Gevheri Şiirleri

100

ŞİİR


74

TAKİPÇİ

Gevheri

Âhır bu derd beni sine gönderir
Onulmaz yâreler em em üstüne
Figanım işiden aklın yitirir
Gitti hurrem geldi gam gam üstüne

Bir dilbere meyil verdim özümden

Devamını Oku
Gevheri

Cihande yok iken asla günâhım
Bir lûtf u ihsana uğradım geldim
Bir kandil içinde dururken ruhum
Cennetü'l-me'vâya uğradım geldim

Geşt ittim bir zaman cenneti hayli

Devamını Oku
Gevheri

Başına bir hal gelirse
Dağlara gel dağlara gel
Seni saklar vermez ele
Dağlara gel dağlara gel

Bu canım aşka düşeli

Devamını Oku
Gevheri

Bir dilber isterim Bari Huda'dan
Hiç misli cihâna gelmedik olsa
Olmasa âlemde bây ü gedâda
Hiç bir kimse mâlik olmadık olsa

Neylerim dünyâda narı turuncu

Devamını Oku
Gevheri

Ariftir efendim hûbların şahı
Mail olduğumu duyar mı bilmem
Her dem kalbimde o yârimin âhı
Bu tatlı canıma kıyar mı bilmem

Ana bir gün hasbıhâlim söylesem

Devamını Oku
Gevheri

Bir gün başım alur çıkar giderim
Bize dağlar olsun il deyi deyi
Kayalar başını mesken iderim
Mecnun'un gezdiği bel deyi deyi

Yâre yâr olalıdan beri nâşi

Devamını Oku
Gevheri

Bir kaşı hilâle meyletti gönül
Bedir olmuş amma gene bir hoşça
Yanağı gülleri yabâne değil
Sehil solmuş amma gene bir hoşça

Gönül eğlencesi alnının mâhı

Devamını Oku
Gevheri

Cemalin bağına seyrana geldim
Yar koynunda vara benzer nar sesi
Guşuma dokunur ihsana geldim
Ayva sesi turunç sesi nar sesi

Ne halet var sende ey peri bilmem

Devamını Oku