Mihri Hatun Şiirleri - Şair Mihri Hatun

Asıl adı Mihrünnisa ya da Fahrünnisa'dır. "Mihrî" mahlasını kendisi de bir şair olan babası Mehmet Çelebi bin Yahya'dan (Belâyî) aldı. Hiç evlenmedi.
15.yy. da yaşamış olan Mihri Hatun, kendisi de "Belayi" mahlasıyla şiir yazan bir Osmanlı kadısının kızıdır. Kültür düzeyi yüksek bir ailede yetişen Mihri Hatun yaşadığı dönemde saygı duyulan edilen bir şair olmayı başarmıştır.
Sultan II. Bayezid ve oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya Valiliği sırasında kentte toplanan bilgin ve sanatkarların meclislerine katıldı.
Güzelliğiyle bölgede ün sal ...

Mihri Hatun

Ben umardım ki seni yâr-ı vefâdâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefâkâr olasın

Hele sen kâide-î cevrde eksik komadın
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın

Devamını Oku
Mihri Hatun

I. Gazel

Didi dilber hüsnümün hayranı ol didüm be-ser
Didi her dem 'aşkumun giryanı ol didüm be-ser

(Sevgili, "Güzelliğime hayran ol; aşkımla daima ağla" dedi. "Baş üstüne" dedim.)

Devamını Oku
Mihri Hatun

Eyledi yâr beni derd ile âvâre meded
Ölürem itmez ise hasret ile çâre meded

Öldürürdüm dir imiş zülfiñe çeşmüñ beni yâr
Virme cellâd eline as beni ol dâre meded

Devamını Oku
Mihri Hatun

Hâbdan açtum gözüm nâgâh kaldurdum seri
Karşuda gördüm tutur bir mâh-ruh dil-beri

(Uykudan gözümü açıp ansızın başımı kaldırdığımda, karşımda duran bir ay yüzlü dilberi gördüm.)

Tâli’üm sa'd oldı yahud kadre irdüm gâlibâ

Devamını Oku