Ali Koç Elegeçmez: Hayatı, Biyografisi, ...

952

ŞİİR


9

TAKİPÇİ

ALİ KOÇ ELEGEÇMEZ HAYATI

Ali Koç Elegeçmez 1921 ya da 1922 yılında, Drama’nın RADİBOŞ köyünde imamlık yapan ve “yedi köyün imamı “ olarak anılan babaları Molla Hasan'ın, Yunan komitacıları tarafından camiden alındıktan sonra, (evde, çocuklarının gözlerinin önünde) dövülerek öldürülüşünü izleyen ve 1924 yılı mübadelesi ile 'Elveda Rumeli' diyerek akrabalarının koruması altında Türkiye Cumhuriyeti’nin sıcacık kollarına sığınan 3, 5 ve 9 yaşlarında üç kız çocuğundan, Havva ve Emine’nin arasındaki “RÜKİYE” den doğma;
Ardı arkası kesilmeyen savaşlarda, kırıma uğraya uğraya, erkek sayısı azalan sülalesinin nüfusunu arttırmak için, “Allah hepsinin rızkını verir' diyerek, eşi Rükiye Hanımdan 11 çocuk isteyen “Mısırlıoğlu” lakaplı İSA’dan olma..
Türk ve Müslüman çocuğu….
Emekli öğretmen..
Atatürk’ü çok sever.
.*
0’nu; tarihten ders alarak, olayların içinde yoğrularak, tarihin imbiğinden damlayarak, Türk Milleti adına,Türk Ulusu ile birlikte emperyalizme baş kaldırmış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş, Allah’ın bu yüce millete bağışladığı dahi bir önder olarak kabul eder.
*
İlköğrenimini Keşan’da tamamladı..
Edirne Öğretmen Okulu’nu üçüncülükle, dördüncü olarak
girdiği Bursa Eğitim Enstitüsü.FK.B. Bölümünü 1.likle bitirdi..
*
Malatya-Akçadağ Öğretmen Okuluna atandı..
*
0 dönemin siyasi çalkantılarından nasibini aldı ve istek dışı iki atama yaşadı.
.*
Her zaman barış ve hoşgörüden yana oldu..İnsanları sever, birlik-beraberliğin önemini bilir ve insanların hata yapabileceklerini kabul ettiğinden, bağışlayıcı bir gönle sahiptir..
.*
”Alma mazlumun ahını,çıkar aheste aheste” sözünde ifadesini bulan ilahi adalete inanır ve bunun gerçekleştiğine tanık olmuştur.
.*
İlkokul, 0rtaokul, Düz lise, Öğretmen lisesi, Eğitim Enstitüsü
ve Trakya Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu’ndaki öğretim
görevliliği dahil olmak üzere 25 yıl T.C. Devletine hizmet etti.
.*
Çalıştığı süre içinde; 1 -Fiziksel Bilimlere Giriş-I,
2-Fiziksel Bilimlere Giriş-II, 3- Modern Kimya 4- Ölçme ve Değerlendirme 5- PSSC Fiziği olmak üzere beş tane meslek içi eğitim kursuna ve bu alanlarla ilgili Elazığ'da yapılan bir seminere katıldı..
Ayrıca arıcılık belgesi ve İngilizce kurs belgesi aldı…
.*
Fotoğraf sanatına hayrandır, tab etme makinesi vardır ve siyah-beyaz tab işini bilir.
*
.. Ali Ceylan Dershanesi-Keşan ve İpsala Şubeleri, Modem Dershanesi, Özel Final Dergisi Dershanesi Keşan Şubesi,Fen Bilimleri Dershanesi ve Başarı Dershanesi olmak üzere toplam 16 yıl özel dershane öğretmenliği var...
*
İlk kızı endüstri mühendisi, ikinci kızı gıda mühendisidir....
Eşi emekli öğretmendir..
….*……
1990’lı yıllarda, tek katlı kesme taşlı ya da küçük büyük taşlarla örülmüş çamur harçlı evlerle donanmış Keşan’ın eski dar sokaklarında adları yazılı olan ama kim olduklarını kimsenin bilmediğini saptadığı bazı tarihi şahşiyetleri,” Keşan Suyu İçen Ünlüler “adıyla yayınladı..
Bu çalışmasında:(Ekim 1993 yılında) :
1-Hersekzade Ahmet Paşa 2-Evliya Çelebi 3- Hekimbaşı Abdülhak Molla 4-Keçecizade İzzet Molla 5-Şeyh Süleyman Zati 6-Müftü Raşit Efendi 7-Nihat Bey 8- Hekimbaşı Behçet Mustafa Efendi 9-Silahtar (Damat) (Şehit) Ali Paşa
10-Keşanlı derviş babalar (Garip baba, Amel baba, Alemdar baba, Rüstem baba, Mercan baba..) 11-Orhan Veli Kanık
12-Safiye Erol 13-Orhan Hançerlioğlu 14-Haldun Taner
15-Süleyman Paşa, Hacı İlbey, Gazi Evrenos Bey ve 16- Binbaşı Mehmet Bey'i tanıttı..ı..
Yarım bıraktığı bu çalışmasının ardından:
.*
'Fotoğraflarla Keşan Camileri Tarihi' ve 'Fotoğraflarla Keşan Okulları'nın Tarihi'ni,
Ardından:
1-Sarıkız Söylencesi (Keşan Öyküsü)
2-Ruhun gazabı (Keşan Öyküsü)
3-Tıptıpla Mızmız (Manzum masal)
4-Sümüklü Böcek öykülerini yayınladı.
*
'' Kırmızı Fare'' adlı derginin düzenlediği yarışmaya katıldığı öykülerle başarılı olamayınca öykü yazmayı bıraktı.
.*
Bir gün, antoloji com’la tanışacağını bilemediğinden, gençlik şiirlerini biriktirmedi..
*
Keşan’da ilk yerel radyo olan “Gürel Efem”in kurulması
üzerine yazdığı şiir, radyoda okunan, ilk olgunluk yaşı şiiridir.
-
Ardından “Anne, Sevgi Demektir” şiirini yayınladı...
*
Çevreyi Koruma Bilincine katkı sağlamak amacıyla yerel gazetelerde makaleler yazdı..
*
Zamanın Milli Eğitim Bakanı sayın Avni Akyol ile Çevre
Bakanı sayın Ali Talip Özdemir ’in ortaklaşa düzenlenledik-
leri “Çevre Konularını Ders Programlarına Aktarma “ konulu yarışmada yazdığı kitapçıkla, Edirne ilinde sayın Hikmet Bulut ile birlikte birinciliği paylaştı.
Adı geçen bakanlardan ve Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'den “Çevre Beratı” ve teşekkür belgeleri aldı..
*
Keşan'ın bir önceki Belediye Başkanı merhum Mehmet Gemici ve Rotary Kulübü tarafından, kültürel çalışmalara yaptığı hizmet nedeniyle, ayrı ayrı plaketle ödüllendirildi..
..*
1994 yılı nisan ayında, Keşan’da ilk kez, Eski Keşan fotoğ-
raflarını içeren fotoğraf sergisi açarak, tarihi ve kültürel değer-
lere sahip çıkılması konusunda Keşanlılara ışık tutmaya çalış-
tı....
Bu tür çalışmalara ara vererek şiire yöneldi..
.*
Ümraniye Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen “İstanbul! ” konulu şiir yarışmasıyla, “antoloji com’a” üye olarak, bilgisa-
ar kullanmayı öğrendi!
*
Ümraniye Belediye Başkanlığı’nın düzenlediği bu tür etkinlikliklerin Türk Kültürüne sahip çıkma ve katkı sağlama anlamında çok yararlı bir hizmet olduğu düşüncesinde…
.*
Çevresindeki insanlara;
bakıp ta geçtiği
ezip te biçtiği
silip te geçtiği
yakıp ta geçtiği
omuz atıp geçtiği
hatta, görmeden geçtiği..
Yani önemsenmediğini düşündüğü maddi ve manevi
kültürel değerleri hatırlatmak, tanıtmak, göstermek amacıyla, duygularını “şiir diliyle ”yazmaya çaliştı… çalışıyor.....
.*
Borçlu olduğunu düşündüğü Türk Ulusu'na, atalarına ve gelecek kuşaklara olan borcunu, karınca kararınca, ancak böyle ödeyebileceğine inanıyor.....
.*
Herkese; aile, vatan ve insanlık sevgilerini içeren, bencillik -ten uzak ve Şeb-i Arus’u amaçlayan bir yaşam diliyor......
*
Bu tür etkinlikler için alın teri döken, bütün dürüst emekçile-
rin- sanatçıların, sanatseverlerin önünde saygıyla eğiliyor...
……………..***……
Rumuz: - MISIRLIOĞLU-

Eserleri


Yerel gazetede yayınlanmış araştırma, öykü ve masalları::
.............................***....................
1-Sarıkız Söylencesi, 2-Ruhun Gazabı, 3-Mızmızla Tıptıp (Manzum masal) , 4-Sümüklü Böcek(Masal) ...
5-Fotoğraflarla Keşan Camileri tarihi
6-Fotoğraflarla Keşan Okulları tarihi
7-Keşan Suyu İçen Ünlülerimiz...
8- Çevre Koruma Bilinci oluşturmayı amaçlayan makaleler.
şiirler..
Yayınlanmamış öyküleri mevcut
..
Şiirleri: Antoloji com.da kayıtlı