Kul Himmet Üstadım Şiirleri - Şair Kul H ...

Asıl adı İbrahim’dir. Divriği’nin Örenik köyünde doğdu. Yine aynı köyde öldü. Ölüm ve doğum tarihleri belli değildir. Tahminen bundan yüz sene evvel öldüğü söyleniyor. Doluyu Kul Himmet’ten içtiği için onu üstad tanımıştır.
Bütün cönk, mecmua ve neşriyatta şiirleri Kul Himmet’e mal edilmiştir. Meşhur Kul Himmetle Aşık İbrahim’i birbirinden ayıran en bariz fark yalınız “Üstadım” kelimesidir. Kul Himmet Üstadım mahlaslı şiirler Kul Himmet’in değil, bittabi İbrahim’indir. Asıl adının İbrahim olduğunu, hem ihtiyarlar hem de:
Aşık İbrahim de ...

Kul Himmet Üstadım

Altının kadrini sarrafı bilir
Açılmaz dükkânlar pazar mı ola
Salını salını sevdiğim gelir
İrakipler hile sezer mi ola

Seyreyledim yanağının alını

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Atım eğerlendi kapıya geldi
Anam babam yana yana ağlasın
Körpe kuzularım anasız kaldı
Anam bana yana yana ağlasın

Anam duyup figanıma gelmedi

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Başına gelmişe bir yol danışam
Böyle ayrılığı gören var m'ola
Bir dertli bulam da derdim bölüşem
Böyle ayrılığı gören var m'ola

Aşıklar kalemi böyle yazıldı

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Pir bugün bize geldi
Gülleri tazeledi
Kamberin önü sıra
Ali Mürteza geldi

La ilahe illallah

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Dün gece seyrim içinde
Ben Dedem Ali'yi gördüm
Eğildim niyaz deminde
Ben Dedem Ali'yi gördüm

Kızıl güller deste deste

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün
Dünya dolu malın olsa ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmancalık ele geçmez ne fayda

Bir gün seni götürürler evinden

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Gafil kaldır gönlündeki gümeni
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
İrşat etti on sekiz bin alemi
Rızkını da veren Ali değil mi

Gelin vazgeçelim biz bu gümandan

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün.
Dünya dolu malın olsa ne fayda.
Ettiğin işlere pişman olursun.
Pişmancalık ele geçmez ne fayda.

Bir gün seni götürürler evinden.

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Gel seninle bir ahd'aman edelim
Hal evinde hal olalım sevdiğim
Bağlanalım bir ikrara duralım
Yaradana kul olalım sevdiğim

Doyamadım bu dünyanın tadına

Devamını Oku
Kul Himmet Üstadım

Yolun eğrisine gitme
İn türaba sür yüzünü
Helalına haram katma
İn türaba sür yüzünü

Ali güzel Veli güzel

Devamını Oku