Kemal Ekmekçi: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

288

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

KEMAL EKMEKÇİ HAYATI

Şairin Hayatı İle İlgili Bir Bilgi Girilmemiş

Eserleri


GÖNÜLDEN SEVEN.

Güvenme dünyanın malı mülküne,
Bir fırtına eser alır götürür.
Hind elinden libas giysen üstüne,
Bir kuş uçar gökten sıçar batırır.

Nice Karun'lardan eser kalmamış,
Süleyman mülkünü kendi yememiş,
Karıncadan korkmuş yola gitmemiş,
Rabbin huzurunda hakkı sordurur.

İskender olsan da çıksan semaya,
Zülkarneyn İdris'in işin bakmaya,
Yıldızdan yıldıza yolun sormaya,
Aklına fikrine ilim doldurur.

Hisarî Kemâl'im ölmez kalırsa,
Arif olan dostluk seni bulursa,
Gönülden seven bir yârin olursa,
Akşam sabah kolun sarar oturur.

Kemâl Ekmekçi.
Uncalı Antalya.
03 Şubat 2021