Mesnevîler-1 Şiiri - Turgut Akyüz

Turgut Akyüz
1

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Mesnevîler-1

İmtisâl-i ye’külü lahme ehîhi meyten ilâ âhir oluptur,
Amel-i şeytân aleyhi’l-la’ne’dür niyyetü.

Olamaz illa ya zarar-ı gâlib ü ekser ya da,
Fî müntehâ’l-fısk u fücûr amel ü himmetü.

Ya irtikap ettiğidür yahut emelidür nehy ü inzârı,
Ya imtina’ ettiğidür emr ü kavl ü nasîhatü.

Zâhiri adüv ise her kime bâtınen yârdir,
Beyninde dostluk zuhûr etse zâhir olur firâkta adviyyetü.

İddiâsı rizâ-yı Bârî vû hayru’n-nâs olmakla,
Aslen mâl ü nasb u zikrâdur zimmetü.

İlm-i nâfi’i züll bilüp müteşebbih-i müteallimdir,
Hem ki kîl u kâldür seyr u sülûk u zahmetü.

Işk bilmez hikmet bilmez kemâl ü letafetten mahrumdur,
Hurumât ü azâbdür dahî tezâhür-i zühttür gayretü.

Hulkten ma’nayı tecerrüd mine’n-nâs hattâ min zevcihî zannıyla fakat,
Rüşvet vû kesb bilâ gayret ü acz ü buhl iledür ibâdetü.

Fazla ebyen ve ekser ekvâl ü misâle vâkıfdur şair,
Lakin hem bilüptür; hesâb u azâb fî hâzihi’l-hayâttür âkibetü.

Rüeysî
26 Haziran 2020 Erzincan

Turgut Akyüz
Kayıt Tarihi : 26.6.2020 22:45:00
Şiiri Değerlendir
ÖNCEKİ ŞİİR
SONRAKİ ŞİİR
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!