İbrahim Emre Sarıaslan Şiirleri - Şair İ ...

Mersin Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olup İstanbul'da başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okumak üzere üç farklı üniversitenin öğrencisidir. Genellikle toplumsal konuları barındıran söylemlerini, hikayetini ve şikayetini, genellikle aruz kaideleriyle, şekle bürümeye çalışmaktadır.

İbrahim Emre Sarıaslan

Aşk ile kalkan oturur âsiyâne
Derd ile kalkana yok mudur bahâne
Çâk ettiğin devran ki bir muhârebe
Düştün savaşa ol aşık serdar Hâkî.

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Ben ağlardım da, memleket karalar bağlardı
Dururdum belki dik ama, bu acı elimi bağlardı
Toprağım ölmüş, bacam sönmüş de buna ağlardım
Üç beş kuruş uğruna, aç yatan kuzucuklara ağlardım.

Ağlardım da bu memlekette genç olmaya ağlardım

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Beng ü sû’yu bulmuşam
Hasretim yok dâğına
Âb-ı hayat zat menem
Levâzım şarabıma

Şâirâne ermişem

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Ben ölüyorum da derdime derman yok.
Gencim, güzelim de hakkımı bilen yok.
İki kulaç ötemde akranım neşeli,
Hayat burada ağır. Mutsuzum, duyan yok.

Benim güya vatan-millet de icraat yok.

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Bil ki adem gibi Havva da serâpa Hâkî
Aruzın gibi hicâbın da beterdir bâkî

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Adem-i adem içün barmağınun uç tam'arı
Dest-berdün eyler isen aklın ilen it Hâkî


Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Gel birader Hakk dil desin duravursun deyü
İlim eyle bade meyle ol aşık sâki deyü

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Ben ol câmın mestiyim,
Âb-ı hayât esriyim.

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Bezden ilmek, sacdan gömlek
Korur mu mâfihâ, ilmek ilmek?
Derde deva olur hâkî-i hikmet,
Devâ mı bulacak, bizim Hikmet?

Derdim bilirsin kula hizmet.

Devamını Oku
İbrahim Emre Sarıaslan

Ne kadar değerli olabilir ki dört lira,
İstanbul’dan binsen vapura, götürür mü Üsküdar’a?
Doyurur mu aç karnını doluncaya,
Dindirir mi susuzluğunu, kana kana?

Eder mi ki yarım dolar 4 lira,

Devamını Oku