Bizim Şiiri - Hasan Korkut

Hasan Korkut
111

ŞİİR


86

TAKİPÇİ

Bizim

Bilmem kaç yıl oldu unutulalı,
Hayalden silindi pozumuz bizim.
Düşmanlar, dost diye tanıtılalı,
Harfleri terk etti cüzümüz bizim,

Sırtımızda dünyaları taşırız,
İp omuzu yara eder, kaşırız,
Kar, yazları yağar bize, üşürüz,
Sızıya yüz tuttu dizimiz bizim.

Şeytan, sevapları bir-bir topladı,
Meleklerin yürekleri hopladı,
Felek, yazımızı kara kapladı,
Sarp dağlara döndü düzümüz bizim.

Eğer doğru isen, yalnız kalırsın,
Vicdanın var ise; nefer olursun,
Bir de rütbeliyi gözle, bilirsin;
Kime geçer imiş nazımız Bizim?

Güya gizleniyor, şuna bak hele;
Yaptığı, kendini veriyor ele,
Bırakın avı da, avcıyı bile;
Kokusundan tanır tazımız bizim.

Tabelalar komple gavurca oldu,
Yer-gök, sağ-sol, her yer taklitle doldu.
Türkünün yerini pop, caz, rak aldı,
Bu yüzden sus-pustur sazımız bizim.

Kuru gürültüyle bir müzik olmaz,
Bizdeki hiç kimse ondan haz almaz,
Her çalgı ayrı bir havayı çalmaz;
Bir türküyü vurur cazımız bizim.

Yetiştiremedik; saldık bayıra,
Allah’a havale, Mevlam kayıra.
Nerden aklı ersin şerre, hayıra?
Kurda yakalandı kuzumuz bizim.

Öyle diyor! Beyhudeymiş tasalar,
Ağzına dek dolu imiş kasalar.
Bizden çalınanı bize kosalar,
Tokludan da yeğdir kazımız bizim.

Şeytani çıkarda birlik olanlar,
Dürüstlere illa bir kulp bulanlar,
Namusları bile satın alanlar,
Söyle! Hiç olur mu tozumuz bizim?

Ne öldürür, ne tamamen ondurur,
Hedefine, tam isabet kondurur.
Gülüşleri bile kanı dondurur,
Onlardan sıcaktır buzumuz bizim.

En kalın iğneden iyi dalardı,
Meşindeki pisi-pası yolardı,
En sert gönü bile kolay delerdi,
Dikiş açmaz oldu "biz"imiz bizim.

Dost ile haini aynı gördüler,
Hatta kozu hainlere verdiler,
Devlet sırrı demediler, serdiler,
Reklamlara çıktı gizimiz bizim.

Saddam bir uşaktı, bak; saldırdılar;
Ta yerlerin dibinden buldurdular,
Kullandıktan sonra da öldürdüler,
Hala mı kavramaz sezi'miz bizim?

AB ve ABD onları seçti,
Onlar da bu dağdan, o dağa göçtü.
Vur-kaç yapa-yapa tam kırk yıl geçti
Nerede hırsımız, hızımız bizim?

Birbirine girdi atla it izi,
Rafa attık şerefli mazimizi
Mecnun gibi dolaşıyoruz, bizi;
Bu duruma sokan; yozumuz bizim.

Onlar söylüyorlar, biz duyuyoruz,
Boş havanda kuru su dövüyoruz,
Hala niye yatıp da uyuyoruz?
Artık alevlensin közümüz bizim.

Orta direk artık havluyu attı,
Herkes şirket olma yolunu tuttu,
İlk şirket kuranlar amutla yuttu,
Bunu fark edenler; azımız bizim.

Lafta; vatan bizim, güya “abi”yiz,
“Dam"sız giremeyiz, sanki; öbü'yüz,
Kendi yurdumuzda turist gibiyiz,
Böyle mi olmalı gezimiz bizim?

Her söylenen lafa kulak asılmaz,
Mecbur diye yaş tahtaya basılmaz,
Yiğidin çilesi bitmez, kesilmez,
Fayda bile vermez kozumuz bizim.

Kadınlar “tv”de gene haşladı,
Erkekler de boş-boş tema işledi,
İşte! Yine “vır-vır devri” başladı,
Karma-karış oldu hazımız bizim.

Birileri bizden her şeyi aldı,
Bize de amelsiz bir iman kaldı,
Türk’ün hayatına alçaklık daldı,
Bozuldu töremiz-tezimiz bizim.

Ne diyeyim doğduğumuz o güne,
Hele de bizden önceki düne,
Kader deyip, boyun eğersek buna;
Bir daha hiç dinmez sızımız bizim.

Devlet; saklasaydı, bildirmeseydi,
Hainler tuzaklı saldırmasaydı
Katiller mühendis öldürmeseydi,
Dünyayı sarardı gazımız bizim.

Diyorlar ki: Meccaneye döğüştü,
Aslana, sırtlana karşı boğuştu.
Kurt bizim kurt amma rengi değişti,
Ak’a mı döndü ne bozumuz bizim?

İnsanımız mecburluğa itildi,
Cennet yurtta güzel yerler satıldı,
Elde kalana da pislik atıldı,
Böyle mi yazıldı yazımız bizim?

Ne ihanetler görmüşüm, gülmem ki;
Ben düşmanın kurşunuyla ölmem ki;
Bu da mı vuracak beni? Bilmem ki;
Sırtımı döndüğüm Laz’ımız bizim.

Söyle! Niye bize çatmıyor hırlı?
Neden yalnız bizim dağımız karlı?
Nasıl susuyorlar, neresi sırlı?
Niçin lal oluyor bazımız bizim?

Allem-kallem edip, yoktan sağlandı,
Duyunca da ciğerlerim dağlandı.
Pkk’lılara aylık bağlandı,
Sokakta dilendi gazimiz bizim.

Her geceyi sabah eden ezanı,
Fakire, yoksula kurun kazanı,
Hayalini kurduğum o düzeni
Yakın eder mi ki uz'umuz bizim?

Türk dediğin haklı, haksız kayırır,
Adalette kılı kırka ayırır,
Bir lokma ekmeği ordu doyurur,
Öyle bereketli pazı'mız bizim.

Milli beraberlik bizim sözümüz,
Doğruluk, yiğitlik kendi özümüz,
Cihat oğlumuzdur, İffet kızımız,
İslam’a dayanır izimiz bizim.

Bizden korkup, gölgemize kızanlar,
İçten-içe kuyumuzu kazanlar,
Davamızı ta temelden bozanlar,
Bilsin ki; ağudur tuzumuz bizim.

Ağrıdan, acıdan asla süzülmez,
Ölümden korkup da, solup, üzülmez,
Dünya bozulsa da onlar bozulmaz,
Namus abidesi kızımız bizim.

Cesaretin göstergesi gözdedir,
Sözün özü; fazla değil, azdadır.
Erkekliğin dik alası bizdedir,
Bam telinden kalın, tiz'imiz bizim.

Yürek olmayınca insan sevemez,
Her çekiç tutan el altın dövemez,
Bizi bilmeyenler, bizi övemez,
Atlastan dokuma bezimiz bizim.

Er kişiyiz, ünümüz gelir de şandan,
Zerre kemlik gelmez bizdeki kandan,
Düşmanımız bile emindir şundan;
Senetten sağlamdır sözümüz bizim.

Sorsalar; aç ölsek, karnımız toktur,
Ser-sefil sürünsek, alnımız aktır,
Biz minnet etmeyiz, bizde yok, yoktur,
Uzaktan tanınır yüzümüz bizim.

Hazin bir burukluk bağrıma doldu,
Acizlik duygusu yüreğim deldi.
Düne kadar çeliktik de ne oldu?
Buğulanır oldu gözümüz bizim.

Kurtuluşa sefer başlarsa yarın,
Atın kuyruğunu kendiniz örün,
İş başa düşsün de o zaman görün,
Ne destanlar yazar özümüz bizim.

Türk-İslam olarak, dünyaya geldik;
Her zaman haklının yanında olduk,
Mazlumu, zalimin elinden aldık,
Çelikten topuzdur pazu'muz bizim.

KORKUT der ki; bahtımızın karası,
Bir türlü dinmiyor yürek yarası,
Cennet dediğin ne ki? Aha şurası,
İnşallah o yöne çizi'miz bizim.

Aksaray, 07.07.2012

USTA KALEMLERDEN DAMLALAR:

Saadet gurbette tütmez ocağı
Çekilmezse gönderine sancağı
Sarar feryadımız köşe bucağı
İçimizde hardır gizimiz bizim...............Metanet YAZICI

Hainle pazarlık, elinde kozu
Tepkiyi görünce, çevirir kazı!
İte ev açacak, kesmese hızı!
Tekere çomaktır, sözümüz bizim! ........Mustafa Bay-Zeybek Hoca

sırtımız pek karnımız tok sanarlar
yalan sözlerine hemen kanarlar
çulluyu çulsuzu burda anarlar
ser sefildir zaten tazımız bizim

üstüme üşüşür leş kargaları
gıyabıma olur hep yargıları
çul çaputtur özde hep sargıları
böyle yazılmıştır yazımız bizim............... Zaman Yeli

çanakkale surdur gelip geçilmez
ne yiğitler yatar saymakla bitmez
bin baharı mandacıların sakarya etmez
paylaşınca bal olur acımız bizim..........Adnan Çatalbaş

Hasan Korkut
Kayıt Tarihi : 6.7.2012 23:31:00
Şiiri Değerlendir
Hikayesi:


Ben gördüğüm ve tanıdığım sizleri, sizlerin içinde yaşayan biriniz olarak da; içimdeki sızıları anlatmaya çalıştım. Arzediyorum, selam ve saygılarımla...

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Engin Demirci
  Engin Demirci

  Kara bir ağızdan çıkar sözler.
  Vatan sevgisi imandandır der.
  Tarihi tekerrür ettiren dualar var.
  Oysa tanda, izi yok, sabırsızlık denen evimiz var.

  Rahman'ın sesi her yer, kul olmak için konuşan yok.
  Heyecanlı heyecanlı gecenin çobanların duaları
  Ey Ademoğlu yıldızlarda yaştır.
  Hiç ayağından haberi olmayanım.
  Eğer Elif ile dile gelirse dua.
  İnşirahtır duanın kalemi gamı ulaşır göğsü yarılanın.
  Senin Kabe'n hangi kapıya varıyor.
  Halbuki yükünden fazla yüklü insan denen sonuncular.
  Yüreğinize sağlık

  Hasan Korkut

  Teşekkür
  ederim
  Ergin bey,
  selam ve
  muhabbetle.

 • Filiz Kalkışım Çolak
  Filiz Kalkışım Çolak

  Yüreğinize emeğinize sağlık sayın ozanım.İşte meydan işte şair!Gerçek bir yiğitlikti sayfalarda şaha kalkan..

 • Serap Irkörücü
  Serap Irkörücü

  '....-zimiz bizim' redif ve uyağıyla Türkçede bu ses yapısındaki tüm sözcükler kullanılmış neredeyse.... Çok emek verilmiş bir çalışma..... Koşma ölçüsüyle bir destan yazılmış başlı başına....

  Bu şiiri okuyunca.... 'sen - biz' kıyaslamasını yaparak kültürümüze sırt çeviren 'yanlış Batılılaşmayı örnek alan' zümreyi yeren Faruk Nafiz Çamlıbel'in SANAT şiiri aklıma geldi....

  Çok başarılı bir şiir.... İçtenlikle kutlarım Hasan Bey.... Saygılarımla.....


 • Mustafa Bay
  Mustafa Bay

  Dörtlüğümü, yorumumu topladım bir araya..
  Bir kez daha kutluyorum Kardeşimi..

  'Sanırım 'ilk halindeyken' gelmiş ve bir dörtlükle katılmıştım... Dostum Hasan Bey tamamlamış destanı, son haline getirip yeniden açmış...
  İlk haliyle yazamam şimdi... Herhalde kardeşimde kayıtlıdır, koyabilir isterse...
  Şiir, ülkemizin bir dönemini irdeliyor, sonuçlar çıkarıyor... Ozanca uyarlılar yapıyor... Geleceğe kalacak bir miras, bir destan gibi... İbret verici...
  Kutluyor, şiirini 'özel listeme ve belgelerime' alıyorum...
  Eline, bilge yüreğine sağlık Hasan Bey, Değerli Gönüldaşım...'

  Hainle pazarlık, elinde kozu
  Tepkiyi görünce, çevirir kazı!
  İte ev açacak, kesmese hızı!
  Tekere çomaktır, sözümüz bizim! ...... Mustafa Bay / ZEYBEK HOCA

 • Ergin Bingöl
  Ergin Bingöl

  'Orta direk artık havluyu attı,
  Herkes şirket olma yolunu tuttu,
  İlk şirket kuranlar amutla yuttu,
  Bunu fark edenler; azımız bizim.'
  Memleket ahvalini her detayıyla ayan beyan ortayan koyan duyarlı kaleminiz; şimdilerde pek kalmayan ama geçmişte ezilmekten büzülmekten iflahı gevremiş 'Orta sınıfı' anlamlı betimlemelerle çok güzel dizelere yansıtmışsınız Hasan Bey, yürekten kutlarım. Mutluluklar sizinle olsun, esen kalın.

TÜM YORUMLAR (72)