Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ANKARA HAYMANA KARAHOCA KÖYÜ22.08.2010 - 10:05

  Karahoca, 386 nüfuslu, çukur bir yerde kurulmuş, yeşil ve şirin bir köy. Haymana'ya 8 km mesafede. Köydeki nüfusun iki-üç katı kadar nüfus Haymana'da iskan olmuş. Haymana'nın yönetiminde Karahocalılar'ın etkinliği büyük. Haymana'nın geçen dönem belediye başkanı Bünyamin ADACI, 1970'lerde belediye başkanlığı yapmış Hüseyin GÖKŞEN, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ilçe yönetiminde söz sahibi olan Hacı Efendi bu köydendir.
  Köye vardığımda muhtar ve köy hakkında bilgi alabileceğim kişilerin köyde olmadığını öğreniyorum. Ben de saygıdeğer hocam Hasan KAPICI'dan aldığım önemli bilgilerle yetiniyorum. Hasan KAPICI, köyün kurucusu olan atalarının İstanbul'dan buralara göçettiğini söyleyip tuttuğu not defterinden geliş hikayelerini şöyle anlatıyor:
  'Osmanlı İmparatorluğu'nda 1600'lü yıllarda Yeniçeri Ocağı'nın bozulması, askeri disiplininin kalmaması, savaşlarda Yeniçerilerin işi ciddiye almamaları, Osmanlı padişahlarını bu konuda düşünmeye, çözüm yolları aramaya sevketmiştir.

  Genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı dağıtacağını, yerine yeni bir ordu kuracağını söylemesi, hatta gizlice yeni bir ordu kurma teşebüssünde bulunması Yeniçeri Ocağı ağalarını ve askerlerini ayaklandırmış, ayaklanma sonunda Genç Osman öldürülmüştür(1622) .
  Bu isyandan sonra Yeniçeri ve Kapıkulu Sipahi askerlerine hiç güvenilmedi. Yavaş yavaş Yeniçeri askerleri dağıtılmaya, Osmanlı sarayı bunlardan boşaltılmaya başlandı. Osmanlı sarayının o disiplinli düzeni bozuldu. Yeniçeri ocağını teşkil eden askerlerin, sarayı ve padişahı koruyan kapıcıların ve sarayda görevli insanların görevlerine son verildi. Yeniçeri ocağını meydana getiren askerlerin düzeni bozuldu. Sarayda görevli olan insanlar İstanbul'dan Anadolu'nun diğer şehirlerine dağıtıldılar. Dağıtılan bu insanlar, kabile kabile, Ankara civarına, Kayseri havalisine, Karadeniz bölgesine ve bir kısmı da Adana tarafına giderek yeni yeni yurtlar edinmeye başladılar.
  İstanbul'dan çıkan bu kabilelerden,Yeniçeri askerlerinin bir kolu olan Kapıkulu askerlerinden seçilen kapıcılar ile sarayda görevli Kadıoğulları beraber hareket ederek, kapıcıların başkanı olan Kapıcılar Kethüdası'nın başkanlığında, önce Ankara ilinin Bala ilçesinin Oğulbeyi köyüne, Holozlu mevkiine yerleşmişlerdir. Burada 20-30 yıl kaldıkları söylenir. Bu havaliyi beğenmeyen iki kabile, topluca Haymana ilçesine bağlı Hacılar, Koparan, Halaçlı, Çayırlı, Dikilitaş, Boyalık, Culuk, Yeşilyurt(Kadıköy) -buranın yaylası olup sonra köy olan Yeniköy, Soğulca, Sivri gibi köylere dağılarak yerleşirler.
  Kapıcıların ve Kadıoğullarının öncüleri Haymana'nın doğusunda Terzi(Haymana-Çalış-Yenice yol kavşağındaki ağaçlıklı yer) denilen mevkiye yerleşerek yeni bir köy kurarlar. Burada rahat ve refah bir hayat sürerken şimdiki Karahoca köyünde Emirler Eskiçalış(Esenköy) lılar yaşarlarmış. Bu köyde yaşayanlar aralarındaki çıkan arazi ihtilafları yüzünden devamlı kavgalı idiler. Zaman zaman birbirlerini rahatsız etmeye başlamışlardır. Aralarındaki bu huzursuzluk 50-55 yıl devam etmiştir.
  Bu sırada Soğulca köyü ile Çalış arasında eşkiyalık yapan Kaftan Ağası ve çetesinin de Emirler köylüleriyle arası açılmıştı. Bu durumu iyi değerlendiren Kaftan Ağası ve çetesi hemen Kapıcıoğulları ile Kadıoğulları'nın reisleri ile görüşerek, Emirler köylülerine karşı beraber hareket etmeyi önerir. Ve birlikte hareket etmeye karar verirler. Ancak Kaftan Ağası, şimdiki Bel yaylası ve civarını bize bırakın derler. Bunda da anlaşırlar. Anlaşma gereğince Emirler köylüleri Kaftan Ağası ve Kapıcıoğulları ile Kadıoğullarınca sık sık rahatsız edilir. Bu rahatsızlığa dayanamayan Emirlerliler köylerini terkederler ve Çaldağı'nın eteklerine yerleşirler. Bunların geri dönmemesi için Kapıcıların bir kolu, Emirler köyü ile Gedik köyü arasında bir yerde geçici olarak konaklarlar. Bu yere bugün bile Kapıcı mevkii derler.
  Emirler halkı hayvancılıkla geçindiklerinden yeni yerleştikleri yeri daha bunun için müsait görürler ve buraya köylerini kurarlar.
  Emirler'in boşalttığı köyde sadece köyün imamı kalır. Köyün imamı da Arap gibi esmer mi esmer. Halk arasında esmer olana Kara denilir. Bu isimden dolayı, köyün imamına Kara Hoca denmiş. O zamanlarda; 'nereye gidiyorsun? ' diye sorulunca; '-Kara Hoca'nın köyüne gidiyorum. 'Nereden geliyorsun? ', '-Kara Hoca'nın köyünden geliyorum.' denile denile köyün adı Karahoca olmuştur.
  Karahoca köyüne Kapıcıoğulları, Kadıoğulları ve Kaftan Ağası ile çetesi ilk yerleşenlerdir. Buraya yerleşen köyün büyükleri Haymana'da ilçe yönetiminde etkin rol oynamışlardır.
  Karahoca'yı oluşturan Kabileler:
  1-Kapıcıoğulları: İstanbul'dan ayrılarak gelen, sarayı ve padişahı koruyan Kapıcı'lardır. Dedeleri Abdullah ve Abdurrahman Haymana'ya gelerek yerleşmiştir. Soyadları; YENER, GÜNEY, ÖZTÜRK, KAPICI, ŞAHİN.
  2-Kadıoğulları: GÖKŞEN, HAN, ADACI, ÇİFTÇİ, BAŞARAN, SÜMER, DİLMAN, ÇETİNKAYA soyadlarını taşıyanlar.
  3-Kaftan Ağası: ATEŞ soyadlılar.
  4-Beynamdan Gelenler: ÇELİK soyadlılar.
  5-Çankırı'dan Gelenler: KUŞ soyadlılar.
  6-Yünlüler: YÜNLÜ, ŞAHİN soyadlılar.
  7-Evliyafakı Köyünden Gelenler: DİKMEN soyadlılar.
  8-Çalış Köyünden Gelenler: ÇALIŞ soyadlılar.
  9-Çıldır'dan Gelenler: ÇILDIR soyadlılar.
  10-Ünallar: ÜNAL soyadlılar.
  11-Çiçekdağı'ndan göçedenler: DEMİREL soyadlılar.
  12-Sabanca köyünden gelenler'
  Karahoca'da yeni harflerle eğitim-öğretim 1926'da verilmeye başlanmış(pilot uygulama) . Karahoca İlkokulu ise 1927'de Hacı Efendi'nin çabalarıyla yapılmış. Şimdiki okullarında I. kademe öğrencileri eğitim-öğretim görmekte, II.Kademe öğrencileri ise Haymana Merkez'e, Mahmut Hilmi Doğan İÖO'na taşınmaktadır.
  Karahoca'daki eski caminin üzerinde yapılış tarihi olarak1324/1906 yazılıdır.
  Köyün tanınmışlarından bazıları: Hacı Efendi(Çiftçi-kazanın yönetiminde söz sahibi idi) , Hacı Faik ÖZTÜRK(16 sene köyde muhtarlık yapmış) , Mustafa GÖKŞEN(16 sene köyde muhtarlık yaptı) , Hüseyin GÖKŞEN(1974-1980 yılları arası Haymana Belediye Başkanlığı yaptı) , Bünyamin ADACI(1994-1999 yılları arası ile 2004'ten beri de Haymana Belediye Başkanlığı yapmaktadır) , Ahmet SÜMER(İşadamı) , Hasan KAPICI(E. öğretmen) , Cemalettin ÖZTÜRK (E.Savcı, avukat) , Mehmet ÖZTÜRK(CHP Eski İlçe Başkanı) , Mehmet ÖZ(DSP Eski İlçe Başkanı, E.Öğretmen) , Bahattin ÇALIŞ (E.Öğretmen) .