Mustafa Turhan Şiirleri - Şair Mustafa T ...

Hayatı;
Her insan gibi, maddesini, dünya denilen bu yerin özünden manasını da; bir adı da kainat denilen, tıpkı insan gibi sınırları henüz çizilemiyen, kolay kolay da çizilemeyecek olan cevherin anlamından alarak dünyaya gelmişiz.
Hayat Anlayışı;
Malumdur insanın iki ana kaynağı vardır.
Biri madde yönü olan yanı, bunu dünyanın kendisinden tamamlar.
İkincisi de mana yönü, bunu da uçsuz bucaksız da denilen sonsuzluk alemi de denilen sema alemleri olan düşünce yani mana yönü, bunu da düşünce veya tefekkürle ke ...

Mustafa Turhan

Ölüm zevkin diriyken al
Canı sana verene sal
Madde isen manaya dal
Allah Allah Allah ile

Ölüm melamiye zevktir

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Ölüm ırmak ta akmaktır
Ölüm hayata doğmaktır
Sevgiliyle hep olmaktır
Allah Allah Allah ile

Ölüm vermez acı sancı

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Miracımdır benim namaz
Ölmeden içine salmaz
Kabzederse yere komaz
Namaz miraca çıkmaktır

Namaz köprüdür gönüle

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Susadım Allahım

Susadım Allahım Sana Susadım
Bana Hayat Veren Cana Susadım
Geceden Kurtaran Kana Susadım
Hakikat İlminle Sula Allahım

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Leyl Lanın Bakışı Aşk Olup Akar
Aşkın Kapısından Kor Atıp Yakar
Beka Çengelini Gönlüme Takar
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Can Dosta Satılır Canımı Gel Al

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Allahım zikrini aldım ehlinden
Aşkın esrarına ulaştım dinden
İnsanı severek kurtuldum kinden
Zikrimden zikrine dalmaya geldim

Allahım zikrinle açtım gözümü

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Aşk yarattı mekânı
Aşk boyadı ol canı
Aşk sırladı cananı
Allah Allah dedikçe

Aşk oldu hakkın adı

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Allahın Ahlakın bilmek dilersen
Ayrıntıda dahil özde bulursun
Aklınla fikrinle yiğitsen ersen
İlim irfanını veren Allahtır

Allahın ahlakı eşya da gizli

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Aşkın Sesi İle Durdum Divana
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkın Seherinde Kıydım Bu Cana
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşkın Konağını İsteyen Alsın

Devamını Oku
Mustafa Turhan

Ölmeden ölenler pek çok zevklidir
Fenadan geçene görünür zahir
Efal sıfat zatla kirlenir fakir
Cehenneme uğrar üşüdüm diye

Ölmeden ölmeyi bilmeyen ölür

Devamını Oku