Aşık Davut Sulari Şiirleri - Şair Aşık D ...

Aşık Davut Sulari 1925 yılında Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde doğdu. Gerçek İsmi Davut Ağbaba'dır. Dedesinin yanında yetişti ve Sulari mahlasını kullandı. Dedesi Kaltık Mehmet Ağa tasavvuf şairiydi. Saz çalma, şiir söyleme ve türkü yakma zevkini dedesinden aldı. Âşıklar bayramının Konya'da yapılmasında emeği geçmişti. Türkü, atışma, güzelleme dallarında örnekler verdi. Doğu Anadolu'da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri, menkıbeleri şiirleştirir; sazıyla etkili bir makam ve deyişle dost meclislerinde sunardı. Bütün ömrünü âşıklık ge ...

Aşık Davut Sulari

Bugün bayram günü âlem eğlenir
Sen bizim yaylaya gel başın için
Dertliler oturmuş derdin söyleşir
Etme intizarı gül başın için

Hayran oldum bakakaldım yüzüne

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Siyah perçemini dökmüş yüzüne
Salınarak gelen hümaya bakın
Kimden söz işitmiş düşmüş hüzüne
Keder yakışmayan simaya bakın

Ak göksün üstüne bir bağ dikilmiş

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Elde düğün bayram benim neyime
Benim kurbanlarım çok evvel oldu
Sorayım fakire bir de beyime
Dem-i devranlarım çok evvel oldu

Eller güler oynar içim kan ağlar

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Yar senin derdinden derbeder oldum
Derd-i derunumu sor da sonra git
Hasretinden mecnun misâli oldum
Ne hale düşmüşem sor da sonra git

Aşık olan mâşukunu atar mı

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Ben pirim diyene selam söyleyin
Nutk-ı ehlullahı tutmaz mı talip
Bu yola yolcuysa hele eğleyin
Hak kelamı kabul kılmaz mı talip

Hak insanda yoktur fitnenin yeri

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Efendiler bağı yar yar beş gül ağacı
Çiğdem bahçasında yar yar diktik erenler
Pirim cemalin gören der hacı
Hal bilmez elinden çektik erenler
Benim cemalım

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim geldi
İnce belli dudu dilli şeker hallı yar geldi

Yar yar yar yar yar
Al hançeri çal sineme
Gör sinemde neler var yar yar

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Ben bir güzel sevdim gönlüm içinde
Ayağı yok amma gözleri vardır
Dedim güzel nedir sendeki bu hal
Küsmesi yok amma nazları vardır

Al beni beni

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Çoktan beri yollarını gözlerim
Gönlümün ziyası yar safa geldin
Şu garip gönlümün bağı bostanı
Ayva ile turunç nar safa geldin

Yoksa karşımızda oturanmısın

Devamını Oku
Aşık Davut Sulari

Baktım şu cihanın temaşesine
Cümle kullar alo alo Ali diyorlar
Yedi derya doldu kalp şişesine
Hep lisanlar alo alo Ali diyorlar
(Bu Almanlar alo alo Ali diyorlar)

Devamını Oku