığı zaman, nesilleri için sunulabilecek kahramanları ve evliyaları bulunan ve önde gelen yöremizdir Erzurum ve yaşayan dadaşları…

  Değerli dostlar tabi ben dadaş nedir izah etmeye çalışırken tüm kahraman abide şahsiyetleri sıralamadan birkaç örnekle izah etmeye çalıştım, dadaşları tanımak isteyen Erzurum Tarihini okuması şarttır… Son olarak şunu diyorum ki dadaş her attığı adımda önderi, rehberi örnek aldığı tek kapı varsa oda Allah Rasulü’dür.
  Tüm dadaşları saygıyla selamlıyor ve bir dadaş şiirimle saygılar sunuyorum.

 • özlü sözler24.09.2009 - 15:26

  Özlü Sözler

  Siir

  Uyaga yapisarak manada bogulanlar, gerçekte siire erisememistir.Ö.E.Micingirt

  Sair

  Sair duygularin sedasi,ifadelerin gönül gözüdür.Ö.E.Micingirt

  Siir

  Siir ahenkli söz degil,tefekkür örgüsüdür. Ö.E.Micingirt

  Ecdad

  Ben tarihe uzak tarih bana yad, hangimiz yabanci kalk hele ecdad.

  Ö.E.Micingirt

  Duygu

  Susunuz susuzdur susuz duygular, duygusuz sonsuza akar mı sular. Ö.E.Micingirt

  Hakikat

  Bir sonsuz yolculuk hep aynı hatta,sonu dert eden kim, kim hakikat ta.Ö.E.M

  Gözyasimdan gayri gizli dost kalem,kalem sadik yoldas Allahuâlem. Ö.E.Micingirt

  Sükut

  Sükutum sensizliğin çığlığıdır.Ö.E.Micingirt

  Kibir

  Kibir Karunlaryn ahlakydyr.Ö.E.Micingirt

  Sadis

  Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Ö.E.Micingirt

  Korku

  Allah’ta lütuf çok gazapta çoktur, O’nun ikliminde tövbe af haktir.

  Ö.E.Micingirt

  Izdırap ardından gözyaşım dolsun, ben O’na muhtacım O’na hamdolsun.Ö.E.Micingirt

  Ses

  Çileli ney gibi sükut sesleri.Ö.E.Micingirt

  Keşke

  Sükût mertebe keşke tevbedir.Ö.E.Micingirt

  Siir

  Ruhumu costuran bir cezve siir, âsigi yandiran marala benzer. Ö.E.Micingirt

  Moda

  Tüm perdeler yırtıldı dünya denen odamda, çıplaklığa büründüm elbisesiz modamda. Ö.E.Micingirt

  İşve

  Şiir gibi gözleri gözlerim sürüyor, mısraların işvesi içime üfürüyor. Ö.E.M

  Efendim

  Ey Allah’in sevgilisi! Isik semâ günes siz, ikliminde gölgelenen hiç kalir mi günessiz. Ö.E.Micingirt

  Duygu

  Insanlarin duygusu yüreginden, sairlerinki cigerinden ses verir. Ö.E.Micingirt

  Gafil

  Alçalmak için yatmak yeterli.Ö.E.Micingirt

  Çocuk

  Kadavradan yüzleri pek bir degeri yoktur, Israil’de bir böbrek Filistin’de çocuktur! Ö.E.Micingirt

  Kurban

  Kurban et yemek degil! Mangal olur haliyle,sevabindan ziyade, vah kalir vebaliyle.Ö.E.Micingirt
  Islam

  Kilavuzu köksüz haritasi ham, sahadetsiz kula neylesin Islam. Ö.E.Micingirt

  Gül

  Gülün güzeldigi dikenin ignesinde gizli.Ö.E.Micingirt

  Tevazu

  Her sey O’nu anlatir her sey O’nun izinde, sözler mercan dediler tevazu denizinde.Ö.E.Micingirt

  Ses

  Sirtimi dönünce arzdaki sese, kör bakti melekem bütün herkese.Ö.E.Micingirt

  Güzellik

  Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Ö.E.Micingirt

  Babiâli

  Kin ekildi ülkemde, tuzak bin bir köseli,her yer karanlik kuytu her yer mayin döseli.Ö.E.Micingirt

  Siraze

  Sabir üflüyorum hep, sirazesiz bu sizi,nisan paye bas taci, namussuzu hirsizi...Ö.E.Micingirt

  Leyla

  Her güzelden Leyla olmaz.Ö.E.Micingirt

  Mefkure

  Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak. Ö.E.Micingirt

  Adalet,mesnetsiz evhamlarla yedi kisinin yetmis milyonu galebe çaldigi bir girdaba dönüstü (05.06.08) .Ö.E.Micingirt

  Dava

  Bir ulu sancak gibi göklerde sahlanarak, göl ettik Akdeniz’i davaya yaslanarak. Ö.E.Micingirt

  Perisan

  Adavet hirs inat paye ve nisan,gel artik ne olur sürü perisan,. Ö.E.Micingirtr

  Yas

  Su derenin ardindan çik tepeden sal,yas gerek gösterissiz! Leyla’ya emsal.Ö.E.Micingirt

  Sükür

  Rizka kanaat et kismetindedir,kanaat sükrünün nisbettindedir.Ö.E.Micingirt

  Gözyasi

  Göz yaslarim rengârenk seyreylerken semayi, ruhum sustu ben sustum unuttum aglamayi. Ö.E.Micingirt

  Suküt

  Susmak,tefekkür dokuyup sabir örmektir.Ö.E.Micingirt

  Özlem

  Sönük bir kuytuda içimde hüzün,sen özlüyorum sezdirmeksizin.Ö.E.M

  Kibir

  Kibir,Karunlarin nasibidir.Ö.E.Micingirt

  Efendim

  Ey Allah’in sevgilisi! Siz imanim iman siz,ikliminde güneslenen hiç kalir mi imansiz? Ö.E.Micingirt

  Tevazu

  Öyle bir sey tevazu,füsunlu sey bu mevzu.Ö.E.Micingirt

  Sehit

  Ask bürünmüs dirilisi görürler,sehit ölmez bedbaht ruhlar ölürler.Ö.E.Micingirt

  Gözyasi

  Tövbe vadisinde gözyasim kayip,gurur alev alev benlik acayip.Ö.E.Micingirt

  Çocuk

  Siyah beyaz rengârenk pek hos benzeri yoktur,mirildanir ve titrek çünkü onlar çocuktur.Ö.E.Micingirt

  Edip

  Edepli edip durgun suya benzer,dalgasi da güzeldir.Ö.E.Micingirt

  Sair

  Sair iç alemini ifade edebilen gönül elçisidir.Ö.E.Micingirt

  Oruç

  Kiymeti ölçülmez süphesiz asla, bu müflis beynimi oruçla besle.Ö.E.Micingirt

  Duygu

  Gözyaşı duygunun saydam halidir.Ö.E.Micingirt

  Namaz

  Pusulami O’na döndüm hos durdu,yaklastikça orkestrayi costurdu.Ö.E.Micingirt

  Cuma

  Cuma ufukta burak,bu sehirde son durak.Ö.E.Micingirt

  Gülmek

  Neden derler bana kahir yazarsin,sokak figandayken kalkip gülemem.Ö.E.Micingirt

  Anne

  Yaratilmislar içinde en sefkatli yüz anne yüzüdür.Ö.E.Micingirt

  Mevki

  Mevki korkaklari erkek yapar.Ö.E.Micingirt

  Sair

  Sair, edebiyat ilmini edeb ile yogurup yaldizli cümlelerle gönüllere nakseden nakkaslarin adidir. Ö.E.Micingirt

  Ben

  Ben mecnunum ben divane ben adem,madde-mânâ ismimdedir ifadem.Ö.E.Micingirt

  Gayret

  Idrâk yüceligine ermektir gaye,gayretin yok ise idrâk hikaye.Ö.E.Micingirt

  Kadin

  Sen evimin leylagi ben mavi bekçisiyim,bazen asi kaptani bazen kürekçisiyim.Ö.E.Micingirt

  Dirilis

  Dirilis türküsü gelir rengârenk,eski ihtisamin debdebesiyle.Ö.E.M

  Zaman

  Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman.Ö.E.Micingirt

  Ecel

  Bir gece aniden gelse tayyare, düsündüm kaçacak yer bulamadim.Ö.E.Micingirt

  Idrak

  Idrak ettim Ömer’i birde Âdem dedemi,tefekküre isledim çileli ifademi.Ö.E.Micingirt

  Samimiyet

  Samimiyet ask kokulu güldür gül, idrâk yoksa ister agla ister gül. Ö.E.Micingirt

  Gönül

  Gönül vadisini ask ile islat,tohumun ask ise hasadin vuslat.Ö.E.Micingirt

  Mevki

  Yasasin payeler siltler nisanlar,yasasn duygusuz kaygisiz sanlar,yasasin finolu tasmali hanlar,yasasin zillette yüzüp kosanlar(!) .Ö.E.Micingirt

  Riya

  Köprüler yikildi döndüm geriye her yanim virane her yanim talan,nefsime saplandi kibir ve riya,agirdi piyesim yoktu bir bilen.Ö.E.Micingirt

  Pismanlik

  Pismanligin dehsetini tatmak istemiyorsaniz Saron’la Neron’u düsünün. Ö.E.Micingirt

  Kir

  Günde bes kez muslukla öpüsenin alninda kir var ise çesmesini arastirsin.Ö.E.Micingirt

  Utan

  Kalbim temiz diyen ben kalbimden utan, viraneyi kösk görür nefsi unutan. Ö.E.Micingirt

  Gerçek

  Gerçegin aynasinda yaram agirmis meger,düsündükçe darlandim öyle üsüyorum ki.Ö.E.M

  Siirler

  Siirler derecelendirilemez, siralandirilir. Ö.E.Micingirt

  Zan

  Takilmis zannina cahil sineler, gerçege ihanet su zannetmeler. Ö.E.Micingirt

  Sehit

  Tez yetisin al yazmali beyitler, ciger yakan kelamlara merhaba.Ö.E.M

  Hesap

  Aldim onu önüme hesap bilmez büstümü,ümitle toparlandim öyle üsüyorum ki.Ö.E.Micingirt

  Inziva

  Halktan kaçip eskiyaya birakamam bu yurdu, halk içinde Hak'la olmak marifettir buyurdu… Ö.E.Micingirt

  Berat

  Her nereye kaçsam göründü sirat,düsündüm Kebir’i yetisti berat.Ö.E..Micingirt

  Sokaklarin derdinde degilseniz hürsünüz,kendinize varsaniz neyi üfürürsünüz.Ö.E.Micingirt

  Israf

  Mevsim çapkin bulutlar da hovarda,ben mi içtim barajlarda su varda.Ö.E.Micingirt

  Ölüm

  Ölüm seni alt etsem takva zirhi giyerek, havf ve reca bürünüp Allah Allah diyerek. Ö.E.Micingirt

  Müftüymüs!

  Tefekkürü yönetmek yigitlerin halidir “benim dedem müftüydü” neyin istikbalidir…Ö.E.Micingirt

  Birlik

  Kaç asirdir yasadik sirt sirtta ve diz dize, baska söze ne gerek biz yeteriz biz bize. Ö.E.Micingirt

  Aşk

  Sevgi masiva aşk maveraya benzer.Ö.E.Micingirt

  Hadis

  Hadise muhalif yok diyor dinde, irtica taht kurmus senin beyninde.Ö.E.Micingirt

  Ask

  Durmadan üfür diyen körük müyüm ben neyim,ask olsun nefesimde yerlerde sürüneyim.Ö.E.Micingirt

  Yasarken degersiz vicdanli kalem, ecelim yaklasti Allahüâlem. Ö.E.Micingirt

  Sükür

  Sükrün çesmesinden doya doya kan,ne bir musluk kalir nede bu meydan.Ö.E.Micingirt

  Cuma

  Nefsi ifsa edip geçtim hücuma,zulmeti terk edip kaçtim bu cuma.Ö.E..Micingirt

  Sevi

  Olmusum berceste O’nu severek, üç bes lokma sevi birde sen gerek.Ö.E.Micingirt

  Çoban

  Zaman kuzuyu kurtarma çobani artirma zamanidir.Ö.E.Micingirt

  Suna

  Sabir yangininda vuslat var ama bilmem bunu nasil sunabilirim, flört vadisinde suna arama bakisi sakliysa suna bilirim. Ö.E.Micingirt

  Siir

  Siir degil benim gayem bu dert beni tez bogacak,bitti ömrüm ve sermayem ifrit doldu kucak kucak.Ö.E.Micingirt

  Sermaye

  El degmedik dertlerim çek elini elleme,gözyasim tek sermayem sakin riya belleme.Ö.E.Micingirt

  Mazi

  Yalan tarih dilleniyor bu günleri yaz ilerde,bak geçmisim tülleniyor çok yaklasti az ilerde.Ö.E.Micingirt

  Edebiyat

  Görmeden göreni görmektir biat, edebi görmezsen vah edebiyat. Ö.E.Micingirt

  Kalp

  Kalbim temiz tertemiz sen diyorsun madem sen, duyarsizlik nedendir ne antika adamsin. Ö.E.Micingirt

  Perde

  Ne ham oldum ne yogruldum ne pistim,zulmet ve nur perde çektim tepistim.Ö.E.Micingirt

  Unuttun

  Bakislari efsunlum neden gözlerin yosun, unuttun mu sen beni yoksa sevmiyor musun.Ö.E.Micingirt

  Ask, kalpten kalbe iz birakan tarifi zor seslenis Ö.E.Micingirt

  Nefs

  Çoban bile olamadim koyun güden kavalli, ben neyim ki nefse tutsak gayesi zevk zavalli. Ö.E.Micingirt

  Ideal

  Idealsiz hayal buzlu karakis, tomurcuk yok ne inis var ne çikis! Ö.E.Micingirt

  Hamal

  Titredi hesaptan sermayesi ip, olur mu böylesi herkese nasip. Ö.E.Micingirt

  Ask

  Ask tanimaz hesap kitap mantigi, sirtlamistir çile dolu sandigi. Ö.E.Micingirt

  Dert

  Kalbe inen gözyaslarim katigim, tartismasiz en dertli yaratigim. Ö.E.Micingirt

  Hazin

  Hakaretti milletine tek derdi,küfrü ile gömülerek geberdi.Ö.E.Micingirt

  Balçik

  Güzelligin kuru balçik, bir gün gelir kovar gel çik. Ö.E.Micingirt

  Nasip

  Rizka kanaat et kismetindedir,kismetin sükrünün nisbettindedir.Ö.E.Micingirt

  Ölüm

  Vuslattir hasrettir terhistir ölüm, ibret bahçesinde nergistir ölüm. Ö.E.Micingirt

  Cuma

  Her seye ragmen yetisti cuma,döküldü günahlar düstü avcuma.
  Ö.E.Micingirt

  Hile

  Yigitlik kulvarinda mertlik varken hile ne? Öteler ötesinde ne mutlu son gülene.Ö.E.Micingirt

  Kasirga

  Ne kütügüm ne örümcek ne hirka, yakti beni çöl kokmayan kasirga. Ö.E.Micingirt

  Abdest

  Günde bes kez muslukla öpüsenin alninda kir olmasi utanilasi sey.Ö.E.Micingirt

  Görmek

  Kapali kalp gözüm akilda yarim, her nereye baksam sasi bakarim. Ö.E.Micingirt

  Ask

  Ask tefekkür beyindedir tesiri, beden onun emir kulu esiri. Ö.E.Micingirt

  Niyet

  Ameller niyetedir henüz geç degil baylar,geçen zamana ragmen iste geldi üç aylar.Ö.E.Micingirt

  Beser

  Ben neyim ki ben beser, günah bende ben de ser. Ö.E.Micingirt

  Zan

  Zannin geçtinse eger ne at gerek ne eger Ö.E.Micingirt

  Hiç Olmak

  Hiç olmak hepe deger hiç olmussan velisin, idrak etmissen eger sen artik ötelisin. Ö.E.Micingirt

  Yasam

  Yiyin için tepisin yasam bu ise eger,yiyin için tepisin o zaman buna deger.Ö.E.MIcingirt

  Hayret

  Hayret yok ise eger sen deliden delisin, erenlik seyir meger ve seyre perdelisin. Ö.E.Micingirt

  Gençlik

  Bir neslin vebali durur masamda, gözyasim agladi aglamasam da. Ö.E.Micingirt

  'O'

  Bakmayin siretime ne agayim ne pasa, her sey O’na aittir O’ndan baska yok hâsâ. Ö.E.Micingirt

  Tefekkür

  İstanbul un köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde,maziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç?

  Edep

  Edep dini töredir idrak vicdana göredir.Ö.E.Micingirt

  Basiret

  Ayni plan ayni oyun ayni ses,vicdan sagir basiret kör lal herkes.Ö.E.Micingirt

  Bihaber

  Idrakten nasipsiz, O’ndan bihaber, yasadim kendimce sondan bihaber.Ö.E.Micingirt

  Gaye

  Gayeyi zevk edip aglamasam da,bir sabah tövbeyi buldum masamda. Ö.E.Micingirt

  Perde

  Seyrettim arkasindan perdenin aval aval,bir tarafta yas vardi bir tarafta karnaval.Ö.E.Micingirt

  Ben'lik

  Baskasini kendine tercihe çalisiniz, kendine yasamakla baslar alçalisiniz. Ö.E.Micingirt

  Hakikat

  Ne darwinci ne fasist ne Yahudi ne Budist, aklin yolu hakikat 'O' diyor kutsi hadis … Ö.E.Micingirt

  Liyâkat

  Zirvede oturmaya var ise takatiniz,ne asalet sorulur ne de liyâkatiniz. Ö.E.Micingirt

  Zevk-Sefa

  Kucaklarken rahati vuslata perde düstü,hicran derin basladi her yanim derde düstü.Ö.E.Micingirt

  Tevazu

  Sanmayin ki tevazu, tevazu agir yüktür, herkes benden mükemmel herkes benden büyüktür. Ö.E.Micingirt

  Teslimiyet

  Kâinat denizinde emanet bir incisin, teslim oldunsa O’na vallahi birincisin. Ö.E.Micingirt

  Ahlak

  Dogruluk ahlâkin güçlü diregi,yalani erk etmek neyin geregi.Ö.E.Micingirt

  Flört

  Sevdalar çözülüyor çiplakligi giyerek,aska kemend vurulmus flörte ask diyerek.Ö.E.Micingirt

  Hirs

  Gönül gözün aç ise kâinat sana dardir, ihtiyacin yekûnu yasadigin kadardir. Ö.E.Micingirt

  Ö.E.Micingirt

  Tövbe

  Bir ömür boyunca gaflete daldim, tövbeye büründüm kendime geldim.Ö.E.Micingirt

  Siir

  Kafiyeler çilesiz kalemlerde kir vicdanin sedasiysa siirdir siir.Ö.E.Micingirt

  Tefekkür

  Sabah kalktiginizda, dününüzü ve gününüzü hiç düsündünüz mü? Ö.E.Micingirt

  Günah

  Günahtan kaçacak yer bulamadim.Ö.E.Micingirt

  Karakter

  Ifadeler karakteri ele verir.Ö.E.Micingirt

  Gözyasi

  Gözünde yas olmayanin düsünde bahari olamaz.Ö.E.Micingirt

  Ölüm

  Siz hiç öldünüz mü ölmeden? Ö.E.Micingirt

  Serdengeçti

  Duygularim kilitli halk var mi nerden geçti,sokaklarda gayret yok perisan serdengeçti.Ö.E.Micingirt

  Gözyasi

  Çile bezi giyindim gözyasima dayandim Ö.E.Micingirt

  Sahsiyet

  Sükût bilmez oynasir ademlikten bihaber.Ö.E.Micingirt

  Emniyet

  Büründüm kul zirhina saha kalkti emniyet,emniyetin tek yolu tevekkül samimiyet.Ö.E.Micingirt

  Söz

  Söze müptelayim dilim biçare,ögrendim sükûtu ama ne çare.Ö.E.Micingirt

  Takva

  Takva,islam deryasindan ötelere yelken açmanin diger adidir. Ö.E.Micingirt

  Kulluk

  Kulluktaki mesafen, ötelere vesile olabildigin kadardir.Ö.E.Micingirt

  Hakikat

  Bir sonsuz yolculuk hep aynı hatta, sonsuza giden kim, kim hakikat ta.Ö.E.Micingirt

  Sarhoş

  Ağzı zulmet saçar karnı beş güğüm, içtikçe savruldu ruhunu ürküttüğüm. Ö.E.Micingirt

  Hatırla

  Ölümün hatırla ölmeden önce, ölümsüzlük başlar ölüm görünce. Ö.E.Micingirt

  Ben

  Sen büyülü sevgilim sen renklerin alısın, 'ben'i bana terk edip kendini aşmalısın. Ö.E.Micingirt

  Tesadüf

  Tesadüfte ufuk arayan,karanlıkta gölgelik arayana benzer.Ö.E.Micingirt

  Yalnızlığıma büründüm çileli ney gibi sükut sesleri... Ö.E.Micingirt

  Tesadüfe hiç tesadüf etmedim.Ö.E.Micingirt

  Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler,tevafuka su-i zan edenler.Ö.E.Micingirt

  Ömür

  Günbegün anbean karar yazdılar,bir ömrü haneme zarar yazdılar.Ö.E.Micingirt

  Arkadaş

  Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Ö.E.Micingirt

  Sağduyu

  Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Ö.E.Micingirt

  Dava

  Dava adamı,davanın kölesidir.Ö.E.Micingirt

  Dert

  Büyük adamların derdi büyük olur.Ö.E.Micinirt

  Övünme

  Çok övünen çok dövünür.Ö.E.Micingirt

  Namus

  Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Ö.E.Micingirt

  Şöhret

  Şöhret ararken şerefi kaybetmeyin.Ö.E.Micingirt

  Aşk

  'Aşkın gözü kördür' diyenler,aşka kör olanlardır.Ö.E.Micingirt

  Aşk

  Aşk tarih gibi çok eski,az ötede çok yeni.Ö.E.Micingirt

  Izdırap

  Acı çekmek veli sanatıdır.Ö.E.Micingirt

  Her şey satılır rafta,vicdan hangi tarafta.Ö.E.Micingirt

  Kâinat

  Şu kâinat billur billur aşk sesi,Bilal gibi çağırıyor herkesi. Ö.E.Micingirt

  Gaye

  Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Ö.E.Micingirt

  Ölüm

  Ölüm bizi bekliyor,bu ölmekten daha zor.Ö.E.Micingirt

  İffet

  Senin ile sensizlik bu üslûp ne kadar zor, mahrem bilmez işveler artık beni yoruyor. Ö.E.M

  Evlâd-ı Fâtihan

  Yavuklumuz pantollu kavuklumuz alkollü,hep evlâd-ı fâtihan,hepsi 'baybay' tahsilli.Ö.E.M

  Edip

  Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Ö.E.Micingirt

  Şiir

  Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Ö.E.Micingirt

  Şair

  Şair ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Ö.E.Micingirt

  Pranga

  İnsan ile şeytan'ın farkı, prangaların terki oranındadır.Ö.E.Micingirt

  Basiret

  İdrak, zekâ, tecrübe hakikati bilmektir, Leyla da ki hakikat Cânân'a gidebilmektir. E.Micingirt

  Mazi

  Biliniz ki,bizden başka mazisine düşman toplum mevcut değildir.Ö.E.Micingirt

  Şiir

  Gerçek şiir,kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşa edilmesidir.Ö.E.Micingirt

  Edip

  Edebiyatın kökününe bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Ö.E.Micingirt

  Kafiye

  Manasız kafiyeler yırtık çula yamadır,tefekkürden bihaber ifadeden â'mâdır! .Ö.E.Micingirt

  O'na

  Sakın beni zorlama belli benim sınırım,yaş tevbeyi sırtlayıp ben O'na sığınırım.Ö.E.Micingirt

  Tuzak

  Benim kalbim çok temiz demeyin bu tuzaktır,hırs ifşâmız pek yakın telafisi uzaktır.Ö.E.Micingirt

  Ben

  Benimle ben iç içe benlik ve ben ikisi,bu bende ki benlerin hangisi hakikisi.Ö.E.Micingirt

  Öz

  Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Ö.E.Micingirt

  Şehir

  Bu şehir boğuyor boğacak gibi,ölümüm şafakta doğacak gibi.Ö.E.Micingirt

  Ramazan

  İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Ö.E.Micingirt

  Ramazan

  Ramazan içgüdü olmayacak insanların ayıdır. Ö.E.M

  Tevazu

  Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde TEVAZU.Ö.E.Micingirt

  Oruç

  Sen'dedir ilacı süphesiz asla, şu müflis beynimi oruçla besle.Ö.E.Micingirt

  Dert

  Gözyaşı âkıbet derdiyle aksın, dert edip dertliyle ağlayacaksın. Ö.E.M


  http://www.micingirt.com

  micingirt@hotmail.com

 • tabut04.09.2008 - 10:00

  Tabut

  Sopsoğuk ibretle hazırda bekler,
  Güzeli kucaklar yer uykusunda.
  Meleşir arkadan ikiz bebekler,
  Yavrular nerede der uykusunda.

  Gassal kazanında kaynatır suyu,
  Ne bir yetim dinler ne de uykuyu,
  Gelinlik kefeni örter örtüyü,
  Yolculuk dehşetli ter uykusunda,

  Bağır bağır bağır duyan yok ki git,
  Herkes aynı tabut terazi eşit,
  Fetva verir tabut ne olur işit,
  Ömer’i ne zaman yer uykusunda.

  26.08.06 Bursa

  Ömer Ekinci Micingirt

 • dadaş06.10.2005 - 11:47

  DADAŞ

  .......................................................…Dadaşlara İthafımdır

  Biz dadaşız dadaş ha! Sevdalıyız ağalar,
  Biz vurgunuz bayrağa! Hem kurbanız vatana.
  Biz ciritle büyüdük, şahlanırlar çağalar,
  Biz devlet-i ebediz, tabyalarda yatana.

  Biz İbrahim Hakkıyız, marifetli yaşarız,
  Biz ki Şükrü Paşayız, Edirne’de coşarız,
  Biz Alvar’lı Efe’yiz, Hak aşkıyla pişeriz,
  Biz dadaşız dadaş ha, şükrettik Yaratana.

  Bizi tanıyan tanır, tülleniyor sinemde,
  Biz zalimle savaştık, üç kıtada Yemen’de,
  Biz Ermeni besledik, şimdi başka dümende,
  Biz ölümle gardaşız! Göz dikmeyin vatana.

  Biz Malazgirt Mohaçtık, biz ne kıtalar gördük,
  Bizde yaşar Osmanlı, kimsesize kim olduk,
  Biz alevler içinde, Büyük Türkiye kurduk,
  Bizde kongre yapıldı, hayranım o irfana.

  Biz doğunun kalesi palandöken balası,
  Bizde Ömer yoğruldu, biz yiğidin alası,
  Bize dadaş derler ha! Mertliktir hâsılası,
  Biz demirden yumruğuz ülkeyi karartana.

  Ömer Ekinci Micingirt

  e-mektup:micingirt@hotmail.com

 • sarıkamış faciası03.01.2005 - 12:53

  sarıkamış harekatında 43. alay 1.piyade taburunun 1917 yılına ait yemek listesi beni duygulandırdı ve bu gun ürperiyorum UTNANIYORUM BU PERVAZSIZCA İSRAF VE ŞÜKÜRSÜZLÜĞE insanlığımızdan..

  YEMEK LİSTESİ
  15 HAZİRAN 1917
  Sabah üzüm hoşavı-öğle yok-akşam yağlı buğday çorbası ve ekmek
  26 HAZİRAN 1917
  sabah yok -öğle yok-akşam üzüm hoşavı ekmek
  18 TEMMUZ 1917
  sabah üzüm hoşavı-öğle yok-akşam yok yarım ekmek
  8 AĞUSTOS 1917
  sabah yarım ekmek-öğle yok-akşam şekersiz üzüm hoşavı

  BU YEMEKLE 50 DERCE SOĞUKTA SAVAŞ VE SONUÇ HÜSRAN MECARACİ İDARECİ KOMUTANIN SORUMLULUĞU YADA SORUMSUZLUĞU..HEPSİNE ALLAH RAHMET ETSİN..

  micingirt@hotmail.com