Mehmed Muhyiddin Üftade Hz Şiirleri - Şa ...

12

ŞİİR


9

TAKİPÇİ

Asıl adı Mehmed Mühyiddin olan Üftade Hazretleri Hıdır Dede'den ders aldı. Gözleri görmeyen ve ayakları tutmayan Hıdır Dede'yi senelerce camiye götürüp getiren Üftade Hazretleri, hocası Hıdır Dede vefat edince 17 yaşında vaaz vermeye başladı. 1490 yılında Bursa'da doğan Üftade Hazretleri 1580 yılında vefat etti. Bursa'da kurulup Anadolu ve Balkanlara'da yayılan Celvetiye tarikatının piridir.
Ulucami ve Kayhan Camii'nde müezzinlik yaparken, kendisine takdim edilen birkaç akçelik maaş bağlanınca gece rüyasında, 'Mertebenden üfta oldun, düştün ...

Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Hûdurur kuvvetleri tâliblerin
Refrefidir her zaman âşıkların

Dost yolunun menzilin kat' etmeğe
Kuvvetlidir dâima âriflerin

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Hakk'a âşık olanlar
Zikrullahdan kaçar mı?
Ârif olan gevherin
Yok yerlere saçar mı?

Gelsin mârifet alan

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Hûdurur cezbeleri dervişlerin
Hûdurur izzetleri dervişlerin

Hûdurur sermâyesi dervişlerin
Hû demek evrâdıdır dervişlerin

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Salâdır ümmete Hakk'ın habîbi
Kamu derdlilerin her deme tabîbi
Ki ümmetin kiyâmetde şefîî
Anın doğduğu ay geldi beşâret

Cihânı nûr ile etdi münevver

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Salâdır dostlara tevhîde gelsin
Hakk'ın lutfunu tevhîdinde bulsun
Gönül âlemleri nûr ile dolsun
Salâdır mü'mine tevhîde gelsin

Ki ehlidir olar Hakk'ı görenler

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Erden Hakk'a ermek gerek
Erenleri bulmak gerek
Bulmaz isen sen anları
Cân u dilden sevmek gerek

Sevenler buldu anları

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Ver cânını dost yoluna
Vermeyüben n'etsen gerek
Ger cânını verir isen
Sırrın ile gitsen gerek

Cân u tenin yükdür sana

Devamını Oku
Mehmed Muhyiddin Üftade Hz

Seherde bülbülün gördüm figânın
Gülün mesteylemiş kokusu cânın
Yitirmiş kendiyi bilmez mekânın
Zihî şûrîde vü bîçâre bülbül

Akar gözlerinin yaşıyla kanı

Devamını Oku