Gevheri Şiirleri

100

ŞİİR


74

TAKİPÇİ

Gevheri

Ayırdın yârimden ey kanlı zâlim
Kime dâd ideyim senden ayrılık
Sana yâr olalı mükedder hâlim
Kandan geldin sen de kandan ayrılık

Ayırdın gönlümün ol yâr-ı garın

Devamını Oku
Gevheri

Bahar oldu cennet misli zeyn oldu
Sümbüllü bülbüllü güllü dağlar hey
Yarin mi aldırdın acaba n'oldun
Gözün yaşı mevce gelip çağlar hey

Cuş edip aşkımız nevbahar oldu

Devamını Oku
Gevheri

Bir garib kuş idim bakın hâlime
Yavru şahin vurdı sinem yâreli
Varamadım mekânıma elime
Yavru şahin vurdu sinem yâreli

Dosta gider iken yolum döndürdü

Devamını Oku
Gevheri

Bilmem ki unuttum ya ne söyleyim
Yâre arz ider mi dil beni bilmem
Ağlayı ağlayı afiyet bekler
Gözlerimden akan sel beni bilmem

Ecel ardınuzca ökçemiz basar

Devamını Oku
Gevheri

Gurbet illerinde çaresiz kaldım
Bir hâlimden bilür yâr-ı garım yok
Gam-ı firkat ile bî-mecâl oldum
Ağlamaktan gayri kisb ü kârım yok

Anınçün nûş ettim câm ile zehri

Devamını Oku
Gevheri

Güzellerin bahçesinde açılan
Lale midir sümbül müdür gül müdür
Beyaz gerdanına inip dökülen
Zülüf müdür kakül müdür tel midir

Sencileyin güzel nerde bulunur

Devamını Oku
Gevheri

Efendim sende bir özge halet var
Nâz ile tebessüm ittügün demde
Gönüller çâk olur akıl tarumar
Nâz ile tebessüm ittügün demde

Yasılmış yay olur ebru kemanın

Devamını Oku
Gevheri

Emânet itmişsin geldi selâmın
Şevketli sultânım aleyküm selâm
Aldı ta'zim ile bu ben gulâmın
Ey şâh-ı hûbânım aleyküm selâm

Umarım efendim mürüvvet senden

Devamını Oku