Adnan Durdağı: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

140

ŞİİR


4

TAKİPÇİ

ADNAN DURDAĞI HAYATI

Adnan Durdağı Adnan Durdağı Aslen Kağızmanlı olup 1954 yılında Iğdır'da doğdu.Eğitimine ilk okula Iğdırda başladı Kars'ta ve Kağızmanda okudu,Askerlik görevini ifa ettikten sonra 1977 Yılında Devlet Memurluğu görevine başladı.Bu arada Anadolu Ünüversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümününden (İşletme lisans) mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde Devlet Memurluğu, Şeflik Malmüdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen İzmir Kemalpaşa Malmüdürlüğünde Malmüdürü olarak görev yapmaktadır. Adnan DURDAĞI ortaokul yıllarından bu yana şiir yazmaktadır. Şairin yazdığı şiirleri çeşitli dergi gazetelerde, internette, radyo ve televizyonlarda yayınlandı ve yayınlanmaktadır. Şair Küçük yaşta yetim kaldığından dolayı halk ve divan şairlerinin kullandıkları mahlas geleneğine uyarak.Hece vezniyle yazdığı şiirlerinde 'YETİMİ' mahlasını kullanmaktadır. Ayrıca 2003 Yılında "DÜŞÜMDEKİ DÜNYA" isimli bir şiir kitabı Çağlayan Yayınevi tarafından yayınlandı,İkinci Şiir kitabının çalışmaları,ise devam etmektedir(Türkü Tadında Şiirler Kitabı Bitmek üzere) YETİMİ ADNAN'ın uğraş ve hobileri Şarkı,Türkü Sözü Yazmak ve Beste Yapmak,Toprakla,erezyon ve ağaçla ilgilenmek,Sigara içenlerele mucadele etmek aktif olarak Halk Eğitim Merkezlerinde Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği Korolarında Türkü ve Şarkıları icra etmek şiir okumak ve buna benzer uğraşlardır.

Eserleri


Adnan Durdağı,Düşümdeki Dünya-Şiirler- Çağlayan Yayınevi 2003 İstanbul