Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • İnkar13.07.2009 - 18:49

    İnkâr; insanın, doğru bildiğini bilerek yalan saymasıdır. En basit anlamda, bir insanın doğru olarak kabul edeceği bir durum karşısında, söz konusu olguyla ilgili olarak bir tehdit veya bir menfaat ya da bir çeşit yılgınlık algılaması durumunda, bu doğru bildiği olgudan yüz çevirmesidir.
    Mesela para çalarken yakalanan veya zanlı olarak kabul edilen bir hırsızın, salıverilmesi umudu karşısında bu eylemini yalanlaması gibi. Ya da görevi adil davranmayı gerektiren bir kamu görevlisinin karşılaştığı bir menfaat karşısında örnek olarak kendisine rüşvet teklif edilmesi durumunda, bu memurun doğru bildiğinden yüz çevirmesi ve yanlış yolu seçmesi.
    İnkâr: Hepsinden önemlisi; yukarıda bahsedilen inkâr kavramına uygun eylemler veya sözler dahil olmak üzere kişinin, KURAN ayetlerinin bildirdiği mesajlara ters düşen bilerek yaptığı söz veya davranışlarda bulunması. Yani, bulunduğu söz ve eylemlerle ayetlerden yüz çevirme fiilini gerçekleştirmesi. Böylece kişinin bile bile Kuran ayetlerini inkâr etmesi.