Emir Ali Konuk Şiirleri

26

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Emir Ali Konuk

K öprüler vardır farklı medeniyetleri, doğu ile batıyı buluşturan.
Ö yleleri vardır ki, Malabadi misal; sevdalar başlatıp sonlandıran.
P aramparça olmuştur bazıları şimdilerde sadece ismiyle anılan.
R esimlerde kalmıştır bir kısmı da baktıkça eskiye dair yad olunan.
Ü züntülüdür, yıllarca kulak kesildiği şarıltılar altından kuruyup gideni.
L atifelidir, rüzgarlı yarları bir kaç tahta bir kaç arşın iple birleştireni.

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

S anmıştın bir an; nehrinde bir sonu yokmuş denize dökülmezmiş gibi “sınırsız” kendini.
I slanmıştın oysa biraz soğuk bir suda akıntıya karşı kürekte çekmedin vermek için sevgini.
N edeni niçin ini sorgulamadım, keşkelere hiç başvurmadım sadece hissettim kalbimdekini.
I srarla benimsin demedim, bilki gaybı Allah’tan gayrısı bilmez, yadırgamadım düşüncelerini.
R azı olmak lazım “Lütuf ve Kerem Sahibi”nin her tecellisine, her şeyinde hayırlısını istemeli.
L akin istedikten sonra ümitte kesilmemeli, bordo cüzdanı almadan sen, istemeye devam etmeli.

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

İ nsanoğlu nereye giderse gitsin iki çıkını eşlik eder daima yanından ayırmak istese de ayıramadığı.
T akip öylesinedir ki dört duvar içene girsen de uçsuz bucaksız yerlere gitsen de yoktur kaçamağı.
A kıl birincisi, gerekli gereksiz bilgi, malumat içine tıktığımız; bazen yerinde, bazen beyhude kullandığımız.
L akin ikincisinde sırlar daha fazla, kilidinin anahtarı da serde değil, muhteviyatını da ölçüp tartamadığımız.
Y ani her şeyin dışında olmak istesen veya ardında bırakıp gitmek istesen de ötelere; kalp, akıl yoldaşındır.
A rtık ne kadar ve ne tıkılmış içlerine kul haliyle bilmesem de; vicdanına danış, o akıl hocan ve sırdaşındır.

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

Y ol zorsa ve kolay insanla yola koyulmuşsan tedbirli ve uyanık olmak zorundasın.
O la ki hızlı gitmek istersen yalnız, uzaklara gitmek istiyorsan beraber olmalısın.
L akin yolculuğun tadı, yoldan uzun olmadıkça halin o ki olduğun yerde durmaktasın.

(Haziran 2014, Sakarya)

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

K ırdığım yumurta sayısı belli oda sıcaklığında tutulmuş, şekeri, unu, sütü, yağı, kabartıcısı, aynı ölçek.
E lektrikler kesilmedi, fırında aynı fırın, az çok çırptın desen usta da değişmedi, karşında farklı gerçek.
K abartmışsan övgüler gelir, sönükse teselli sözleri, hayatta öyle değil mi yaşama tutarsan bir mercek.

(Haziran 2014, Sakarya)

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

Ç ay daha basittir ya da öyle görünür malzeme azlığından, kaynayan su lazım bir tutam çay ve dem.
A ma sabırsızsan çiğ denme ihtimali vardır ya da çok beklettiysen bayat, her kes bir şeye verir önem.
Y arım doldurursan arap mıyım derler; açık, koyu doldurdun daha neler; bulmak isteyene çoktur elem.

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

N iyet işi güzelleştiren şeylerin başında gelir, olaylar iki boyutludur elmanın diğer yarısı da; hüsnü zan.
İ nsan isterse; sönük bayat bir kek yanında, yarım doldurulmuş sallama çayda gelse, olmaz oyunbozan.
Y etinmek az’a, iki cihanda da yaratmaz tasa; gönül doymamışsa, sarayda olsan yetmez halin dumandır.
E ller isterse hazineler tasadduk etsin, niyetleri hakikat güneşinde soluyorsa çelişkileri o kadar yamandır.
T abiiki seçenek çoksa, tereddütte o kadardır, teke inmiş demek niyetler, söylenmektedir uzun zamandır.

Devamını Oku
Emir Ali Konuk

İ lkin çaylak talebe medrese eğitimi bitti diye, daha sözün sırası gelmeden hocasından icazet istemiş.
L afı uzatmamış hocası iki sene ilmi siyaset görmen lazım ama madem istiyorsun sen bilirsin demiş.
M amafih siyaseti öğrenmeden yolu düşmüş taze hocanın bir köye, başlamış kürsüdeki vaizi dinlemeye.
İ lk yanlışını duyar duymaz vaizin hemen dile getirmiş, kırk yıllık köyün imamı karşıdaki, gelir mi eleştiriye.
S özü yetmiş vaizin; “haddini bildirin”, köylü tekme tokat göndermiş bilmeden doğruyu söyleyen kim.
İ ki sene sonra görüşürüz demiş taze hoca, doğruyu söylediğim halde koydun ya beni bu hallere nitekim.

Devamını Oku