Elvan Çelebi Şiirleri

3

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Baba İlyâs’ın torunu olan Âşık Ali Paşa’nın (Âşık Paşa) oğludur. Kırşehir’de doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir. Zamanın âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil ettikten sonra, tasavvufa yöneldi. Babasının halifelerinden şeyhülislam Fahreddin Efendinin sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yükseldi. Çeşitli şiirler de yazan Elvan Çelebi, atalarının hayat hikâyelerini anlattığı Menakib-i Kudsiyye fi Menasib-il-Ünsiyye adlı eseriyle tanınmaktadır.

Elvan Çelebi

Bu cümle nesneye aşkdur bahane
Bahane aşk u hem aşkdur bahane

Bu aşk içinde birdür câm u sâkî
Bu aşk içinde birdür dâm u dâne

Devamını Oku
Elvan Çelebi

Elâ ey bifeva dünya niçün sensin sana mağrur
Kimin düştü sana gönlü ki kılmadın anı makhur

Adın dünya tadın dünya adın tadın veren Mevlâ
Sahîh-ür-ruh olmadın sakîm-ül-kalbsin meşhur

Devamını Oku
Elvan Çelebi

Gör ne fazl etti yine ol Kârısaz
Kim cihandan gitti kış ü geldi yaz

Türlü türlü renkler ile yer yüzün
Hub müzeyyen kıldı hoş ol bîniyaz

Devamını Oku