Mehmed Muhyiddin Üftade Hz Şiirleri

11

ŞİİR


9

TAKİPÇİ

Asıl adı Mehmed Mühyiddin olan Üftade Hazretleri Hıdır Dede'den ders aldı. Gözleri görmeyen ve ayakları tutmayan Hıdır Dede'yi senelerce camiye götürüp getiren Üftade Hazretleri, hocası Hıdır Dede vefat edince 17 yaşında vaaz vermeye başladı. 1490 yılında Bursa'da doğan Üftade Hazretleri 1580 yılında vefat etti. Bursa'da kurulup Anadolu ve Balkanlara'da yayılan Celvetiye tarikatının piridir.
Ulucami ve Kayhan Camii'nde müezzinlik yaparken, kendisine takdim edilen birkaç akçelik maaş bağlanınca gece rüyasında, 'Mertebenden üfta oldun, düştün ...

Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Hûdurur kuvvetleri tâliblerin
Refrefidir her zaman âşıkların

Dost yolunun menzilin kat' etmeğe
Kuvvetlidir dâima âriflerin

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Seherde bülbülü gördüm iniler
Kamu derdlilerin derdin yeniler
işidenler esirgeyip dediler
Zihî şûrîde vü bîçâre bülbül

Meğer dimâğına ermiş hevâsı

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Seherde bülbülun gördüm durağın
Gülün tekyesine dikmiş çerâğın
Güle cân vermeğe kılmış yarağın
Zihî şûrîde vü bîçâre bülbül

Yitirmiş aklını kendini bilmez

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Seherde bülbülün gördüm figânın
Gülün mesteylemiş kokusu cânın
Yitirmiş kendiyi bilmez mekânın
Zihî şûrîde vü bîçâre bülbül

Akar gözlerinin yaşıyla kanı

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Hakk'a âşık olanlar
Zikrullahdan kaçar mı?
Ârif olan gevherin
Yok yerlere saçar mı?

Gelsin mârifet alan

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Hûdurur cezbeleri dervişlerin
Hûdurur izzetleri dervişlerin

Hûdurur sermâyesi dervişlerin
Hû demek evrâdıdır dervişlerin

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Salâdır ümmete Hakk'ın habîbi
Kamu derdlilerin her deme tabîbi
Ki ümmetin kiyâmetde şefîî
Anın doğduğu ay geldi beşâret

Cihânı nûr ile etdi münevver

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Salâdır dostlara tevhîde gelsin
Hakk'ın lutfunu tevhîdinde bulsun
Gönül âlemleri nûr ile dolsun
Salâdır mü'mine tevhîde gelsin

Ki ehlidir olar Hakk'ı görenler

Devamını Oku